Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Excessive là gì

*
*
*

excessive
*

excessive /ik"sesiv/ tính từ quá mức, thừa vượt thể, quá đáng
dôiquáexcessive (excessive defection): quá mức (biến dạng quá mức)excessive bending stress: ứng suất uốn quá mứcexcessive clearance: khe hở quáexcessive cooling: có tác dụng quá lạnhexcessive cooling protection: đảm bảo an toàn tránh quá lạnhexcessive cooling protection: sự bảo đảm an toàn tránh thừa lạnhexcessive deformation: biến dạng quá mứcexcessive delivery pressure: áp suất nén quá ápexcessive humidity conditions: điều kiện quá ẩmexcessive load: thừa tảiexcessive production: sự thêm vào quá mứcexcessive profit: lỗ lãi quá đángexcessive stiffness: độ cứng quá lớnexcessive vortex: gió xoáy thừa mứcthừaexcessive cooling: làm cho lạnh thừaexcessive cooling: sự làm lạnh thừaexcessive cooling application: ứng dụng lạnh thừaexcessive cooling application: sự ứng dụng lạnh thừaexcessive evaporation: bay hơi thừaexcessive evaporation: sự bay hơi thừaexcessive humidity conditions: trạng thái dư thừa ẩmexcessive moisture: nhiệt độ thừaexcessive production: sự tiếp tế dư thừaexcessive temperature: ánh sáng thừaexcessive water: nước thừaexcessive gradientdốc dàiexcessive humidityđộ độ ẩm dưexcessive pressureáp lực dưexcessive pressureáp suất dưexcessive stocklượng dữ trữ rất lớn
*

*

*

excessive

Từ điển Collocation

excessive adj.

VERBS appear, be, seem | become | consider sth, regard sth as, see sth as He considered the level of tax excessive.

ADV. grossly | a bit, a little, rather, somewhat

Từ điển WordNet
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Anorak Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Anorak Và Parka

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: extravagant exuberant inordinate overweening undue unreasonable