A. Suất điện đụng của nguồn điện áp là đại lượng đặc thù cho kĩ năng thực hiện tại công của nguồn điện.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 11 chương 2

B. Suất phản năng lượng điện là đại lượng đặc thù cho năng lực chuyển hóa năng lượng của sản phẩm thu.

C. Đặc đường vôn – ampe của một quãng dây dẫn ở ánh nắng mặt trời không đổi là 1 trong những đường thẳng.

D. Đặc tuyến đường vôn – ampe của một gai dây tóc bóng đèn là con đường cong (không là mặt đường thẳng).

Câu 4: Hai mối cung cấp điện bao gồm (E_1, = ,3,V,,r_1, = ,0,5,Omega ;)(,E_2, = ,1,5,V,,r_2, = ,1,Omega ) mắc thông liền thành mạch kín. Hiệu điện gắng giữa hai cực mỗi mối cung cấp là:

A. 0 V. B. 2,0 V.

C. 1,5 V. D. 3 V.

Câu 5: Câu phát biểu nào không nên khi nói tới tính dẫn điện của hóa học điện phân?

A. Chiếc điện trong hóa học điện phân tuân thủ theo đúng định công cụ Ôm.

B. Độ dẫn điện của hóa học điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.

C. Điện trở của chất điện phân giảm khi nhiệt độ tăng.

D. Lúc acquy được nạp điện, dòng điện qua acquy cũng là dòng điện trong hóa học điện phân.

Câu 6: Một nguồn điện bao gồm suất điện cồn E, điện trở vào r được mắc với năng lượng điện trở mạch ngoài là 1 trong điện trở R. Công suất của nguồn điện là H = 80%. Tỉ số giữa điện trở vào của nguồn điện áp r cùng điện trở mạch ngoài R là:

A. 0,80. B. 0,20.

C. 0,40. D. 0,25.

Câu 7: Một hộp động cơ điện một chiều tất cả điện trở thuần của những cuộn dây là r = 4 Ω, mắc thông suốt với một năng lượng điện trở R = 8 Ω. Tất cả được mắc vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện nuốm không thay đổi và bởi 24 V. Động cơ lúc đó hoạt động bình thường và cường độ mẫu điện chạy qua hộp động cơ là 0,5 A. Công suất điện năng chuyển trở thành cơ năng ở hộp động cơ là:

A. 3 W. B. 12 W.

C. 10 W. D. 9 W.

Câu 8: Để hấp thụ điện cho 1 acquy gồm suất điện cồn E2 = 6 V, năng lượng điện trở trong r2 = 0,4 Ω, fan ta dùng nguồn điện một chiều tất cả suất điện hễ E1 = 12 V, điện trở trong r1 = 0,2 Ω cùng một phát triển thành trở R mắc thông liền với acquy. Điều chỉnh để trở thành trở có mức giá trị gia nhập vào mạch điện là R = 11,4 Ω. Năng suất điện năng tiêu thụ sinh sống acquy là:

A. 9,9 W. B. 9,0 W.

C. 3,0 W. D. 3,1 W.

Câu 9: Hai mối cung cấp điện có suất điện đụng và điện trở trong lượt lượt là E1 = 4 V, r1 = 0,5 Ω và E2 = 2 V, r2 = 0,8 Ω. Hai nguồn tích điện được mắc tuy vậy song thành cỗ nguồn rồi mắc với năng lượng điện trở mạch ko kể R. Lúc đó nguồn điện E2 trở thành đồ vật thu và cường độ chiếc điện qua E2 bằng 0,5 A. Năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng toàn mạch năng lượng điện bằng:

A. 7,68 W. B. 12,8 W.

C. 3,0 W. D. 10,8 W.

Câu 10: Một mối cung cấp điện gồm suất điện hễ E = 12 V, điện trở vào r = 3 Ω, được mắc với năng lượng điện trở mạch ko kể là biến trở R. Điều chỉnh R để công suất điện năng tiêu thụ sống mạch ngoại trừ đạt cực đại. Công suất cực to đó bằng:

A. 144 W. B. 14,4 W.

C. 12,0 W. D. 24,0 W.

Câu 11: Có hai nguồn tích điện mắc tiếp nối thành một mạch bí mật (cực dương mối cung cấp 1 mắc với cực âm của mối cung cấp 2 và ngược lại cực dương của nguồn 2 mắc với cực âm của nguồn 1). Suất điện đụng và điện trở vào tương ứng của các nguồn năng lượng điện là E1, E­2, r1, r2. Để hiệu điện cầm giữa hai rất mỗi nguồn điện bằng 0 phải thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại nào sau đây:

A. (E_1, = ,E_2;,r_1, e ,r_2.)

B. (E_1, e ,E_2;,r_1, = r_2.)

C. (E_1r_1, = ,E_2r_2.)

D. (E_1r_2, = ,E_2r_1.)

Câu 12: Chọn vạc biểu đúng.

Nếu dịch rời hai bạn dạng của tụ điện phẳng ko khí đã nối với hai cực một acquy lại ngay gần nhau thì trong những khi dịch chuyển

A. Không tồn tại dòng năng lượng điện qua acquy.

B. Có dòng năng lượng điện từ cực âm qua acquy sang rất dương.

C. Gồm dòng năng lượng điện đi từ rất dương qua acquy sang rất âm.

D. Ban đầu dòng điện đi từ cực âm qua acquy sang cực dương, sau đó dòng điện tất cả chiều ngược lại.

Câu 13: Một cỗ nguồn có nguồn điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 2 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ chiếc điện chạy qua R là I = 1,5 A. Điện trở R có mức giá trị:

A. 5 Ω. B. 9 Ω.

C. 10 Ω. D. 4,5 Ω.

Câu 14: Trong trương đúng theo nào dưới đây thì hiệu điện ráng mạch kế bên không bằng suất điện hễ của nguồn điện?

A. Mạch quanh đó để hở.

B. Mạch kín đáo và điện trở vào của nguồn bởi không.

C. Cường độ loại điện qua nguồn bởi không.

D. Mạch kín và năng lượng điện trở trong của nguồn không giống không.

Câu 15: Mắc một năng lượng điện trở R vào hai cực của mối cung cấp điện tất cả suất điện rượu cồn E năng lượng điện trở vào r. Chuyển đổi điện trở R sao để cho cường độ loại điện I qua điện trở R tăng dần, lúc đó hiệu điện chũm U thân hai đầu năng lượng điện trở R sẽ

A. Tăng tỉ lệ thành phần thuận với I.

B. Tỉ lệ nghịch với I.

C. Giảm theo hàng đầu của I.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch với bình phương của I.

Câu 16: Một bóng đèn dây tóc, năng lượng điện trở của dây tóc phụ thuộc vào vào ánh nắng mặt trời của nó. Đường đặc trưng vôn – ampe của bóng đèn dây tóc nói bên trên là một trong những phần của đường

A. Cong. B. Thẳng.

C. Tròn. D. Elíp.

Câu 17: Mộ cỗ nguồn gồm nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r = 2Ω, được mắc xung đối với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 3 Ω rồi mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ cái điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu điện nạm từ rất dương đến cực âm của mối cung cấp E2 là:

A. 0,5 V. B. 8,5 V.

C. -0,5 V. D. -8,5 V.

Câu 18: Một cỗ nguồn có nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vào r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ chiếc điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu suất điện năng tiêu tốn toàn mạch là:

A. 18,0 W. B. 24,0 W.

C. 6,0 W. D. 21,75 W.

Câu 19: Một bộ nguồn có nguồn điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ chiếc điện chạy qua R là I = 1,2 A. Hiệu điện cầm cố trên nhị đầu điện trở R gồm độ mập là:

A. 12 V. B. 10 V.

C. 14,8 V. D. 9,6 V.

Câu 20: Một cỗ nguồn bao gồm nguồn điện E1 = 12 V, năng lượng điện trở vào r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc cùng với ampe kế gồm điện trở không đáng chú ý thành mạch kín. Ampe kế chỉ:

A. 4 A. B. 6 A.

C. 8 A. D. 2 A.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Cho mạch điện có sơ thứ như hình I.1, biết (E_1, = ,24,V,,r_1, = ,1,Omega ;,E_2, = ,12,V,)(,r_2, = ,1,Omega ;,R_1, = ,4,Omega ;,R_2, = ,6,Omega .)

Hãy khẳng định cường độ cái điện mạch chủ yếu và hiệu điện nắm giữa nhì điểm M, N.

 

*

Câu 22 (2 điểm): 

Có cha nguồn năng lượng điện giống nhau được mắc như hình I.2.

Hãy xác minh hiệu điện núm giữa hai cực của từng nguồn điện. Biết suất điện đụng và điện trở vào của mỗi nguồn là 3V cùng 0,5 Ω.

 

*

Lời giải bỏ ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

Câu 1:

Công của nguồn điện áp được xác định theo công thức: (A = EIt)

Chọn A

Câu 2:

Công suất của nguồn điện được khẳng định theo công thức:(P = fracAt = fracEItt = EI)

Chọn C

Câu 3:

Suất phản nghịch điện của dòng sản phẩm thu đặc thù cho sự gửi hóa năng lượng điện năng thành dạng tích điện khác chưa hẳn là nhiệt của dòng sản phẩm thu. => B sai

Chọn B 

Câu 4: 

Định chế độ Ôm mang đến toàn mạch:

(I, = ,dfracER, + ,r, = ,dfrac4,51,5, = ,3,A)

(Rightarrow ,U, = ,E, - ,Ir, = ,3 - 3.0,5)(, = ,1,5,V.)

Chọn C 

Câu 5:

A sai bởi dòng năng lượng điện trong chất điện phân chỉ tuân theo định lý lẽ Ôm lúc có hiện tượng kỳ lạ dương rất tan.

Xem thêm: Một Số Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Chọn A

Câu 6:

Hiệu suất của nguồn điện:

(H, = ,dfracUE, = ,dfracIRI(R, + ,r), = ,80\% , )

(Rightarrow ,dfracrR = dfrac14 = 0,25.)

Chọn D

Câu 7:

Theo định quy định Ôm đến toàn mạch:

(eginarraylI, = ,dfracUR_dc, + ,R, + ,r\;;;; = dfrac24R_dc, + ,8, + ,4, = ,0,5,A\ Rightarrow R_dc, = ,36,Omega \P_dc, = ,R_dcI_dc, = ,9, mWendarray)

Chọn D 

Câu 8: 

Ta có:

(I, = ,dfracE_1, - ,E_2R, + ,r_1, + ,r_2)(, = dfrac12 - 611,4 + 0,2 + 0,4 = 0,5A)

Công suất tiêu thụ sinh hoạt acquy:

(P = E_2I + r_2I^2 = 6.0,5 + 0,4.0,5^2 )(,= 3,1, mW.)

Chọn D 

Câu 9: B.

Câu 10:

Công suất mạch cực đại

(P, = ,I^2R = R.left( dfracER + r ight)^2 )(,= dfrac144R(R + 3)^2 le dfrac144R4.3R = 12W)