Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 12 năm 2020 - 2021 có 4 đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 12 bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hk2 môn hóa lớp 12

Qua đó giúp các em học viên lớp 12 ôn tập với củng nắm kiến thức chuẩn bị cho bài xích thi học tập kì 2 tới đây được giỏi hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô giáo tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kỳ 2 cho học viên của mình. Chúc các bạn học tốt.


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 12

Nội dung loài kiến thứcBiếtHiểuVận dụngVận dụng caoTổng

Điều chế kim loại

Câu 23 (0,33đ)

1

Kim nhiều loại kiềm – kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc biệt quan trọng của chúng

Câu 1, 13, 30 (1đ)

Câu 10, 18 (0,66đ)

Câu 16, 20, 25 (1đ)

8

Nhôm và hợp chất quan trọng đặc biệt của nhôm

Câu 11 (0,33đ)

Câu 12, 28 (0,66đ)

Câu 8 (0,33đ)

Câu 3 (0,33đ)

5

Sắt cùng hợp hóa học của sắt

Câu 2, 14, 22 (1đ)

Câu 4, 9 (0,66đ)

Câu 21 (0,33đ)

6

Crom và hợp chất

Câu 17 (0,33đ)

Câu 26 (0,33đ)

Câu 15, 19 (0,66đ)

4

Nhận biết chất

Câu 29 (0,33đ)

1

Tổng thích hợp kiến thức

Câu 5, 6, 24 (1đ)

Câu 7 (0,33đ)

Câu 27 (0,33đ)

5

Cộng

8

(2,67đ)

12

(4đ)

8

(2,67đ)

2

(0,66đ)

30


Đề chất vấn học kì 2 lớp 12 môn Hóa học

Câu 1: dãy gồm những kim một số loại đều phản nghịch ứng với nước ở ánh nắng mặt trời thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm là:

A. Ba, Fe, K.

B. Na, Fe, K.

C. Be, Na, Ca.

D. Na, Ba, K.

Câu 2: fe tây là sắt được lấp lên mặt phẳng bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A, Zn.

B. Ni.

C. Sn.

D. Cr.

Câu 3: Trộn 24 gam Fe2O3 cùng với 10,8 gam Al rồi nung ở ánh nắng mặt trời cao (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng lấy hòa chảy vào dung dịch NaOH dư chiếm được 5,376 lit khí (đktc). Năng suất của phản bội ứng nhiệt độ nhôm là:

A. 80%.

B. 90%.

C. 12,5%.

D. 60%.

Câu 4: hàng gồm những chất chỉ bao gồm tính oxi hoá là:

A. Fe2O3, Fe2(SO4)3, FeCl3.

B. Fe(NO3)2, FeCl3.

C. FeO, Fe2O3.

D. Fe(OH)2, FeO.

Câu 5: Dãy các kim nhiều loại được sắp xếp theo vật dụng tự tính khử tăng cao từ trái sang yêu cầu là:

A. Ni, Zn, Pb, Sn.

B. Ni, Sn, Zn, Pb

C. Pb, Sn, Ni, Zn.

D. Pb, Ni, Sn, Zn.

Câu 6: trong các nguồn năng lượng sau đây, các nguồn tích điện nào được coi là năng lượng sạch?


A. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa nhiệt.

B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

C. Tích điện mặt trời, năng lượng hạt nhân.

D. Điện hạt nhân, tích điện thủy triều.

Câu 7: ngâm một lá kẽm vào 0,2 lit dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy lá kẽm ra, sấy khô, thấy cân nặng lá kẽm tăng 15,1 gam. Mật độ mol của dung dịch AgNO3 là:

A. 1,5M.

B. 1,0M.

C. 0,75M

D. 0,5M.

Câu 8: mang đến 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:

A. 9,36.

B. 7,8.

C. 3,9.

D. 11,7.

Câu 9: mang lại phản ứng : aFe + bHNO3 cFe( NO3)3 + dNO2 + eH2O

Các hệ số a, b, c, d, e là phần nhiều số nguyên, buổi tối giản. Tổng (a + b) bằng:

A. 4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.

Câu 10: Khi đến dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. Bọt khí cất cánh ra.

B. Kết tủa white xuất hiện.

C. Kết tủa trắng tiếp nối kết tủa rã dần.

D. Bong bóng khí và kết tủa trắng.

Câu 11: vật liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

A Quặng hematit.

B. Quặng đôlômit.

C. Quặng pirit.

D. Quặng boxit.

Câu 12: Hợp hóa học nào tiếp sau đây không có tính lưỡng tính

A. Na2SO4.

B. Al2O3.

C. NaHCO3.

D. Cr(OH)3.

Câu 13: có thể dùng chất nào sau đây để gia công mềm nước tất cả tính cứng trợ thời thời?


A. H2SO4.

B. NaCl.

C. Na2CO3.

D. KNO3.

Câu 14: trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ gồm tính khử, hóa học Y chỉ tất cả tính oxi hóa, chất Z vừa bao gồm tính khử vừa tất cả tính oxi hóa. Những chất X, Y, Z theo lần lượt là:

A. Fe, Fe3+, Fe2+.

B. Fe, Fe2+, Fe3+.

C. Fe2+, Fe, Fe3+.

D. Fe3+, Fe, Fe2+

Câu 15: mang lại 2,46 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu cùng Al tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được 2,688 lit NO2 thành phầm khử độc nhất (ở đktc). Nhân tố phần trăm trọng lượng Cu trong hỗn hợp X là:

A. 21,95%.

B. 78,05%.

C. 29,15%.

D. 68,05%.

Câu 16: đến 1,38 gam kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư). Sau làm phản ứng nhận được 672 ml khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là:

A. Rb.

B. Na.

C. Li.

D. K.

Câu 17: Có các phương trình hóa học sau:

A. CrO + 2HCl →CrCl2+ H2O.

B. CrCl2+ 2NaOH →Cr(OH)2 + 2NaCl.

4Cr(OH)2+ O2+ 2H2O →4Cr(OH)3

Cr(OH)2+ 2HCl→ CrCl2 + 2H2O

4CrCl2+ 4HCl + O2→ 4CrCl3 + 2H2O

Những phản bội ứng minh hoạ tính khử của hợp hóa học crom (II) là

A. 3, 4.

B. 2, 4.

C. 3, 5.

D. 1, 2.

Câu 18: Cặp hóa học không xẩy ra phản ứng là:

A. Dung dịch NaOH và Al2O3.

B. Hỗn hợp AgNO3và hỗn hợp KCl.

C. K2O với H2O.

D. Dung dịch NaNO3và hỗn hợp MgCl2.

Câu 19: mang lại 12,0 gam các thành phần hỗn hợp Cu, Al, Cr, với Fe vào dung dịch HNO3 sệt nguội (lấy dư) thấy tất cả 4,48 lít khí màu nâu đỏ bay ra (ở đktc). Phần trăm cân nặng của Cu trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 50,00%.

B. 53,33%.

C. 80,00%.

D. 46,66%.

Câu 20: Hòa tan trọn vẹn 20 gam CaCO3 trong hỗn hợp HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được vào 100 ml hỗn hợp NaOH 2,5M, sau bội phản ứng thu được muối:

A. Ca(HCO3)2.

B. Na2CO3.

C. NaHCO3và Na2CO3.


D. NaHCO3.

Câu 21: Hòa tan trọn vẹn m gam fe vào hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 896 ml khí NO sản phẩm khử độc nhất (ở đktc). Cực hiếm của m là:

A. 1,28.

B. 1,71.

C. 2,56.

D. 2,24.

Câu 22: Tên của những quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 theo thứ tự là:

A. Xiđerit, manhetit, pirit, hematit.

B. Xiđerit, hematit đỏ, manhetit, pirit.

C. Hematit nâu, pirit, manhetit, xiđerit.

D. Pirit, hematit, manhetit, xiđerit.

Câu 23: hai kim loại hoàn toàn có thể điều chế bằng cách thức nhiệt luyện là:

A. Ca với Fe.

B. Mg với Zn.

C. Na cùng Cu.

D. Fe với Cu.

Câu 24: Có các nhận định sau:

1. Phương thức để pha trộn Ca là điện phân hỗn hợp CaCl2.

2. Qui định sản xuất gang là khử quặng sắt oxit bởi khí teo trong lò cao.

3. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hóa các tạp chất trong gang (như Si, Mn, S, P, C) thành oxit nhằm mục đích giảm lượng chất của chúng.

4. Hình thức sản xuất Al là khử ion Al3+trong Al2O3 thành Al bởi dòng điện.

Nhận định đúng là

A. 3, 4.

B. 2, 3, 4.

C. 2, 3.

D. 1, 2, 3, 4.

Câu 25: Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch cất 16 gam NaOH thu được hỗn hợp X. Trọng lượng muối rã thu được trong hỗn hợp X là:

A. 25,2 gam.

B. 18,9 gam.

C. 23,0 gam.

D. 20,8 gam.

Câu 26: Thêm thảnh thơi dung dịch NaOH đến dư vào hỗn hợp Na2Cr2O7 được hỗn hợp X, tiếp đến thêm tiếp H2SO4 mang đến dư vào hỗn hợp X, ta quan tiếp giáp được sự chuyển màu sắc của dung dịch

A. Từ quà sang da cam, tiếp nối chuyển từ da cam sang trọng vàng.

B. Từ không màu lịch sự vàng, kế tiếp từ quà sang domain authority cam.

C. Từ ko màu sang domain authority cam, tiếp đến từ domain authority cam sang trọng vàng.

D. Từ da cam sang vàng, tiếp nối từ tiến thưởng sang da cam.

Câu 27: mang đến a gam Al chức năng hết với hỗn hợp HNO3 loãng thì thu được 1,344 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O cùng NO (ở đktc), tỉ khối của X so với hiđro bởi 18,5 (không có thành phầm khác). Giá trị của a là:

A. 2,7 gam.

B. 2,97 gam.

C. 1,98 gam.

D. 5,94 gam

Câu 28: mang đến dãy những chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong hàng vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH là


A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu 29: gồm 7 hỗn hợp chứa hiếm hoi trong những lọ mất nhãn bao gồm: NH4Cl, NaNO3, AlCl3, FeCl2, FeCl3, CuCl2, (NH4)2SO4. Chỉ sử dụng dung dịch NaOH, nhận biết được buổi tối đa:

A. 7 dung dịch.

B. 4 dung dịch.

C. 5 dung dịch.

D. 6 dung dịch.

Câu 30: Nguyên tử có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng 3s2 là:

A. K.

B. Mg.

C. Na.

D. Ca.

Xem thêm: Lông Ống Của Chim Bồ Câu Có Vai Trò Gì, Lông Ống Ở Chim Bồ Câu Có Vai Trò Gì

Cho Al=27, Cu=64, Zn=65, Fe=56, Ag=108, Na=23, Ca=40, Mg=24, K=39, Ba=137, H=1, O=16, C=12, Cl=35,5, S=32, Cr=52, Li=7, Rb=85,5.