Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ infokazanlak.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Faint là gì

She took one look at the hypodermic needle and fainted (dead) away (= became unconscious immediately).
Clusters of adolescents experienced attacks of medically unexplained physical illness, involving, especially fainting and dizziness.
The series of disconsolate women thus recedes symmetrically into a distant past; we know, progressively less about them, and their laments grow ever fainter and more fragmentary.
I, myself, took a man in a fainting condition from a police officer who was holding him, offering to take charge of him.
If a man faints on parade, he is given a medical examination and no disciplinary action is normally taken.
I cannot understand why they were left in the dark for six hours, so that asthmatics became ill and old people fainted.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên infokazanlak.com infokazanlak.com hoặc của infokazanlak.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập infokazanlak.com English infokazanlak.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Dịch Từ " Once In A Blue Moon Là Gì ? 10 Thành Ngữ Tiếng Anh Thú Vị Nhưng Ít Người Biết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}