Bộ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 11 với bên trên 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, tinh lọc được biên soạn và sưu tầm để giúp đỡ học sinh sẽ sở hữu thêm ôn tập từ bỏ đó đạt điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn giáo dục đào tạo quốc chống lớp 11.

Bạn đang xem:

Trắc nghiệm giáo dục quốc chống lớp 11 bài xích 1 tất cả đáp án

Câu 1. Tập hợp chuần tiểu team 1 hàng ngang bao gồm mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Thứ từ thực hiện các bước tập hợp quy củ tiểu đội 1 mặt hàng ngang

A. Tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập đúng theo => giải tán.

C. Tập phù hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập hòa hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Thứ tự thực hiện quá trình tập hợp quy củ tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang

A. Tập thích hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập thích hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập vừa lòng => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hình ảnh dưới đây diễn đạt về hình thức tập hợp chuần tiểu đội nào?

*

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Hình hình ảnh dưới đây diễn tả về vẻ ngoài tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hình ảnh dưới đây biểu hiện về hình thức tập hợp quy củ tiểu nhóm nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Hình hình ảnh dưới đây biểu đạt về bề ngoài tập hợp đội hình tiểu đội nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 8. So với đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào bên dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Hình ảnh dưới đây diễn đạt về bề ngoài tập hợp đội hình trung đội nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Hình hình ảnh dưới đây diễn tả về hiệ tượng tập hợp đội hình trung team nào?

*

A. Đội hình trung team 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung team 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình trung team 3 sản phẩm ngang.

D. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Hình ảnh dưới đây biểu thị về vẻ ngoài tập hợp quy củ trung team nào?

*

A. Đội hình trung team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung đội 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung team 2 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Trong đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang, tiểu nhóm trưởng đứng tại phần nào?

A. Tại chính giữa đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, phương pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên phải, giải pháp đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Giáp phía bên trái chiến sỹ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Hình ảnh dưới đây biểu đạt về hình thức tập hợp chuần trung team nào?

*

A. Đội hình trung team 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 2 sản phẩm dọc.

D. Đội hình trung nhóm 3 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Trong đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc, tiểu đội trưởng đứng ở đoạn nào?

A. ở trung tâm đội hình, biện pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, phương pháp đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

C. Chếch về bên trái, biện pháp đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Giáp phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Trong đội hình trung đội 1 mặt hàng ngang, trung nhóm trưởng đứng ở phần nào?

A. Tại chính giữa đội hình, biện pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. ở trung tâm đội hình, phương pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên cạnh trái, cách đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Chếch trở về bên cạnh trái, giải pháp đội hình từ 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Trong đội hình trung team 1 mặt hàng dọc, trung đội trưởng đứng ở đoạn nào?

A. ở trung tâm đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. ở vị trí chính giữa đội hình, phương pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, giải pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên cạnh trái, cách đội hình từ 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đang đứng chiến hạ hàng, tiểu team trưởng hô đụng lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Trong quy củ tiểu team 1 sản phẩm ngang/ dọc, khi thấy những chiến sĩ đã đứng vào địa điểm tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trong quy trình tập hợp, bề ngoài đội hình nào sau đây không phải triển khai điểm số?

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc.

B. Đội hình trung đội 1 sản phẩm dọc.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trong quá trình tập hợp, vẻ ngoài đội hình nào dưới đây phải tiến hành điểm số?

A. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

C. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục quốc chống lớp 11 bài xích 2 bao gồm đáp án

Câu 1. Nội dung nào tiếp sau đây không phản ánh đúng sự đề xuất thiết phát hành luật nhiệm vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân chúng Việt Nam.

B. Tạo đk cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

C. Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn công nghiệp hóa, văn minh hóa.

D. Ship hàng mục tiêu xây đắp quân đội hùng mạnh bậc nhất khu vực châu Á.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Kế thừa cùng phát huy chính sách tình nguyện tòng quân, khu vực miền bắc Việt Nam bước đầu thực hiện nhiệm vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Ở Việt Nam, cơ chế nghĩa vụ quân sự được tiến hành trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Cấu trúc Luật nhiệm vụ quân sự 2005 của nước ta bao gồm:

A. Lời giới thiệu, 10 chương, 70 điều.

B. Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nhiệm vụ quân sự 2005, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong giới hạn tuổi từ

A. 15 mang lại 45 tuổi.

B. đôi mươi đến 50 tuổi.

C. 18 mang đến 45 tuổi.

D. 18 cho 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi ship hàng tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến khi xong 45 tuổi.

B. đôi mươi đến không còn 50 tuổi.

C. 18 cho đến khi hết 45 tuổi.

D. 18 cho đến khi hết 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Nội dung nào tiếp sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của quân nhân tại ngũ với quân nhân dự bị?

A. Nêu cao lòng tin cảnh giác biện pháp mạng, sẵn sàng chuẩn bị hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương mẫu mã chấp hành con đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật trong phòng nước.

C. Kiên quyết đảm bảo an toàn tài sản xã hội nhà nghĩa, bảo vệ tính mạng và gia tài của nhân dân.

D. Chỉ việc chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không suy nghĩ luật pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng nào sau đây không được thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là nam giới.

B. Công dân là nàng giới.

C. Người hiện giờ đang bị giam giữ.

D. Người theo đạo Công giáo.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Ở Việt Nam, vào thời bình, công dân thiếu phụ trong trong độ tuổi từng nào có trọng trách đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi cho 45 tuổi.

B. 20 tuổi mang lại 45 tuổi.

C. 18 tuổi cho 40 tuổi.

D. Trăng tròn tuổi mang đến 40 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Theo Luật nhiệm vụ quân sự 2005, thời hạn ship hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. Trăng tròn tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Thời hạn giao hàng tại ngũ vào thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan lại và binh lực chuyên môn kĩ thuật do quân nhóm đào tạo, hạ sĩ quan và quân lính trên tàu thủy quân là

A. 21 tháng.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Công dân nam ở trong trường đúng theo nào dưới đây không được tạm bợ hoãn điện thoại tư vấn nhập ngũ trong thời bình?

A. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, chiến binh đang ship hàng tại ngũ.

B. Công dân đi du học tập ở quốc tế có thời hạn đào tạo dưới 6 tháng.

C. Học sinh học tập theo công tác giáo dục liên tiếp cấp THCS.

D. Học viên là hạ sĩ quan, binh sỹ đang học tập tại những trường quân đội.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Công dân nằm trong trường thích hợp nào sau đây không được miễn điện thoại tư vấn nhập ngũ vào thời bình?

A. Nhỏ của liệt sĩ, bé của yêu đương – thương binh hạng một.

B. Một bạn anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Con trai/ gái của yêu mến – thương bệnh binh hạng ba.

D. Cán cỗ viên chức đã giao hàng trên 24 tháng nghỉ ngơi vùng sâu, vùng xa.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Hạ sĩ quan và binh sỹ khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cung cấp tạo bài toán làm tương tự với

A. 6 tháng lương cơ bản.

B. 12 mon lương cơ bản.

C. 18 mon lương cơ bản.

D. 24 mon lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ thời điểm tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp cho quân hàm hiện tại hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ tháng thứ 27 trở đi.

D. Từ tháng thứ 30 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp cho quân hàm hiện hưởng mặt hàng tháng?

A. Từ thời điểm tháng thứ 19 trở đi.

B. Từ thời điểm tháng thứ 20 trở đi.

C. Từ tháng thứ 21 trở đi.

D. Từ thời điểm tháng thứ 22 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Ở Việt Nam, hạ sĩ quan và binh lực tại ngũ được hưởng cơ chế nào bên dưới đây?

A. Hỗ trợ đầy đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc men…

B. Được tận hưởng phụ cấp quân hàm cùng nghỉ phép ngay từ khi mới nhập ngũ.

C. Được cấp cho quyền sở hữu nhà tại và đất canh tác theo quy định của nhà nước.

D. Hàng tháng được trao tiền trợ cấp tương đương 6 tháng lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi dứt nghĩa vụ quân sự, giải ngũ về địa phương được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi nào sau đây?

A. Ưu tiên vào tuyển sinh, tuyển dụng hoặc giải quyết và xử lý việc làm.

B. Được cấp quyền sở hữu nhà tại và khu đất canh tác tại địa phương.

C. Nhận trợ cấp xuất ngũ tương tự với 12 tháng lương cơ bản.

D. Được tuyển trực tiếp vào toàn bộ các trường Đại học/ Cao đẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Việc kiểm soát sức khỏe cho người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu đang được thực hiện khi công dân

A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi.

C. 18 tuổi.

D. 19 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Việc đánh giá sức khỏe cho những người đăng kí nhiệm vụ quân sự lần đầu vì chưng cơ quan làm sao phụ trách?

A. Cơ quan quân sự chiến lược cấp thị trấn (quận).

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp thị trấn (quận).

C. Ban chỉ huy quân sự cấp cho huyện (quận).

D. Hội đồng khám sức khỏe cấp làng (phường).

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11 bài xích 3 bao gồm đáp án

Câu 1. Lãnh thổ đất nước gồm các bộ phận cấu thành là

A. Vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời.

B. Vùng đất, vùng trời, vùng biển.

C. Vùng lòng đất, vùng trời, vùng nước.

D. Khu đất liền, biển, hải hòn đảo và vùng đặc quyền kinh tế.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Các nhân tố cơ bạn dạng cấu thành một nước nhà độc lập, có chủ quyền là

A. Lãnh thổ, tài chính, dân cư.

B. Dân cư, lãnh thổ, bao gồm quyền.

C. Chính quyền, dân cư, khiếp tế.

D. Quân đội, chính quyền, dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Yếu tố như thế nào quan trọng số 1 và là cơ sở thực tế cho sự mãi sau của quốc gia?

A. Dân cư.

B. Bao gồm quyền.

C. Lãnh thổ.

D. Hiến pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Theo Công ước phép tắc biển 1982, chiều rộng của lãnh hải vày các non sông tự quy định, mà lại không vượt quá

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Tính từ đường cửa hàng phía ngoài, lãnh hải việt nam rộng từng nào hải lí?

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Theo Công ước hiện tượng biển nước ngoài 1982, khoanh vùng nào dưới đây không nên là vùng nằm trong quyền hòa bình và quyền tài phán (quyền xét xử) của non sông ven biển?

A. Vùng tiếp liền kề lãnh hải.

B. Vùng đặc quyền kinh tế.

C. Thềm lục địa.

D. Vùng biển cả quốc tế.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vùng nước lãnh hải là

A. Vùng biển lớn nằm phía bên ngoài và tiếp liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển khơi được khẳng định bởi một bên là bờ hải dương và một bên là con đường cơ sở.

C. Cục bộ các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông. Hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Vùng nội thủy là

A. Vùng biển nằm bên ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng đại dương được khẳng định bởi một mặt là bờ biển khơi và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Toàn bộ các phần nước ở trong đường biên giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển trong nước nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Vùng nước biên giới là

A. Vùng biển khơi nằm bên phía ngoài và tiếp liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển khơi được xác định bởi một bên là bờ biển cả và một bên là con đường cơ sở.

C. Toàn cục các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển trong nước nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Vùng nước của quốc gia là

A. Vùng biển nằm bên ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển lớn được xác minh bởi một bên là bờ biển và một mặt là con đường cơ sở.

C. Toàn thể các phần nước nằm trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển trong nước nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung tự do lãnh thổ quốc gia?

A. Quốc gia có quyền thoải mái lựa lựa chọn phương hướng cải cách và phát triển đất nước.

B. Non sông có quyền sở hữu toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong bờ cõi của mình.

C. Giang sơn không được quy định chế độ pháp lí đối với từng vùng lãnh thổ của mình.

D. Giang sơn có quyền lựa chọn chế độ kinh tế cân xứng nguyện vọng xã hội dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Tuyến biên giới trên lục địa giữa việt nam và trung quốc dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Tuyến biên giới trên lục địa giữa nước ta và Campuchia nhiều năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Tuyến biên giới trên lục địa giữa vn và Lào dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hiện nay, nước ta còn phải giải quyết và xử lý việc phân định độc lập 2 quần đảo Hoàng Sa cùng Trường Sa với tổ quốc nào?

A. Philippin.

B. Campuchia.

C. Malaixia.

D. Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

A. Hiệp nghị phân định Vịnh Bắc Bộ.

B. Hiệp định quy chế quản lí biên giới.

C. Hiệp nghị biên giới tổ quốc trên khu đất liền.

D. Hiệp cầu hoạch định biên giới.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Biên giới nước nhà trên lục địa là

A. Biên thuỳ phân chia độc lập lãnh thổ đất liền của một tổ quốc với đất nước khác.

B. Mặt đường phân định nội thủy, hải phận giữa những nước tất cả bờ biển lớn tiếp liền/ đối lập nhau.

C. đường ranh giới phía ko kể của lãnh hải để phân cách với thềm lục địa.

D. đường biên giới giới bên trên cao nhằm phân định vùng trời và không gian gian vũ trụ.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Đường biên thuỳ nào được xác định bằng phương diện thẳng đứng trải qua đường biên giới nước nhà trên đất liền, trên biển xuống lòng đất, độ sâu tới trung khu Trái Đất?

A. Biên giới nước nhà trên đất liền.

B. Biên giới giang sơn trên biển.

C. Biên giới lòng đất của quốc gia.

D. Biên giới trên ko của quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trên khu đất liền, nước ta có đường biên giới tiếp giáp với các giang sơn nào?

A. Trung Quốc, Hà Quốc, Nhật Bản.

B. Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C. Philippin, Mailaixia, Campuchia.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Hóa 11 Trắc Nghiệm Hoá Học 11 Học Kì I (P1)

D. Mianma, singapo, Thái Lan.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trên biển, nước ta không tiếp gần kề với tổ quốc nào dưới đây?