A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: vào vườn có 45 cây ổi, số lượng kilomet ổi thấp hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong sân vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 2

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ bỏ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: kiếm tìm x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu hai số bằng 74, nếu không thay đổi số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhị số lúc đó bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một số trong những biết rằng đem số đó cộng với 35 thì được số tất cả hai chữ số tương đương nhau mà tổng nhì chữ số đó bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán tốt số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhì số đó giảm xuống 9 đối chọi vị. Vậy hiệu mới là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số tất cả hai chữ số giống nhau mà tổng nhị chữ số đó bởi 18 là 99

Số bắt buộc tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán tuyệt nhất

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ tương thích vào vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Search x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà các bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được đôi mươi bông hoa, chị hái được không ít hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào nơi ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: search x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ các bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Trung tâm đã phát âm 79 trang. Hỏi chổ chính giữa còn cần đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ đồng hồ hay.......giờ chiều 24 giờ hay ........giờ đêm

Bài 7: xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là lắp thêm ......... Trong thời điểm tháng 5 có.... Ngày công ty nhật. Đó là hồ hết ngày ................. Tuần này, máy năm là ngày 17. Tuần trước, trang bị năm là ngày ... . Tuần sau, sản phẩm năm là ngày.... Em được ngủ học đồ vật bảy và nhà nhật. Vậy em đi học tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ với hiệu bởi nhau.

Bài 9: Vẽ một con đường thẳng với đặt tên mang đến đường thẳng đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: tìm x: (1 điểm)

x + trăng tròn = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền lốt >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem kế hoạch rồi mang đến biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 đôi mươi 27

tháng 11 tất cả …… ngày. Gồm …… ngày nhà nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh khối lượng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé nhỏ đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thế thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng mập đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ gồm …… hình tam giác.

b/ có …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi phụ thân bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) tra cứu X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, siêu thị bán được 56 kilogam đường, trong số ấy buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu thông qua số bị trừ

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: tìm kiếm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một siêu thị buổi sáng bán được 45 kg đường, buổi chiều bán được thấp hơn buổi sáng sủa 24 kilogam đường. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: hình mẫu vẽ bên có mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình cân nặng 28 kg, An nhẹ nhàng hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ hay ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 tiếng sáng mang lại 10 giờ sáng cùng trong ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 tốt nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn tiếng Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 infokazanlak.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn giờ đồng hồ Việt

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Chúng ta có thể xem thêm nhiều đề thi xuất xắc và chất lượng, các dạng toán cải thiện hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được vững chắc chắn, củng ráng và núm chắc kiến thức và kỹ năng nhất. Xung quanh ra, những em có thể tìm hiểu thêm tài liệu môn giờ Việt 2 cùng giải toán lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải tự nhiên và thoải mái và thôn hội 2, bài tập vào ngày cuối tuần lớp 2,.... Nhằm học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Considerate Nghĩa Là Gì ?, Từ Điển Anh Considerate

Từ việc rèn luyện thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 1 này, các bạn học sinh sẽ nhanh chóng nắm được các dạng bài bác thi mà lại từ đó các em tự khắc phục đạt điểm yếu, củng nắm kiến thức, nhằm tới lúc làm bài xích thi thiệt thì sẽ bảo vệ được công dụng cao hơn. Chúc những em học giỏi phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau phần đa giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Thời điểm này, đừng cầm ôn thừa mà tác động tới lòng tin và mức độ khỏe phiên bản thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút thời gian để vui chơi và mang lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng chuẩn bị cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

các bạn có tiềm năng trở nên học sinh xuất sắc môn nào? sinh vật nào ngủ quên trong lòng hồn bạn? Đoán nghề nghiệp tương lai của bạn qua phần đa bức hình ảnh Bạn đã là bạn nữ tương lai của người nào trong BTS demo tài cùng với 10 thắc mắc đố vui "siêu xoắn"