Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục đích đạt công dụng tốt nhất mang đến kì thi cuối kì I. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 2


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường số 1II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày số 2

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường số 1

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch KT-KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số và phép tính:

- Biết viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ và tất cả nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học và đo lường:

- nhận thấy được hình tứ giác.

- Biết ngày, giờ đồng hồ và đơn vị chức năng đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ loại đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. đôi mươi D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … trăng tròn + 56. Dấu phải điền vào vị trí chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) vào hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm.

a) Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là: ..................................….

b) Số ngay tắp lự sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bởi …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kg + 25 kilogam = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam tất cả 39 viên bi. Việt có tương đối nhiều hơn nam giới 4 viên bi. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số béo nhất có 1 chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B


Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

b) Số ngay tắp lự sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày có 24 giờ.

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kg + 25 kilogam = 45 kg

61 centimet – 45 cm = 16 cm

Phần II. Trường đoản cú luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là 90.

Số bé dại nhất tất cả một chữ số là 9.

Hiệu của nhì số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống số 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học với phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%


2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học tập 2021-2022

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm cho bài: 40 phút không đề cập giao đề)

Họ cùng tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời thừa nhận xét của gia sư

....................................................................................................

........................................................................................................

1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc tiến hành theo yêu mong bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có kết quả là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có kết quả là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ trong phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được điện thoại tư vấn là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu thích hợp điền vào địa điểm chấm 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... Ngày.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ.............

Ngày công ty nhật sau cùng của tháng 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 27 cái xe đạp. Hỏi siêu thị còn lại từng nào chiếc xe pháo đạp?

Bài giải

........................................................................................


........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 và số tròn chục bé dại nhất gồm hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) mỗi phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn trực tiếp AB lâu năm 4 cm, CD lâu năm 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên nhì đầu đoạn thẳng cùng viết được số đo của đoạn thẳng lên trên hình. Từng câu đúng 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) mỗi phép tính đặt tính cùng tính đúng cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) từng ý đúng cho 0.3 điểm.

Tháng 12 bao gồm …31…. Ngày

Ngày thứ nhất của tháng 12 là thứ…tư……

Ngày công ty nhật sau cùng của mon 12 là ngày….26…..

Xem thêm: 37+ Đề Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Có Đáp Án, Hay Nhất, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Lớp 8

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn sót lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe pháo đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp điện (0,25 điểm)

Câu vấn đáp sai, phép tính đúng không chấm điểmCâu trả lời đúng, tính sai cho nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục nhỏ tuổi nhất có hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ dại nhất gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của nhì số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

Mời các bạn tìm hiểu thêm các tin tức hữu ích khác trên chuyên mục Học tập nằm trong mục Tài liệu.