Tài liệu liên quan

bộ 5 đề thi giữa HK2 môn lịch sử hào hùng 11 năm 2021 bao gồm đáp án Trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn tất Thành


Bạn đang xem: Đề thi sinh 11 học kì 1

cỗ 5 đề thi giữa HK2 môn lịch sử dân tộc 11 năm 2021 bao gồm đáp án Trường thpt Chuyên Nguyễn vớ Thành 23 4 0
Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 356 3
Đề thi học tập kì 1 môn Sinh học 12 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 35 1
Đề thi học tập kì 1 môn Sinh học tập 12 năm 2020-2021 tất cả đáp án – Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 100 0
Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 10 năm 2019-2020 bao gồm đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 15 101 0
Đề thi học tập kì 1 môn Địa lí 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 58 0
Đề thi học tập kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 43 1
Đề thi học tập kì 1 môn GDCD 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 43 0
Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 18 0
Đề thi học tập kì 1 môn GDCD 12 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 134 2
Đề thi học kì 1 môn hóa học 12 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 124 1
Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử hào hùng 10 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 19 0
Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử vẻ vang 12 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 31 0
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn 11 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 215 1
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 24 0
Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 35 0
Đề thi học tập kì 1 môn Toán 12 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 41 0
Đề thi học kì 1 môn đồ dùng lí 10 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 27 1
Đề thi học kì 1 môn thứ lí 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 56 0
Đề thi học tập kì 1 môn đồ gia dụng lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 17 0


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 4 Các Định Luật Bảo Toàn, Đề Kiểm Tra Chương Các Định Luật Bảo Toàn

Nhằm giao hàng quá trình học hành cũng như chuẩn bị cho kì thi học tập kì sắp tới đến. TaiLieu.VN giữ hộ đến chúng ta tài liệu Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường thpt chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kỹ năng và kiến thức đã học mặt khác rèn luyện tài năng giải đề. Mời chúng ta cùng tham khảo. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG nam ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Môn: SINH HỌC – Lớp 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề) MÃ ĐỀ 401 I TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu Enzim nitrogenaza thâm nhập vào quá trình nào sau đây? A Cố định nitơ phân tử theo con đường sinh học B gửi hóa nitơ khoáng NH4+ thành NO3- C gửi hóa nitơ khoáng NO3- thành N2 D chuyển hóa nitơ hữu thành nitơ khoáng NH4+ Câu Động đồ vật nào sau điều đình khí cùng với mơi ngôi trường thơng qua hệ thớng ớng khí? A Thỏ B Giun khu đất C Châu chấu D Ếch Câu hô hấp thực trang bị khơng có vai trị nào sau đây? A chế tạo ra nhiệt để trì thân nhiệt thuận lợi cho các phản ứng enzim B dung nạp CO2 thải O2 điều hịa khơng khí C tạo ra ATP cung cấp cho mọi vận động sống D chế tác hợp chất trung gian đến quá trình đồng hóa thể Câu Thoát nước lá qua lớp cutin có điểm lưu ý nào sau đây? A Vận tốc nhỏ và không được điều chỉnh B Vận tốc mập và được kiểm soát và điều chỉnh C Vận tốc phệ và ko được kiểm soát và điều chỉnh D Vận tốc nhỏ tuổi và được kiểm soát và điều chỉnh Câu Mạch gỗ của thực vật bao gồm các các loại tế bào nào sau đây? A Quản bào và tế bào kèm B Ống rây và tế bào kèm C Quản bào và mạch ống D Ống rây và mạch ống Câu văn bản nào sau quang quẻ hợp team thực vật? A Thực trang bị C3 gồm pha tới diễn cả ban ngày và đêm tối B Thực thiết bị C3 có suất sinh học cao thực đồ vật C4 C Thực vật CAM tất cả pha tới diễn cả ban ngày và đêm hôm D Thực thiết bị CAM có suất sinh học cao thực trang bị C4 Câu Ở thực vật, ngun tớ bồi bổ khống thiết yếu nào sau là nguyên tố đại lượng? A Kali B Mangan C Niken D Đồng Câu thừa nhận định nào sau chế hấp thụ tiêu cực các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút của rễ cây? A Các ion khoáng từ nơi có độ đậm đặc ion rẻ đến chỗ có độ đậm đặc của các ion đó cao cần tiêu tốn lượng ATP B Các ion khoáng từ khu vực có mật độ ion cao đến chỗ có nồng độ của các ion đó thấp đề nghị tiêu tốn lượng ATP C Các ion khoáng từ nơi có mật độ ion tốt đến chỗ có mật độ của các ion đó cao không đề nghị tiêu tốn lượng ATP D các ion khoáng từ chỗ có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ của các ion đó rẻ không yêu cầu tiêu tốn lượng ATP Câu Vi khuẩn nào sau thâm nhập vào quá trình gửi hóa nitơ hữu thành nitơ khoáng NH4+? A Vi khuẩn amôn hóa B Vi khuẩn phản nitrat hóa C Vi khuẩn nitrat hóa D Vi khuẩn cố định nitơ Câu 10 văn bản nào sau sai thở sáng thực vật? A Xảy bên cạnh đó với quang đãng hợp B Chủ yếu xảy thực thiết bị C4 C Không sinh sản lượng ATP D tiêu tốn 30% - 1/2 sản phẩm quang quẻ hợp Trang 1/2 - Mã đề: 401 Câu 11 nhận định nào sau đột nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút của rễ? A Nước dịch chuyển từ nơi bao gồm thế nước rẻ đến khu vực có thế nước cao theo chế chủ cồn B Nước di chuyển từ nơi bao gồm thế nước cao đến nơi có thế nước rẻ theo chế thụ động C Nước di chuyển từ nơi tất cả thế nước cao đến khu vực có thế nước thấp theo chế chủ hễ D Nước di chuyển từ nơi gồm thế nước phải chăng đến vị trí có thế nước cao theo chế bị động Câu 12 nhan sắc tố nào sau trực tiếp tham gia đưa hóa lượng ánh sáng thành lượng của liên kết hóa học ATP NADPH? A Diệp lục b B Diệp lục a C Caroten D Xantophyl Câu 13 văn bản nào sau trộn sáng của quang đãng hợp thực vật? A CO2 vật liệu của pha sáng quang hợp B pha sáng khác nhóm thực trang bị C3, C4 CAM C H2O nguyên vật liệu của pha sáng quang đãng hợp D pha sáng diễn hóa học (strôma) của lục lạp Câu 14 yếu tố nào sau trực thuộc phận thực chế trì cân nặng nội môi? A tw thần kinh B những thụ thể C cơ quan thụ cảm D Thận, gan, tim Câu 15 pha tối của quang quẻ hợp diễn vị trí nào sau của lục lạp? A Màng B chất C Màng tilacơit D Màng ngồi II TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) a (1 điểm) trình bày hình thức tiêu hóa hoạt động tiêu hóa thức ăn động vật chưa có quan tiêu hóa (động vật 1-1 bào) b (2 điểm) Hãy điền các đặc điểm cấu tạo chức của ruột non thú ăn thịt và thú ăn thực vật mê say nghi với thức ăn uống theo bảng sau: thương hiệu phận Ruột non cấu trúc Chức Câu 2: ( điểm) Quan gần kề hình bên: a Hãy tế bào tả biến hễ của huyết áp hệ mạch b Giải thích bao gồm biến rượu cồn huyết áp đó? Thú ăn uống thịt Thú ăn uống thực thiết bị Huyết áp vai trung phong thu tiết áp tâm trương Động mạch Tiểu ĐM mao quản Tiểu TM tĩnh mạch Hình: dịch chuyển huyết áp hệ mạch Câu 3: (1 điểm) mang lại các loài động vật hoang dã sau: ếch đồng, rùa biển, chim người thương câu - Máu nuôi thể của lồi có pha trộn giữa máu nhiều O2 máu giàu CO2? - Loài nào có máu ni thể bị trộn lẫn nhiều nhất? Giải thích? -HẾT Trang 2/2 - Mã đề: 401 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG nam giới KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: SINH HỌC – LỚP 11 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM (5 điểm) * Mỗi giải đáp 1/3 điểm ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 Đề 401 A C B A C C A D A B B B C D B Đề 402 C C A A B D C C A D D C D B A Đề 403 C A B D B C D C D A A B C D C Đề 404 D B B B D B C A A C D A A D C II TỰ LUẬN (5 điểm) MÃ ĐỀ: 401, 403 Câu ngôn từ đáp án Điểm Câu a vẻ ngoài tiêu hóa hoạt động tiêu hóa thức ăn động vật chưa có (3 điểm) quan liêu tiêu hóa: + hình thức tiêu hóa: hấp thụ nội bào đa số 0.5 + hoạt động tiêu hóa: Thức ăn uống thực bào bị thủy phân nhờ vào 0.5 enzim cất lizôxôm thành chất dinh dưỡng đơn giản dễ dàng b những đặc điểm cấu trúc chức ruột non thú ăn thịt thú ăn thực vật ưng ý nghi cùng với thức ăn uống theo bảng sau: thương hiệu phận Ruột Cấu non tạo Chức Câu (1 điểm) Thú nạp năng lượng thịt Ngắn đối với ruột non thú ăn thực vật hầu hết tiêu hóa hóa học dựa vào dịch mật, dịch ruột, dịch tụy Thức ăn biến hóa thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào ngày tiết (q trình tiêu hóa hấp thụ tựa như ruột người) Thú ăn thực vật lâu năm so với ruột non thú ăn uống thịt đa số tiêu hóa hóa học dựa vào dịch mật, dịch ruột, dịch tụy Thức ăn biến hóa thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu (quá trình hấp thụ hấp thụ tựa như ruột người) 1,0 1,0 a mô tả biến động huyết áp hệ mạch: + vào hệ mạch từ cồn mạch (chủ) mang đến tĩnh mạch (chủ) tiết áp sút dần 0,5 b Giải thích: + ngày tiết áp giảm dần hệ mạch lực đẩy máu co bóp tim giảm dần ma ngay cạnh máu với thành mạch ma gần kề phân tử tiết với tan mạch Câu (1 điểm) đến loài động vật hoang dã sau: ếch đồng, rùa biển, chim ý trung nhân câu + Lồi bao gồm máu ni thể có trộn lẫn máu nhiều O2 máu giàu CO2: ếch đồng, rùa biển + Lồi bao gồm máu ni thể bị trộn lẫn nhiều nhất: ếch đồng + Giải thích: vày ếch đồng nằm trong lớp lưỡng cư Tim bao gồm ngăn (2 chổ chính giữa nhĩ trọng điểm thất) máu trọng tâm thất máu pha trộn máu nhiều O2 (từ vai trung phong nhĩ trái xuống) máu giàu CO2 (từ trọng điểm nhĩ nên xuống) 0,5 0,5 0,25 0,25 MÃ ĐỀ: 402, 404 Câu Câu (3 điểm) câu chữ đáp án a hình thức tiêu hóa chuyển động tiêu hóa thức ăn động vật hình thành ống con đường tiêu hóa: Điểm + hiệ tượng tiêu hóa: Tiêu hóa ngoại bào 0.5 + chuyển động tiêu hóa: Thức ăn qua ống tiêu hóa biến hóa học hóa học thành hóa học dinh dưỡng đơn giản hấp thụ 0.5 vào huyết b những đặc điểm kết cấu chức manh tràng (ruột tịt) thú ăn uống thịt thú nạp năng lượng thực vật mê say nghi cùng với thức nạp năng lượng theo bảng sau: thương hiệu phận Manh tràng kết cấu (ruột tịt) Chức Câu (1 điểm) Thú nạp năng lượng thịt Thú ăn thực trang bị Khơng vạc Rất cải cách và phát triển triển Khơng bao gồm chức có tương đối nhiều vi sinh vật cộng sinh liên tiếp tiêu hóa xenlulơzơ chất dinh dưỡng có tế bào thực vật các chất dinh dưỡng dễ dàng và đơn giản hấp thụ qua thành manh tràng 1,0 a mọt liên quan tốc độ máu tổng máu diện: + gia tốc máu tỉ lệ thành phần nghịch với tổng diện tích tiết diện phần mạch b tốc độ máu bé dại mao mạch Ý nghĩa: gia tốc máu nhỏ mao mạch đảm bảo cho điều đình chất máu tế bào Câu (1 điểm) 1,0 0,5 0,25 0,25 b mang đến loài động vật hoang dã sau: rắn mối bóng, ếch cây, thỏ xám - Lồi gồm máu ni thể có pha trộn máu nhiều O2 máu giàu CO2: ếch cây, thằn lằn bóng 0,5 - Lồi bao gồm máu nuôi thể bị xáo trộn nhiều nhất: ếch 0,25 Giải thích: vày ếch thuộc lớp lưỡng cư Tim tất cả ngăn (2 vai trung phong nhĩ trung khu thất) máu tâm thất máu pha trộn máu nhiều O2 (từ trung tâm nhĩ trái xuống) máu nhiều CO2 (từ vai trung phong nhĩ yêu cầu xuống) 0,25 - hết - ... TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 202 0-2 0 21 MÔN: SINH HỌC – LỚP 11 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM (5 điểm) * Mỗi đáp án 1/ 3 điểm ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 Đề 4 01 A... Biển, chim bồ câu - Máu ni thể của lồi có trộn lẫn giữa máu nhiều O2 máu giàu CO2? - Loài nào có máu nuôi thể bị xáo trộn nhiều nhất? Giải thích? -HẾT Trang 2/2 - Mã đề: 4 01 SỞ GIÁO DỤC... A B B B C D B Đề 402 C C A A B D C C A D D C D B A Đề 403 C A B D B C D C D A A B C D C Đề 404 D B B B D B C A A C D A A D C II TỰ LUẬN (5 điểm) MÃ ĐỀ: 4 01, 403 Câu câu chữ đáp án Điểm Câu a