cỗ đề thi học kì 1 hóa học 11 Đề thi trắc nghiệm chất hóa học 11 Đề thi học tập kì 1 hóa học 11 Đề thi môn hóa học lớp 11 Đề khám nghiệm HK1 hóa học 11 chất vấn Hóa học tập 11 HK1 Đề thi HK1 môn hóa học Ôn tập chất hóa học 11 Ôn thi hóa học 11


Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 1 có đáp án

*
pdf

Đề thi học tập kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2017-2018 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 508


*
docx

Đề thi học kì 1 môn hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - ngôi trường TH-THCS-THPT Đức Trí


*
pdf

Đề thi học kì 1 môn hóa học 12 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - Trường trung học phổ thông Trần Phú


*
pdf

Đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - trường THPT phố nguyễn trãi - Mã đề 357 (Khối D)


*
pdf

Đề thi học tập kì 2 môn hóa học 11 năm 2017-2018 gồm đáp án - ngôi trường THPT nguyễn trãi - Mã đề 485 (Khối A)
Xem thêm: Những Mặt Hàng Nào Chủ Yếu Được Mua Bán Ở Chợ Làng, “New 2022″

Nội dung

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1MÔN HÓA HỌC 11NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN) 1. Đề thi học kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - trường THCS&THPTĐào Duy Anh2. Đề thi học kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 gồm đáp án - trường THPTB Thanh Liêm3. Đề thi học kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - trường THPThuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối chuyên)4. Đề thi học tập kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - ngôi trường THPTchuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối cơ bản)5. Đề thi học kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - ngôi trường THPTchuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm6. Đề thi học tập kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 gồm đáp án - trường THPTHàn Thuyên7. Đề thi học kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - ngôi trường THPTHướng Hóa8. Đề thi học kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - ngôi trường THPTLạc Long Quân9. Đề thi học tập kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 có đáp án - trường THPTLương Ngọc Quyến10. Đề thi học tập kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - ngôi trường THPTLương nạm Vinh11. Đề thi học kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - ngôi trường THPTLương Văn Can12. Đề thi học tập kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - ngôi trường THPTNgô Gia Tự13. Đề thi học tập kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 gồm đáp án - trường THPTNguyễn Huệ14. Đề thi học kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 gồm đáp án - ngôi trường THPTPhan Ngọc Hiển15. Đề thi học kì 1 môn chất hóa học 11 năm 2020-2021 bao gồm đáp án - trường THPTTrần Phú16. Đề thi học kì 1 môn hóa học 11 năm 2020-2021 tất cả đáp án - trường THPTVĩnh Yên SỞ GD và ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG trung học cơ sở – thpt ĐÀO DUY ANHKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: HÓA HỌC 11Thời gian làm: 45 phút.Đề 001Họ cùng tên: ............................................................................... Số báo danh: ...........................Câu 1: (3 điểm) dứt các phương trình sau:a. NO2      HNO3t ......  CO2  ......b.  NH 4 2 CO3 c. Fe2O3  HNO3  ......  ......d. NH 4 NO3  ......  NH 3   H 2O  ......te. KNO3 ......  ......f. ......  NaOH  NaHCO300Câu 2: (1 điểm) Viết phương trình chứng tỏ N2 là hóa học khử, là hóa học oxi hóa (Xác định số oxi hóa)Câu 3: (2 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 22,4 gam NaOH thuđược hỗn hợp X. Tính trọng lượng muối tung thu được trong hỗn hợp X.Câu 4: (3 điểm) đến 3,32 gam các thành phần hỗn hợp Fe với Cu tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 0,5M thuđược 1,008 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất).a. Tính phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?b. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.c. Tính khối lượng muối thu được sau bội phản ứng.Câu 5: (1 điểm) Nicotin là 1 hợp hóa học hóa học gồm trong thuốc lá, đó là chất gây nghiện giống như nhưheroin cùng cocain. Đốt cháy hoàn toàn 8,1 gam nicotin bằng oxi (dư) thì chiếm được 11,2 lít khí CO2, 6,3gam H2O và 1,12 lít N2. Các thể tích đo ở đk tiêu chuẩn.a. Lập công thức đơn giản nhất của nicotin.b. Xác định công thức chất hóa học của nicotin, biết sinh hoạt trạng thái hơi, nicotin có tỉ khối đối với hiđro là 81.Biết nguyên tử khối của những nguyên tố: C = 12, mãng cầu = 23, O = 16, H = 1, sắt = 56, Cu = 64, N = 14.----Hết---(Học sinh không áp dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ 001Hướng dẫn giảiCâu 1: (3 điểm) kết thúc các phương trình sau:a. 4 NO2  O2  2H 2O  4HNO3t 2 NH 3  CO2  H 2Ob.  NH 4 2 CO3 0c. Fe2O3  6HNO3  2Fe( NO3 )3  3H 2Od. NH 4 NO3  NaOH  NH 3   H 2O  NaNO3ĐiểmMỗi phươngtrình đúngđược 0,5 điểm,Không cânbằng được0,25 điểmte. 2 KNO3  2KNO2  O20f. CO2  NaOH  NaHCO3Câu 2: (1 điểm) Viết phương trình minh chứng N2 là hóa học khử, là chất oxi hóa(Xác định số oxi hóa)- N2 là hóa học khử:02t2 N ON 2  O2 0- N2 là chất oxi hóa:03t , xt , p 2 N H3N 2  3H 2 Câu 3: (2 điểm) Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch0Viết đúngphương trìnhđược 0,5; k cânbằng, k viết số0xi hóa trừ0,25chứa 22,4 gam NaOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối rã thuđược trong dung dịch X.nCO2 nNaOH4, 48 0, 2mol;22, 422, 4 0,56mol400,250,25Ta có:n056T  NaOH  2,8nCO20, 20,25⟹ phản nghịch ứng tạo muối Na2CO3, NaOH dưCO2 + 2NaOH ⟶ Na2CO3 +H2O0,2⟶0,2 molmNa2CO3  0, 2.106  21, 2 gam0,250,50,5Câu 4: (3 điểm) cho 3,32 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 0,5Mthu được 1,008 lít khí NO làm việc đktc (sản phẩm khử duy nhất).a. Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?b. Tính thể tích dung dịch HNO3 sẽ dùng. C. Tính cân nặng muối chiếm được sau phản bội ứng.1, 008 0, 045mol22, 4Gọi x là số mol của Fe, y là số mol của CuFe + 4HNO3 ⟶ Fe(NO3)3 + NO + 2H2Ox4xxx3Cu + 8HNO3 ⟶ 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2Oy8yy2/3y56 x  64 y  3,322 x  3 y  0, 045 x  0, 025 y  0, 03nNO 0,250,250,250,250,25mFe  0, 025.56  1, 4 gam1, 4.100%  42,17%3,32 %mCu  100  42,17  57,83%nHNO3  4.0, 025  8.0, 03  0,34mol %mFe 0,250,250,250,34 0, 68lit0,5mFe NO3   242.0,025  6,05 gam0,25mCu NO3   188.0,03  5,64 gam0,25VHNO 30,25320,25mmuoi  6,05  5,64  11,69 gamCâu 5: (1 điểm) Nicotin là một hợp hóa học hóa học có trong thuốc lá, chính là chấtgây nghiện tương tự như heroin cùng cocain. Đốt cháy trọn vẹn 8,1 gam nicotinbằng oxi (dư) thì thu được 11,2 lít khí CO2, 6,3 gam H2O với 1,12 lít N2. Cácthể tích đo ở đk tiêu chuẩn.a. Lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của nicotin.b. Xác minh công thức chất hóa học của nicotin, biết làm việc trạng thái hơi, nicotin tất cả tỉkhối đối với hiđro là 81.11, 2 6 gam22, 46,3mH  1.2nH 2O  1.2. 0, 7 gam181,12mN  14.2.nN 2  14.2. 1, 4 gam22, 4 mO  8,1  6  0, 7  1, 4  0mC  12.nCO 2  12.0,25 6 0,5mol120, 7nH  0, 7mol11, 4nN  0,1mol14nC Gọi CTĐGN của nicotin là CxHyNzTa có: x : y : z = 0,5 : 0,7 : 0,1 = 5 : 7 : 1⟹ CTĐGN của nicotin là C5H7NCTPT của nicotin tất cả dạng (C5H7N)nTa gồm Mnicotin = 81 ⟹ n = 10,250,250,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAMTRƯỜNG thpt B THANH LIÊMXÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ MÔN HÓALỚP 11Họ với tên giáo viên ra đề: ĐỖ THỊ THOANGmail: dothoansp2