Bài gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật dụng lí 10 chương 1: Động lực học hóa học điểm (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Khi nói về khái niệm lực, phạt biểu như thế nào sau đấy là đúng? 

A. Đại lượng vật lý đặc trưng cho tính năng của đồ gia dụng này lên vậtB. Đại lượng vecto đặc thù cho tác dụng của đồ gia dụng này lên trang bị khác công dụng là làm cho vật đưa độngC. Đại lượng vecto đặc trưng cho chức năng của vật này lên đồ khác mà kết quả là tạo ra tốc độ cho đồ hoặc tạo nên vật vươn lên là dạngD. Đại lượng vật lý vô hướng gây ra gia tốc cho thứ hoặc khiến cho vật biến hóa dạng

Câu 2: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào dưới đây sai?

A. Phân tích lực là nỗ lực thế một lực bằng hai tuyệt nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.B. Lúc phân tích một lực thành nhị lực thành phần thì phải tuân thủ theo đúng quy tắc hình bình hành.C. Lúc phân tích một lực thành nhì lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành.D. Phân tích lực là phép cố kỉnh thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 15 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là

A. 10 N.B. 20 N.C. 30 N.D. 40 N.

Câu 4: Cho cha lực đồng phẳng, đồng quy $vecF_1, vecF_2, vecF_3$ có độ lớn lần lượt là 16 N, 12 N và 12 N. Biết góc tạo bởi các lực ($vecF_1, vecF_2$) = 30° và ($vecF_2, vecF_3$) = 120°. Độ lớn hợp lực của cha lực này là

A. 27,62 N.B. 10 N.C. 16 N.D. đôi mươi N.

Câu 5: Hai lực $vecF_1$ và $vecF_2$ vuông góc cùng với nhau. Những độ khủng là 3N và 4N. Phù hợp lực của chúng sản xuất với nhì lực này những góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ)

A. 30° với 60°B. 42° và 48°C. 37° và 53°D. Khác A, B, C

Câu 6: Cho vật được đỡ vì hai thanh như hình vẽ. Biết vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s$^2$. Lực bởi vì thanh (1) tác dụng lên vật là 50 N. Trọng lượng vật là

A. 2,5 kg.B. 5 kg.C. 7,5 kg.D. 10 kg.

Câu 7: Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực

A. Là cặp lực cân nặng bằng.B. Là cặp lực có cùng điểm đặt.C. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.D. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

Câu 8: Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg vẫn đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng

A. 32 m/s$^2$.B. 0,005 m/s$^2$.C. 3,2 m/s$^2$.D. 5 m/s$^2$.

Câu 9: Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kilogam lúc đầu đứng yên. Quãng đường mà vật đi được vào khoảng thời gian 2s là

A. 2 m.B. 0,5 m.C. 4 m.D. 1 m.

Câu 10: Một viên bi A có khối lượng 300 g đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì va chạm vào viên bi B có khối lượng 600 g vẫn đứng im trên mặt bàn nhẵn, nằm ngang. Biết sau thời gian va đụng 0,2 s, bi B chuyển động với vận tốc 0,5 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu của bi A. Bỏ qua mọi ma sát, tốc độ chuyển động của bi A ngay lập tức sau va chạm là

A. 1 m/s.B. 3 m/s.C. 4 m/s.D. 2 m/s.

Câu 11: Một thiết bị có trọng lượng m = 15kg được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang bởi lực kéo F = 45 N theo phương ngang kể từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật cùng mặt phẳng nằm hướng ngang là μ = 0,05. Rước g = 10m/s$^2$. Tính quãng mặt đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc ban đầu chuyển động?

A. 50 m.B. 75 m.C. 12,5 m.D. 25 m.

Câu 12: Một vật đã chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng trung tâm F. Nếu bán kính quỹ đạo gấp nhì lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ tảo còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm

A. Giảm 8 lần.B. Giảm 4 lần.C. Giảm 2 lần.D. Không cố kỉnh đổi.

Câu 13: Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng

A. Ko đổi.B. Giảm xuống.C. Tăng tỉ lệ với tôc độ của vật.D. Tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật.

Câu 14: Một đầu máy tạo ra lực kéo để kéo một toa xe có khối lượng 5 tấn, chuyển động với gia tốc 0,3 m/s$^2$. Biết lực kéo của động cơ tuy nhiên song với mặt đường và hệ số ma sát giữa tao xe pháo và mặt đường là 0,02. Lấy g = 10 m/s$^2$. Lực kéo của đầu máy tạo ra là

A. 4000 N.B. 3200 N.C. 2500 N.D. 5000 N.

Câu 15: Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Biết lực cản của không khí tác dụng vào các quả cầu bằng nhau. Lúc đó

A. Quả cầu bằng chì rơi chạm đất trướcB. Quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trướcC. Quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trướcD. Ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc

Câu 16: Cho cơ hệ như hình vẽ. Trang bị A có khối lượng m1 = 200g, vật dụng B có trọng lượng m2 = 120g nối cùng với nhau vì chưng một tua dây nhẹ, ko dãn. Hệ số ma ngay cạnh trượt giữa hai vật cùng mặt phẳng ngang là μ = 0,4. Tính năng vào A một lực kéo $vecF$ theo phương ngang. Hiểu được dây nối hai thứ chỉ chịu được lực căng về tối đa T0 = 0,6 N. Mang g = 10 m/s$^2$. Tìm lực F lớn số 1 để dây không biến thành đứt.

A. 0,96 N.B. 0,375 N.C. 1,5 N.D. 1,6 N.

Câu 17: Khi nói về lực hấp dẫn giữa nhì chất điểm, phát biểu nào dưới đây sai?

A. Lực hấp dẫn có phương trùng với đường thẳng nối hai chất điểm.B. Lực hấp dẫn có điểm đặt tại mỗi chất điểm.C. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối.D. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực cân bằng.

Xem thêm: 110 Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 1 1 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Câu 18: Cho biết khoảng cách giữa trọng tâm Mặt Trăng và trung khu Trái Đất là 38.107 m; khối lượng Mặt Trăng và Trái Đất tương ứng là 7,37.10$^22$ kg và 6.10$^24$ kg; hằng số hấp dẫn G = 1,0672.10$^-8$ N. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng có độ lớn là

A. 0,204.10$^21$ N.B. 2,04.10$^21$ N.C. 22.10$^25$ N.D. 2.10$^27$ N.

Câu 19: Kim tinh (còn hotline là sao Thái Bạch, sao Hôm hoặc sao Mai) được call là “hành tinh sinh đôi” với Trái Đất bởi khối lượng, kích thước tương tự với Trái Đất. Biết Trái Đất cùng Kim Tinh có 2 lần bán kính lần lượt là 12740 km và 12090 km. Khối lượng của Kim Tinh bởi 81,5% khối lượng của Trái Đất. Tính gia tốc rơi từ bỏ đo trên bề mặt của Kim Tinh biết gia tốc rơi tự do trên mặt phẳng của Trái Đất có giá trị gT = 9,81 m/s$^2$

A. 13,37 m/s$^2$B. 8,88 m/s$^2$C. 7,20 m/s$^2$D. 1,67 m/s$^2$

Câu 20: Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu kia chịu một lực kéo băng 5 N thì lò xo dãn 8 cm. Độ cứng của lò xo là