Đề thi học kì 1 Hóa 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 tất cả đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn chất hóa học được soạn với kết cấu đề rất đa dạng, có cả tự luận 100% với đề trắc nghiệm 100%, bám sát đít nội dung công tác học trong sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa quý thầy cô và các em học viên có thêm nhiều bốn liệu ôn tập củng cố kỹ năng và kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng đến kì thi sắp đến tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết đề thi HK1 Hóa 11, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học tập kì 1 Hóa 11

TRƯỜNG trung học phổ thông ……………….

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Phân môn: Hoá học tập 11

(Số câu: 40 câu; Đề thi có 04 trang)

Thời gian làm cho bài: 50 phút(không kể thời hạn giao đề)


Chủ đề Mức độ nhấn thứcTổng Số câu
Kiến thức HÓA 11 Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
1.Sự điện liSố câu33219
Điểm0,750,750,50,252,25
2. Nito- PhotphoSố câu344213
Điểm0,751,01,00,53,25
3.Cacbon - SilicSố câu333211
Điểm0,750,750,750,52,75
4.Đại cưng cửng hóa hữu cơSố câu32207
Điểm0,750,50,501,75
Tổng số câuSố câu121211540
Tổng điểmĐiểm3,03,02,751,2510,0

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa

Câu 1(Nhận biết): hóa học nào sau đây là chất không điện li

A. NaClB. CH3COOHC. HCl D. C2H5OH

Câu 2(Nhận biết): hóa học nào sau đấy là chất năng lượng điện li mạnh

A. NaClB. CH3COOH C. HClOD. C2H5OH

Câu 3(Nhận biết): hỗn hợp X gồm nồng độ ion H+ là 10-5, pH của hỗn hợp X là

A.5. B. 9. C. 12.D. 8.

Câu 4(Thông hiểu): Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sao đây là đúng?


A.. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử tất cả hiđro là axit.B. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử gồm nhóm OH là bazơ.C. Một phù hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.D. Một bazơ không tuyệt nhất thiết phải gồm nhóm OH trong nguyên tố phân tử.

Câu 5(Thông hiểu): Đối với hỗn hợp axit khỏe khoắn HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đấy là đúng?

A. = 0,10M.B. > .C. 3->D. 3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết thêm có từng nào phản ứng bao gồm phương trình ion thu gọn gàng là:

A.5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 7(Vận dụng): trung hòa - nhân chính 50 ml dung dịc NaOH 1M yêu cầu vừa đầy đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Quý hiếm của V là

A.200. B. 100. C. 25.D. 50.

Câu 8(Vận dụng): trung hòa 300 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl và HNO3 gồm pH = 2 nên V ml dung dịch NaOH 0,02M. Quý giá của V là

A.300.B.150. C. 200. D. 250

Câu 9(Vận dụng cao): hỗn hợp X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 m0l Cl-. Khi mang đến từ từ mang đến dư dd NaOH vào dd X. Khi cho 300 ml dd Ba(OH)2 0,9 M tính năng với dd X nhận được kết tủa Y cùng dd Z. Khối lượng kết tủa Y là


A.51,28 B. 62,91 C. 46,60D. 49,72

Câu 10(Nhận biết): Hóa trị cùng số oxi hóa của nito trong axit HNO3 là

A.IV cùng + 5. B. IV với + 4. C. V và + 5. D. IV với + 3.

Câu 11(Nhận biết: Sản phẩm của bội phản ứng nhiệt độ phân hoàn toàn AgNO3 là:

A.Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO2, O2.

Câu 12(Nhận biết): các kim một số loại không làm phản ứng cùng với HNO3 quánh nguội là

A.Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Cr. C. Al, Fe, Na. D. Al, Fe, Sn.

Câu 13(Thông hiểu): Trong bội phản ứng , tổng thông số (là số nguyên về tối giản của) những chất là

A.19.B.11.C. 14.D. 20.

Câu 14(Thông hiểu): cho các phát biểu sau:

(1) trong phân tử HNO3 nguyên tử N có hoá trị V, số oxi hoá +5;

(2) Để làm khô khí NH3 tất cả lẫn hơi nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO) ;

(3) HNO3 trong sáng là chất lỏng, ko màu, bốc khói dũng mạnh trong bầu không khí ẩm;

(4) dung dịch HNO3 nhằm lâu thường ngả sang color nâu là do dung dịch HNO3 gồm hoà chảy một lượng bé dại khí NO2.

Số phát biểu đúng:

A.1. B.3.C. 4. D. 2.

Câu 15(Thông hiểu): mang đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc nhiều loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8. B. 5.C. 7. D. 6.

Câu 16(Thông hiểu): đến dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, chiếm được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được hóa học rắn T và khí ko màu hóa nâu trong ko khí. X và Y thứu tự là

A.AgNO3và FeCl2.B. AgNO3 và FeCl3.C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3và Fe(NO3)2.

Câu 17(Vận dụng): mang đến 7,68 gam Cu chức năng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu V lít khí NO (đktc).Giá trị của V là


A.3,36. B. 2,688 C. 1,792. D. 2,24

Câu 18(Vận dụng): đến 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được dung dịch X. Mật độ phân trăm của hỗn hợp X là

A.11,76%B. 19,6%. C. 23,52%D. 17,04%.

Câu 19(Vận dụng): mang lại 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được hóa học rắn X (giả sử phản bội ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng Cu trong X là

A.12,37.B. 14,12. C. 85,88. D. 87,63.

Câu 20(Vận dụng): các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe cùng Cu. Mang đến m gam X vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam X vào dung dịch HNO3 đặc, nguội (dư), chiếm được 1,12 lít khí (đktc). Giá trị m là

A.7,2. B. 8,8. C. 11.D. 14,4.

Câu 21(Vận dụng cao): cho m gam tất cả hổn hợp Fe cùng Cu (Fe chiếm phần 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch cất 0,7 mol HNO3 tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam chất rắn X, hỗn hợp Y và 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) tất cả NO2 với NO. Tỷ lệ thể tích của NO trong các thành phần hỗn hợp Z gần với mức giá trị như thế nào nhất?

A.34%. B. 25%.C. 17%. D. 50%.

Câu 22(Vận dụng cao): mang đến m gam Fe vào trong bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, nhận được 0,448 lít NO cùng dung dịch Y. Trong cả hai trường hợp đều phải có NO là thành phầm khử nhất ở khiếu nại tiêu chuẩn. Hỗn hợp Y phối hợp vừa không còn 2,08 gam Cu ko tạo thành phầm khử N+5. Những phản ứng đầy đủ hoàn toàn. Quý hiếm m là

A.4,2. B.2,4.C. 3,92.D. 4,06.

Cacbon –Silic

Câu 23(Nhận biết): các nguyên tử thuộc team IVA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

A.ns2np2. B. ns2np3.C. ns2np4.D. ns2np5.

Câu 24(Nhận biết): các loại than nào dưới đây không có trong trường đoản cú nhiên?

A.Than chì. B.Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 25(Nhận biết): Số oxi hóa tối đa của silic mô tả ở hợp hóa học nào trong số chất sau đây?

A.SiO.B.SiO2.C. SiH4. D. Mg2Si.

Câu 26(Thông hiểu): mang lại dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tính năng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là

A.6.B. 3. C. 5. D. 4.

...................

Xem thêm: PhâN TíCh CôNg ViệC ( Job Analysis Là Gì ?


Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 11

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31B
2A12B22D32A
3A13D23A33D
4C14B24D34B
5A15C25B35A
6C16A26A36C
7C17C27C37C
8B18C28D38C
9A19A29A39D
10A20A30B40C

..................