Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm học tập 2021 – 2022 tất cả 4 đề thi, gồm bảng ma trận cố nhiên đáp án.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11

thông qua đó giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi học kỳ 2 mang lại học sinh của bản thân mình dễ dàng.


Bài viết ngay sát đây

Nội dung


Ma trận đề thi học kì 2 hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ dìm thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bạn vẫn xem: cỗ đề thi học tập kì 2 môn hóa học lớp 11 năm 2021 – 2022


– bí quyết chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử với danh pháp.

– tính chất hoá học (phản ứng thế, phản bội ứng cháy, làm phản ứng bóc hiđro,

– xác minh công thức phân tử, viết công thức cấu trúc và gọi tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon ko no

– đặc thù hoá học : bội nghịch ứng cộng brom vào dung dịch, cùng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; bội nghịch ứng trùng vừa lòng ; làm phản ứng oxi hoá.

– xác minh công thức phân tử, viết bí quyết cấu tạo, gọi tên anken.

– Tính thành phần tỷ lệ về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí có một anken nắm thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

– kết cấu phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

– Viết được những phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, áp dụng quy tắc thế để tham gia đoán thành phầm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

– tính chất hoá học tập : phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

– Tính cân nặng phenol gia nhập và tạo thành thành trong làm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

– Đặc điểm cấu trúc phân tử của anđehit.

– đặc điểm hoá học tập của axit cacboxylic

– Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khả quan (5 điểm)

Câu 1. Tính chất hoá học đặc thù của ankan là

A. Bội phản ứng thế.

B. Phản ứng tách

C. Bội nghịch ứng phân huỷ.

D. Bội nghịch ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A chiếm được 17,6 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi đến anken CH2= CH-CH3 công dụng với HCl thu được thành phầm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3– CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y tiếp tục trong dãy đồng đẳng thu được 8,4 lít CO2 (đktc) và 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. làm phản ứng của benzen với hóa học nào dưới đây gọi là bội nghịch ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ/H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. lúc oxi hóa ancol A bằng CuO, sức nóng độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang lại 11 gam lếu láo hợp tất cả 2 rượu đối kháng chức công dụng hết với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Khối lượng phân tử mức độ vừa phải của 2 rượu là:

A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp chất hưu cơ:

A. Chỉ có tính Oxi hoá

B. Chỉ gồm tính khử

C. Chỉ tất cả tính axit

D. Vừa có tính Oxi hoá, vừa có tính khử

Câu 10. Đun rét 3 gam axít axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác), công suất phản ứng 75%. Khối lượng este thu được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các hóa học vô cơ và đk phản ứng bao gồm đủ), hãy viết các phản ứng điều chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng tiếp tục bởi oxi dư, sau phản bội ứng nhận được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT các ankin. Hotline tên.

Xem thêm: Dịch Từ " Once In A Blue Moon Là Gì ? 10 Thành Ngữ Tiếng Anh Thú Vị Nhưng Ít Người Biết

Câu 3

Chia hỗn hợp A có axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với mãng cầu (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa - nhân chính hết phần 2 đề xuất 200 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a. Viết những phản ứng xảy ra?

b. Tính % trọng lượng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm rõ ràng (mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)