Nhằm giúp các em hình dung rõ hơn về cấu tạo và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học tập kì 2, con kiến Guru gửi tới các em mẫu mã Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp các em ghi nhớ và gắn kết những kiến thức hóa học 11 học kì 2 cùng có hiệu quả tốt vào kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 2

*

1. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tất cả đáp án bao hàm những câu chữ gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập cùng ghi nhớ kỹ về công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, công dụng, phương pháp điều chế và hồ hết dạng toán liên quan để gia công tốt bài thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản số đông nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và điểm lưu ý từng phần trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, đặc thù vật lí và tính chất hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản bội ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của những chất sau theo chiều bớt dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta rất có thể dùng dung dịch thử như thế nào để sáng tỏ 2 bình đựng khí etan cùng etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn cục bộ sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy chiếm được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: mang lại 6g C3H7OH chức năng với Na toàn vẹn thấy gồm V (l) khí thoát ra (ở đktc). Cực hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: call tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol đa chức chiếm được H2O và CO2 với tỉ trọng số mol theo thứ tự là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản bội ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A gồm CH3OH cùng propan -1-ol chức năng với natri dư chiếm được 2,24 lít khí H2 nghỉ ngơi đktc.

a) Viết phương trình bội phản ứng.b) khẳng định thành phần % khối lượng các chất trong các thành phần hỗn hợp đầu.c) mang đến 30 ml hỗn hợp C2H5OH 46 độ phản ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), chiếm được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải mê say tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều giảm dần ánh nắng mặt trời sôi của các hợp chất hữu cơ có số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Những Khái Niệm Cơ Bản Về Tổ Chức Là Gì? Ví Dụ Về Cơ Cấu Bộ Máy Tổ Chức Kỹ Năng Quản Trị

Câu 3: Công thức tổng quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu hỗn hợp Brom, Aken làm mất đi màu dung dịch Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ thành phần nguyên tử C:H = 2:6

→ phương pháp phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình làm phản ứng:

Mỗi phương trình phản bội ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình bội nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 mãng cầu → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Call số mol 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% cân nặng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên hóa học = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên hóa học = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đây là mẫu đề thi hóa 11 học tập kì 2 gồm đáp án. Hi vọng đề thi mẫu và nắm tắt nội dung phải học, câu chữ tinh giản để giúp các em ôn tập cùng có hiệu quả tốt trong kì thi chất hóa học kì 2 sắp tới. Loài kiến Guru cập nhật liên tục những bài xích giảng hay, mẫu đề thi bám quá sát chương trình của Bộ giáo dục đào tạo tại kiến Guru nhé!