Bộ 4 đề Toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 có đáp án và lí giải giải cụ thể được cửa hàng chúng tôi sưu tầm với tổng hợp. Cung cấp các em học viên lớp 1 tham khảo và chuẩn bị tốt đến kì thi cuối kì 2 quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 2 nâng cao


Kì thi học viên giỏi sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải cụ thể của các em học sinh là vô cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 4 đề Toán nâng cao lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được nhận xét có cấu tạo chung của đề thi học viên giỏi trên toàn quốc. Mời các em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề tại đây.

Đề nâng cao Toán lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn số 1 là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số tất cả 2 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC tất cả độ dài những cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên có:

A. 2 hình tam giác với 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác cùng 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác với 2 hình tứ giác

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) tất cả 50 kg gạo chia hầu hết vào những túi, từng túi đựng 5 kg. Hỏi phân chia được toàn bộ bao nhiêu túi gạo?

b) Bể trước tiên chứa được 768 lít nước, bể sản phẩm hai chứa được thấp hơn bể đầu tiên 235 lít. Hỏi cả hai bể cất được toàn bộ bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em tới trường bao nhiêu ngày?

b) Em nghỉ ngơi học từng nào ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án đưa ra tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần từ luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = 20 × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo chia được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể vật dụng hai cất được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả nhì bể phân tách được toàn bộ số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) trong 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) trong một tuần, em được ngủ số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được nghỉ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cấp lớp 2 học kì hai năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối kháng vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 solo vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 đối kháng vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện nay phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – 20 =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. X – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn nhất có tía chữ số với số lẻ nhỏ bé nhất có tía chữ số không giống nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho mặt đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài mặt đường gấp khúc BCD là 10cm, độ dài đoạn trực tiếp BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ dài đoạn trực tiếp AB với độ dài đoạn thẳng CD.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 centimet và cao hơn em 25cm. Hỏi cả hai đồng đội cao từng nào cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để đặt số trang một quyển sách từ 134 mang đến 143, ta buộc phải dùng hết từng nào chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án đưa ra tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối kháng vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 1-1 vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đối chọi vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 solo vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 1-1 vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = đôi mươi + 10 = 30

3 x 9 – 20 = 27 – 20 = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. X – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn số 1 có ba chữ số là: 900

Số lẻ nhỏ xíu nhất có bố chữ số khác biệt là: 103

Hiệu của nhì số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ dài đoạn thẳng CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai đồng đội là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 mang đến 143 có 10 số có chữ số.

Phải cần sử dụng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số tương thích vào địa điểm chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 cm

B. 100 cm

C. 1000 centimet

D. 1 cm

Câu 3. Kết trái của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài con đường gấp khúc sau là:

A. 16 centimet

B. Trăng tròn cm

C. 15 cm

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kilogam + 36 kg – 21kg =

b) 18 centimet : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C gồm 30 học sinh. Một phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C bao gồm bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học viên nam?

Câu 11.

Hình bên tất cả ............. Hình tứ giác

Hình bên gồm ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một cỗ quần áo như vậy cần từng nào mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số với số chẵn lớn số 1 có một chữ số.

Đáp án & Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 centimet : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C tất cả số học viên nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C gồm số học sinh nam là:

30 – 10 = trăng tròn (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học tập sinh; Nam: 20 học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ quần áo cần số mét vải vóc là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn số 1 có một chữ số là: 8

Hiệu nhì số đó là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán nâng cao lớp 2 học tập kỳ 2 năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số tức khắc sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền lốt >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có tía chữ số nhưng tổng của tía chữ số đó bằng 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 tiếng + 2 tiếng = 3 giờ

5 giờ – 2 tiếng = 3 giờ

b) 4 tiếng x 3 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi dừng lại bến đỗ, bên trên xe tất cả số hành khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học viên nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có toàn bộ số học viên là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học sinh

Câu 10.

Mỗi tổ bao gồm số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh

Câu 11.

Xem thêm: Giới Trẻ Tiếng Anh Là Gì ? Cập Nhật Từ Lóng Siêu Chất Về Giới Trẻ

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô bao gồm thể tham khảo thêm nhiều tư liệu hữu ích vừa đủ các môn được cập nhật liên tiếp tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để tải về cỗ 4 đề Toán nâng cao lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) tệp tin Word, pdf trọn vẹn miễn phí!