implement trong giờ đồng hồ Anh

 

1. “Implement” trong giờ Anh là gì?

Implement

 

Cách phát âm: /ˈɪm.plɪ.mənt/

 

Định nghĩa:

Triển khai kế hoạch là 1 trong những tập hợp phần nhiều hoạt động, quá trình được sắp xếp và làm theo một trình tự như thế nào đó nhất quyết để đạt được kim chỉ nam đã đề ra. Đây là một hành động nhăm ao ước thực hiện tính năng rất quan trọng đối với mỗi công ty quản lý chính vì nó nối liền với bài toán lựa chọn phương châm và chương trình hành vi trong tương lai.

 

Loại từ trong giờ Anh:

Là một động từ ko được phổ biến nhiều nhưng lại được áp dụng thường giữa những lĩnh vực trình độ chuyên môn nào đó. Có thể kết hợp với một số loại từ khác nhau trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Implement

Một số trường hợp có thể là danh từ.

 

They have participated in supervised workers' work in developing and implement new programs.Họ sẽ tham gia vào các bước công nhân giám sát và đo lường trong việc cải cách và phát triển và triển khai chương trình mới. She is expected to lớn implement measures in order to lớn overcome short-term jobs in major cities today.Cô dự con kiến sẽ tiến hành các phương án để vượt qua các các bước ngắn hạn tại các thành phố mập ngày nay.

 

2. Cách sử dụng “implement” trong giờ Anh:

 

implement trong giờ Anh

 

Implement làm việc dang hễ từ

Dùng khi để ban đầu sử dụng một kế hoạch hoặc hệ thống:

The determination of policy purposes is not your business is khổng lồ implement it.Việc khẳng định những mục đích chế độ không phải là doanh nghiệp của người tiêu dùng - các bước của chúng ta là triển khai nó. He has been vested with the authority lớn implement a ceding all the rights khổng lồ his son.Ông đã được trao quyền để tiến hành một nhượng lại tất cả các quyền đối với nam nhi ông.

 

Sử dụng “implement” vào tình huống để lấy một chiến lược hoặc khối hệ thống vào chuyển động :

farm implements: trang trại thực hiện

Farm implements are machinery used in agricultural cultivation on farms và farms.Nông trại thực hiện là đồ đạc được áp dụng trong canh tác nông nghiệp trồng trọt tại các trang trại với trang trại.

 

Dùng “implement” để đặt một kế hoạch thành hành động :

Cụm từ giờ Anh

Nghĩa giờ Việt

to implement a plan:

để triển khai một kế hoạch

to implement policy:

để thực hiện chính sách

to implement measure:

để thực hiện biện pháp

to implement a change:

để triển khai một sự nạm đổi

to implement program:

để tiến hành chương trình

to implement recommendation:

để tiến hành khuyến nghị

 

Implement sinh sống dạng danh từ:

“Implement” nhằm chỉ một dụng cụ hoạt động bằng phương pháp di chuyển thủ công hoặc bằng phương pháp kéo qua 1 bề mặt:

garden/household/agricultural implements: vườn / hộ gia đình / nông nghiệp

At the stores, they are not allowed lớn sell items such as knives and scissors and other sharp implements to lớn children.Tại những cửa hàng, chúng ta không được phép phân phối các sản phẩm như dao cùng kéo và những dụng nuốm sắc đường nét khác cho trẻ em.

 

3. Những một số loại từ đi cùng với “implement” trong giờ Anh:

 

implement trong tiếng Anh

 

Đứng sau danh từ:

the reforms implement: các cải tân thực hiện

Everyone has decided lớn meet the unity khổng lồ give a reforms implement completely new khổng lồ make questions for everyone.Mọi tín đồ đã quyết định đáp ứng sự thống nhất để hỗ trợ một cải cách thực hiện trọn vẹn mới nhằm đặt câu hỏi cho toàn bộ mọi người.

 

Đứng sau rượu cồn từ:

Business process strategies that are implemented a rushing way lớn accelerate the progress to lớn help people hand over the earliest projects lớn customers.Chiến lược quy trình kinh doanh được thực hiện một giải pháp vội xoàn để đẩy cấp tốc sự tiến bộ để giúp đỡ mọi người trao rất nhiều dự án sớm nhất có thể cho khách hàng.

 

Trường phù hợp “implement” là danh từ đứng sau tính từ

golden implements: chính sách vàng

He was raised by his father lớn leave a set of four golden implements - a plow, a cup, a cup & a very heavy gold ax.Anh ta được tía mình giữ lại một bộ bốn cơ chế vàng quí giá chỉ - một chiếc cày, một tách, một cái cốc và một chiếc rìu vàng rất nặng.

Xem thêm: God Bless You Nghĩa Là Gì - Khi Nào Nên Nói Bless You Hay God

 

4. Những nhiều từ chăm ngành “implement” trong vô số lĩnh vực:

Cụm từ giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Authentication Implement Guide

Hướng dẫn thực hiện xác thực

Basic Language for implement

Ngôn ngữ cơ phiên bản để thực hiện

 Implement Workshop

triển khai hội thảo

Implementation under test

Thực hiện tại theo test nghiệm

Implement-defined

Thực hiện-xác định.

Implement method

Thực hiện phương pháp

Implement limit

Thực hiện nay giới hạn

Implement process

Thực hiện tại quy trình

Implementa standard

Triển khai tiêu chuẩn

Implement verification

Thực hiện nay xác minh

Implements distributing ware-house

Thực hiện bày bán nhà kho

Kitchen implement

Nhà nhà bếp thực hiện

Fire-fighting implement

Thực hiện chữa cháy

Re-implement

Thực hiện nay lại

Building implement

Xây dựng thực hiện

In the current implement

Trong tiến hành hiện tại

 

Hi vọng với nội dung bài viết này, infokazanlak.com đã giúp cho bạn hiểu hơn về từ implement trong tiếng Anh!!!