... Đáp án bài bác kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... Got married when she was just eighteen & had three children.I studied for four years because I wanted to lớn be an accountant.I had a lot of new friends, và I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Telephone.Now I’m married,too.I live near Sally và we meet every week.She’s a student now, and I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án


*

*

... bài xích kiểm tra một máu Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ với tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... Premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. bài xích kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... Khẩu trang khi lao rượu cồn ở vị trí tất cả nhiều bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan đóng vai trò : + Điều hoà nồng đọ các chất dự trữ trong máu luôn ổn định, dự trữ. máu : 18 biên soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... Cho quá trình dịch rời đợc bền vững và kiên cố và khẻo hơn. huyết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học tập kì iMôn : Sinh học tập 8 I. Mục tiêu. 1. con kiến thức.- chũm đợc kết cấu và tác dụng của hệ ... Cụ thể nh :+ Vệ sinh nhà hàng ăn uống ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá thể ( Răng miệng )+ không dùng các chất kích mê thích ( Rợu , bia ) Họ với tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học tập Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc bao gồm tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá hợp với O 2 theo phương trình phản ứng nào tiếp sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : cho những chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào cần sử dụng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : lúc nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... Hiệu tạo ra những phản xạ gồm ĐK cung cấp cao. (0.5)- giờ đồng hồ nói cùng chữ viết là phơng một thể để bé ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm tay nghề với nhau. (1) . Ngời soạn: nai lưng Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh học tập 8 - Trờng trung học cơ sở Đakrông. + Không ăn thức nạp năng lượng ôi thiu với nhiễm những chất c hi.+ Ung nc.- Đi tiểu đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - tiếng nói của một dân tộc và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. Being invited B. Inviting C. To lớn be invited D. To lớn invite Câu 15 : Choose the word which ... In a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. Has been working for OV for a year C. Is living in the capital N'Djamena D. Was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. Donation D. Gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel khổng lồ the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Chiến dịch B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. That they will keep silent B. To lớn keep silent C. To lớn keep silent please D. That they kept silent Câu 17 : Choose ... Be awared a set of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. In B. For C. With D. Of Câu 24 : A. Contests B. Poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer lớn complete each sentence: The teacher told his students ... Well-paid, it was well worth doing, và I would recommend it to anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The tác giả ______. A. Was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... Be awared a phối of CDs for (26 ) _____ English & an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. With B. In C. Of D. For Câu 24 : A. Competitions B. Contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to him Câu 14 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... Reads Câu 10 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: If you bring ________ to lớn others, you are also a happy person. A. Happily B. Happy C. Happiest D. Happiness Câu 11 : Choose the...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used to lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Campaign B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD & ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT đường nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. Has been working for OV for a year C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... Wasn’t talking khổng lồ him Câu 11 : Choose the best answer lớn complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. Buying B. Bought C. Buy D. To buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... Trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn thanh xuân - 1 -Giáo án Tin học 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... Viên:− Đề kiểm tra 2. học sinh:− học bài cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp cùng tìm tra kiến thức và kỹ năng cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 máu ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1.

Xem thêm: Trong Sinh Sản Sinh Dưỡng Tự Nhiên Cây Con Được Mọc Ra Từ, Lý Thuyết Sinh Sản Sinh Dưỡng Tự Nhiên Sinh 6

A. Bleak B. Jeans...
từ khóa: đề đánh giá 1 huyết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm tra 1 tiết toán 12 chương logarit gồm đáp ánđề kiểm tra 1 ngày tiết chương oxi lưu giữ huỳnh bao gồm đáp ánđề bình chọn 1 huyết sinh học 10 hk2 bao gồm đáp ánđề khám nghiệm 1 ngày tiết cả năm sinh 8 có đáp ánđề khám nghiệm 1 ngày tiết lớp 11đề bình chọn 1 tiết lớp 11 môn tiếng anhđề kiểm soát 1 máu lớp 11 môn toánđề đánh giá 1 tiết hóa 11 lần 4đề bình chọn 1 ngày tiết lớp 11 chương năng lượng điện li hóađề chất vấn 1 máu hóa 11 lần 3đề kiểm soát 1 tiết số 11 kỳ gấp đôi 1đề soát sổ 1 máu lớp 7 kì gấp đôi 1 vănNghiên cứu sự có mặt lớp bảo vệ và kỹ năng chống bào mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namBiện pháp thống trị hoạt đụng dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện tía chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu vớt về mô hình thống kê học sâu và vận dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp những oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tế huyện đề nghị Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Kiểm ngay cạnh việc giải quyết tố giác, tin báo về tù nhân và kiến nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự nước ta từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8