Hãy khoanh tròn vào các phương án (A, B, C, tuyệt D) để có câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng 0,33đ/1 câu)

Câu 1: Những nhận định nào ko đúng?

1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 cơ bản

2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối.

3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.

A. 1,2,3.

B. 1,2,4.

C. 1,3,4.

D. 2,3,4.

Câu 2: Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn vội vàng 10 000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Giả dụ phóng đại đường kính hạt nhân lên 10 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử là

A. 1000m.

B. 1km

C. 10.104 centimet

D. Toàn bộ đều đúng.

Câu 3:: nhận định nào dưới đây đúng khi nói đến 3 nguyên tử:

*
?

A. X với Y bao gồm cùng số nơtron

B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.

C. X, Y thuộc và một nguyên tố hoá học.

D. X và Z bao gồm cùng số khối.

Câu 4: Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp bao gồm hai đồng vị là

*
 Nguyên tử khối vừa đủ của nitơ là

A. 14,7

B. 14,0

C. 14,4

D. 13,7

Câu 5: Oxi có 3 đồng vị

*
số kiếu phân tử O2 rất có thể tạo thành là:

A.3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6: Nguyên tử X tất cả tổng số phân tử p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

*

Câu 7: cho một dung dịch đựng 8,19g muối hạt NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 g kết tủa. Tên thường gọi của nhân tố X:

A. Brom

B. Clo

C. Flo

D. Iot

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố R bao gồm 3 lớp e, lớp bên ngoài cùng gồm 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của yếu tắc R là:

A. 3

B. 15

C. 14

D. 13

Câu 9: phát biểu nào sau đấy là đúng.

A. Hầu hết e bao gồm mức tích điện bằng nhau được xếp vào một phân lớp.

B. Lớp máy n có n phân lớp( n

C. Mọi e tất cả mức tích điện gần đều bằng nhau được xếp vào trong 1 lớp.

D. Tất cả số đông đúng.

Câu 10: hàng nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron phân phối bão hoà?

A. S1, p3, d7, f12.

B. S1, p3, d5, f7.

C. S2, p6, d10, f14.

D. S2, p5, d10, f14.

Câu 11: yếu tắc X(Z= 12) cùng Y(Z = 2). Y và X là

A. X gồm 2 eletron phần bên ngoài cùng; là kim loại.

B. Y gồm 2 eletron phần ngoài cùng; là khí hiếm.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 12 Chương 1 + 2 Chương 1: Este, Lipit Có Đáp Án Hay Nhất

C. Y bao gồm 2 eletron lớp ngoài cùng; là kim loại

D. A và B rất nhiều đúng

Câu 12: Lớp electron links với hạt nhân yếu duy nhất là:

A. Lớp K

B. Lớp L

C. Lớp M

D. Lớp N

Câu 13: Số electron về tối đa chứa trong những phân lớp s, p, d, f theo thứ tự là:

A. 2, 8, 18, 32

B. 2, 6, 10, 14

C. 2, 4, 6, 8

D. 2, 6, 8, 14

Câu 14: Nguyên tử của thành phần A bao gồm tổng số e bên trên phân lớp p. Là 10. Vậy số hiệu nguyên tử của A là:

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 15: Nguyên tử của thành phần nào dưới đây có số hạt nơtron nhỏ nhất ?

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(3đ) Tổng số phân tử cơ bạn dạng trong nguyên tử A là 93 hạt. Số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số không mạng điện là 23 hạt.

Tính số khối của nguyên tử A.và số p,e,n

Viết cấu hình electron của A. Và cho thấy A trực thuộc nguyên tố sắt kẽm kim loại hay phi kim ? vì sao

Câu 2(2đ) đến 7,8(g) sắt kẽm kim loại M hóa trị I vào nước nhận được 2,24(l) khí H2 đktc)

a.Xác định tên kim loại M

M có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất có số khối là 38. Đồng vị máy hai có số khối hơn đồng vị thứ nhất là 2 phân tử notoron. Xác định thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị biết số khối mức độ vừa phải là 38,66