Dưới đây là một số bài toán nâng cao lớp 2 kèm lời giải hoặc đáp án. Bài tập dành cho các em học sinh ôn luyện nâng cao Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài toán nâng cao lớp 2 có đáp án dành cho học sinh giỏi

Bài 1: bao gồm 5 gói kẹo đựng đều số kẹo như nhau. Nếu lấy ở mỗi gói ra 8 chiếc thì số kẹo còn lại bằng số kẹo trong 3 gói nguyên . Hỏi mỗi gói đựng từng nào cái kẹo ?

Giải:

Lấy 8 mẫu ở mỗi gói (5 gói kẹo) thì được:

8 x 5 = 40 (cái kẹo)

5 gói lấy ra 2 gói thì còn 3 gói nguyên

Tức là 40 chiếc kẹo tương ứng với 2 gói kẹo nguyên

Vậy 1 gói có đôi mươi cái kẹo

Bài 2: bao gồm 4 hộp bi đựng số bi như nhau. Nếu lấy ở mỗi hộp ra 5 viên thì số bi còn lại bằng số bi vào 2 hộp nguyên. Hỏi mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên, 4 hộp gồm bao nhiêu viên ?

Giải:

Lấy ở mỗi hộp ra 5 viên thì được số viên bi là: 5 x 4 = 20 (viên)

Có 4 hộp bi lấy ra 2 hộp thì còn 2 hộp

Tức là 2 hộp ứng với 20 viên

Vậy 1 hộp bao gồm 10 viên

Bài 3: bao gồm 6 hộp bi đựng số bi như nhau. Nếu lấy ở mỗi hộp ra 4 viên thì số bi còn lại bằng số bi trong 4 hộp nguyên. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu viên?

Giải:

Lấy ở mỗi hộp ra 4 viên thì được số viên bi là: 4 x 6 = 24 (viên)

Có 6 hộp lấy ra… hộp thì còn lại 4 hộp. Vậy tức ra số bi bằng 6 – 4 = 2 hộp

Tức là 24 viên bi tương ứng với 2 hộp.

Vậy 1 hộp bao gồm 12 viên bi

Bài 4: gồm 5 em đi thông thường với nhau đến trường . Bên trên đường đi mỗi em gặp 3 bạn cùng đi đến trường . Hỏi tất cả 5 em gặp bao nhiêu bạn .

Giải:

Do đi chung yêu cầu 5 em chỉ gặp 3 bạn.

Bài 5 : bao gồm 3 người khách Hoà , Hải , Bình lúc về bắt tay chào nhau . Mỗi người chỉ bắt tay người không giống 1 lần . Hỏi tất cả tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

Có 3 dòng bắt tay.

Bài 6 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau bên trên bàn . Lan lấy 4 quả từ đĩa mặt phải bỏ sang đĩa phía trái . Hỏi bây giờ đĩa mặt nào nhiều cam hơn với nhiều hơn mấy quả cam?

Giải:

Đĩa phía bên trái nhiều hơn đĩa bên phải số quả cam là: 3 x 2 = 6 (quả)

Bài 7 : Lan có 22 loại kẹo , Hà gồm 16 cái kẹo . Hỏi Lan phải cho Hà mấy dòng kẹo để

Số kẹo hai bạn bằng nhau .

22 – 3 =19, 16 + 3 = 19

Bài 8 : Lan cùng Huệ có số vở bằng nhau. Huệ tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn với nhiều hơn mấy quyển .

Lan nhiều hơn Huệ số quyển vở là: 3 x 2 = 6 (quyển)

Bài 9 : Lan hơn Huệ 5 quyển vở . Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn với nhiều hơn mấy quyển .

Lan nhiều hơn Huệ số quyển vở là: 5 + 3 x 2 = 11 (quyển)

Bài 10 : Thu hơn Lan 8 nhãn vở . Lan lại mang lại Thu 4 nhãn vở . Hỏi bây giờ ai tất cả nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở .

Thu nhiều hơn Lan số nhãn vở là: 8 + 4 x 2 = 16 (nhãn vở)

Bài 11 : trong chuồng bao gồm cả con gà và thỏ . Bạn Hoa đếm được tất cả tất cả 8 dòng chân . Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy nhỏ thỏ ?

Giải:

1 nhỏ thỏ và 2 bé gà

Bài 12 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang trọng can 3 lít cùng can 2 lít . Hỏi tất cả thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ?

Giải:

2 x 3 + 2 x 2 = 10

Vậy bao gồm thể rót vào 2 can 3 lít với 2 can 2 lít.

Xem thêm: " Accused Là Gì ? Cách Phân Biệt Accuse Với Blame Accused Of Nghĩa Là Gì

Bài 13 : Có 9 lít nước mắm đựng vào những can loại 2 lít với 3 lít . Hỏi gồm bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ?

2 x 3 + 3 x 1 = 9

Vậy tất cả 3 can 2 lít với 1 can 3 lít.

Bài 14 : Có 17 lít nước đựng trong số can 5 lít và 2 lít . Hỏi bao gồm mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ?

5 x 3 + 2 x 1 = 17

Bài 15 : Dũng có 1 số bi xanh với đỏ . Biết rằng số bi của Dũng bé nhỏ hơn 12 . Số bi đỏ hơn số bi xanh là 8 viên . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ?