Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dismiss là gì

*
*
*

dismiss
*

dismiss /dis"mis/ ngoại cồn từ giải thể (đám đông tụ tập, quân đội...)dismiss!: giải tán! (tiếng chỉ định sau buổi tập...) đến đi đuổi ra, thải hồi, đào thải (người làm...) gạt bỏ, xua đuổi (ý nghĩ...) bàn bạc qua loa, nêu lên qua loa (một vấn đề, cốt để quăng quật qua) (thể dục,thể thao) tấn công đi (quả nhẵn crickê) (pháp lý) quăng quật không xét (một vụ); bác bỏ (đơn) danh từ the dismiss (quân sự) sự giải thể (sau buổi tập luyện)
gạt bỏLĩnh vực: hóa học và vật liệuthải hồito dismiss a dialog boxđóng một vỏ hộp thoại o thải hồi, mang lại thôi việc; giải tán; gạt bỏ
*

*

*

dismiss

Từ điển Collocation

dismiss verb

1 decide sth is not important

ADV. quickly | out of hand, summarily He dismissed her suggestion out of hand. | easily, lightly, readily Children"s fears should never be dismissed lightly. | contemptuously She contemptuously dismissed their complaints.

VERB + DISMISS cannot/could not, unable khổng lồ | be difficult to, be easy to, be possible khổng lồ It was not easy to lớn dismiss the matter from his thoughts. | try to

PREP. as, from She dismissed their arguments as irrelevant. She tried khổng lồ dismiss the idea from her mind.

2 remove sb from a job

ADV. fairly | unfairly, wrongfully The court ruled that Ms Hill had been unfairly dismissed. | constructively | summarily

PREP. from He was summarily dismissed from his job.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Từ: Veteran Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Veteran

English Synonym và Antonym Dictionary

dismisses|dismissed|dismissingsyn.: discharge expel send awayant.: employ

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu