Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm 2021 - 2022 sách new (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có đáp án của ba bộ sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là vật dụng Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là thiết bị mấy?

A. máy Hai B. đồ vật Ba C. đồ vật Tư D. đồ vật Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của hai số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 và 47 C. 37 và 55 D. 55 với 47

Câu 5: Hình vẽ sau đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An bao gồm 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): kiếm tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số trong những cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã cung cấp bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: trường đoản cú luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học sinh đặt tính sản phẩm dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan tất cả số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ với hiệu cân nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số lập tức trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 dòng kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là đồ vật hai. Vậy ngày 25 mon 11 là sản phẩm mấy?

A. sản phẩm công nghệ tư B. sản phẩm công nghệ năm C. thiết bị sáu D. sản phẩm công nghệ bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tra cứu x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: kiếm tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube infokazanlak.com


Đã có tiện ích infokazanlak.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán, giờ Việt lớp 2 gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vulnerable Nghĩa Là Gì, Đồng Nghĩa Của Vulnerable

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi không phù hợp với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.