Đề chất vấn 1 tiết Hóa 10 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào nguyên tử, hạt có điện tích âm là

A. Proton. B. Electron. C. Proton, electron. D. Nơtron.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10

Câu 2: các nguyên tử 

*
gồm cùng

A. Số khối B. Số proton

C. Số nơtron D. Sốđơn vị điện tích hạt nhân

Câu 3: vào tự nhiên, Sb bao gồm 2 đồng vị là:

*
 chiếm 62% và
*
 chiếm 38%. Nguyên tử khối trung bình của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào dưới đây được call là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của các nguyên tố sau. Khẳng định nguyên tố như thế nào là kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên tử 

*
. Số phân tử notron nguyên tử đó là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử bao gồm 9 electron cùng hạt nhân của nó tất cả 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Câu 8: thông số kỹ thuật e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố bao gồm Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) yếu tắc R bao gồm tổng số những hạt là 46, trong những số ấy hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 14

a. Hãy khẳng định A, Z và kí hiệu nguyên tử của thành phần R.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1, Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

b, Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử và dự đoán đặc thù của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng trong thoải mái và tự nhiên có 2 đồng vị là 

*
. Khối lượng nguyên tử vừa đủ của Cu là 63,54. Khẳng định % mỗi đồng vị.