Đề thi học tập kì 2 môn GDCD 11 năm 2021 - 2022 bao hàm 5 đề kiểm tra gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp các bạn có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm quen thuộc với cấu tạo đề thi học kì 2 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết gdcd 11 hk2


Bộ 5 đề thi GDCD 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022

Đề thi GDCD 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi GDCD 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi GDCD 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 11

Chủ đề Mức độ dìm thứcTổng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

1. Công ty nước XHCN

Khái niệm công ty nước pháp quyền

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2. Nền dân nhà XHCN

Nội dung dân công ty trong nghành văn hóa

Những bề ngoài của dân chủ

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

3. Chế độ dân số và vấn đề làm

việc có tác dụng vi phạm cơ chế dân số

Biểu hiện nay của việc giải quyết và xử lý việc làm

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

4. Chính sách tài nguyên với BVMT

Hiểu được hành vi VPPL về môi trường

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

5. Cơ chế GD ĐT, KHCN và văn hóa

Nhận thức được trách nhiệm của giáo dục đào tạo

Hiểu được vai trò quan trọng của GDDT so với xã hội

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

2,25

22,5 %

6. Cơ chế Quốc chống an ninh

Một trong những phương hướng thực hiện chính sách QPAN

Nêu được phương phía thực hiện cơ chế QPAN

Trách nhiệm của CD đối với cơ chế QPAN

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

4

2,75

27,5 %

Chính sách đối ngoại

Phương phía thực hiện chính sách đối ngoại

- nhấn thức được những việc làm vi phạm chính sách đối ngoại.

-Phương hướng thực hiện cơ chế đối ngoại

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

2

0,5

5 %

1

3

30 %

3

3,5

35 %

TS câu

TS điểm

Tỷ lệ

7

1,75

17,5 %

1

2

20 %

3

0,75

7,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

1

3

30 %

15

10

100 %


Đề thi học kì 2 môn Công dân 11

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm

Câu 1: đơn vị nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động vui chơi của các phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai xã hội và đều công dân đều được tiến hành trên cơ sở

A. Pháp luật

B. Thiết yếu sách

C. Dư luận làng mạc hội

D. Niềm tin

Câu 2: Anh A bị một đội nhóm chức siêng kích động, phá hoại an ninh đất nước thiết lập chuộc và thu hút tham gia vào tổ chức triển khai đó. Giả dụ ở ngôi trường hợp của anh ý A, em sẽ chọn lựa cách ứng xử nào tiếp sau đây cho phù hợp?

A. Rủ thêm một số người tham gia

B. Báo mang đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền biết

C. Lờ đi coi như không biết

D. Vui vẻ gia nhập vào tổ chức đó

Câu 3: Anh A tố cáo người dân có hành vi trộm cắp gia tài Nhà nước là thực hiện hiệ tượng dân nhà nào bên dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Loại gián tiếp

C. Hòa hợp pháp

D. Thống nhất

Câu 4: hành động nào tiếp sau đây thể hiện dân chủ trong nghành văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng quần chúng phường

B. Chị B tham gia phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp góp chủ kiến dự thảo luật

D. Chị C phạt biểu ý kiến trong buổi họp cơ quan

Câu 5: Hành vi, việc làm nào tiếp sau đây vi phạm cơ chế dân số của Đảng cùng Nhà nước

A. Tuyên truyền, phổ cập biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. Cũng cấp những phương tiện né thai


C. Sàng lọc giới tính bầu nhi dưới hầu như hình thức

D. Cung ứng các dịch vụ thương mại dân số

Câu 6: biểu hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao rượu cồn ở địa phương ?

A. Cung ứng vốn để cải cách và phát triển sản xuất khiếp doanh

B. Đầu tư xây dựng đại lý hạ tầng

C. Thu gom với phân loại rác

D. Đầu tư phân tích máy thu hoạch rau màu

Câu 7: Chị H mở nhà hàng quán ăn đặc sản marketing thú rừng. Vấn đề làm của chị H là hành vi

A. Hòa hợp pháp, vì công dân có quyền tự do thoải mái kinh doanh

B. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập thiết yếu đáng

C. Phá hoại tài nguyên, môi trường

D. Vi phạm luật Luật bảo đảm môi trường

Câu 8: trách nhiệm của giáo dục và đào tạo và huấn luyện ở nước ta là

A. Huấn luyện và đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, tu dưỡng nhân tài

C. Ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa đất nước

D. Duy trì gìn, phát triển và truyền bá tao nhã nhân loại

Câu 9: Ông A là cán cỗ xã nhưng ông lại không muốn đàn ông mình phải triển khai đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông A, em đang khuyên ông A như thế nào?

A. Chấp hành Luật nhiệm vụ quân sự

B. Buộc phải cho con tới trường để không hẳn tham gia nghĩa vụ quân sự

C. Gặp mặt ban lãnh đạo quân sự huyện giúp đỡ

D. Không đăng kí nhiệm vụ quân sự

Câu 10: việt nam gia nhập ASEAN vào năm

A.1998

B. 1996

C. 1997

D. 1995

Câu 11: một trong những phương phía của cơ chế đối nước ngoài ở nước ta là

A. Nhà động, tích cực và lành mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cấp vị vậy của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận tiện để tăng mạnh công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước


D. Nêu cao tinh thần, tự nhà trong quan hệ giới tính quốc tế

Câu 12: Phát huy sức mạnh tổng vừa lòng của khối đại kết hợp toàn dân tộc là một trong những trong những nội dung của chính sách?

A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng cùng an ninh

D. Đối ngoại

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu 1: 2 điểm

Vì sao Đảng ta xác định: Giáo dục huấn luyện và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư chi tiêu cho giáo dục giảng dạy là chi tiêu cho sự cải tiến và phát triển bền vững?

Câu 2: 2 điểm

Nêu phương hướng để thực hiện chế độ quốc phòng cùng an ninh?

Câu 3: 3 điểm

Thời gian vừa qua, trung hoa đã bao hàm hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vị vậy dẫn mang lại tình trạng công nhân của không ít khu công nghiệp đã ra đường biểu tình, yêu mong Nhà việt nam phải gồm những hành động đáp trả trung hoa về phương diện quân sự.

a. Em tất cả nhận xét gì về vấn đề làm của những công nhân trên?

b. Em hãy nêu gọn nhẹ phương hướng cơ bạn dạng để thực hiện cơ chế đối ngoại của Đảng với nhà nước ta?

Đáp án đề đánh giá cuối kì 2 GDCD 11

SỞ GD& ĐT ……

TRƯỜNG THPT………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn : GDCD

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm ( từng câu đúng được 0,25 điểm)

Câu123456789101112
Đáp ánABABCADBADAC

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu hỏi

Đáp án

Thang điểm

Câu 1

(2 điểm)

Giáo dục huấn luyện và giảng dạy được xem là quốc sách hàng đầu vì:

- Giáo dục huấn luyện và đào tạo có vai trò quan trọng trong câu hỏi giữ gìn, cải tiến và phát triển và truyền bá tân tiến nhân loại.

- Là trong số những động lực can dự sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Là điều kiện để vạc huy mối cung cấp lực con người.

0, 5 đ

0,75 đ

0, 75 đ

Câu 2

(2 điểm)

Phương hướng nhằm thực hiện cơ chế quốc phòng và an ninh:

- phát huy sức mạnh tổng phù hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả khối hệ thống chính trị sau sự lãnh đạo của Đảng.

- kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại.

- phối hợp quốc phòng với an ninh

- phối hợp kinh tế làng hội với quốc chống an ninh

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3

(3 điểm)

- hành động của đông đảo công nhân tham gia biểu tình đòi cơ quan chỉ đạo của chính phủ ta yêu cầu có hành vi đáp trả trung quốc về mặt quân sự chiến lược là sai vị nếu chúng ta hành động như vậy sẽ siêu không có ích cho đất nước ta: quan hệ giới tính hai nước vẫn căng thẳng, chiến tranh rất có thể xảy ra, tổ quốc bị tàn phá…

0,5 đ

Phương hướng của Đảng trong phát triển chế độ đối ngoại:

- chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trên các nghành nghề dịch vụ khác

- Củng vậy và tăng tốc quan hệ với những đảng cùng sản, những lực lượng giải pháp mạng và hiện đại trên cố gắng giới.

- cải tiến và phát triển công tác đối ngoại nhân dân

- chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh thông thường vì quyền con người, nhất quyết làm thất bại các âm mưu, hành vi can thiệp vào quá trình nội bộ, xâm phạm độc lập, tự do và toàn diện lãnh thổ của nước ta.

- Đẩy mạnh chuyển động kinh tế đối ngoại nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


Đề thi GDCD 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm khách hàng quan: (5 điểm)

Câu 1. Mục tiêu của chế độ tài nguyên và bảo đảm môi ngôi trường nước ta hiện thời là gì?

A. Khai thác nhanh, các tài nguyên để tăng nhanh phát triển khiếp tế, văn hóa, xã hội.

B. Ngăn chặn tình trạng hủy diệt môi trường đang ra mắt nghiêm trọng vào cả nước.

C. Cải thiện môi trường, tránh xu thế chạy theo lợi ích trước mắt nhằm gây hại mang lại môi trường.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, đảm bảo an toàn môi trường, bảo tồn đa dạng và phong phú sinh học, từng bước nâng cấp chất lượng môi trường, đóng góp thêm phần phất triển tài chính - xã hội bền vững.

Câu 2. Đảng cùng Nhà vn coi giáo dục đào tạo là

A. Quốc sách hàng đầu.

B. Yêu sách hàng đầu.

C. Yếu tố then chốt.

D. Nhân tố quan trọng

Câu 3. Để có thị trường khoa học technology nước ta rất cần được có chính sách như vắt nào?

A. Tạo ra thị trường tuyên chiến và cạnh tranh bình đẳng, tác động việc áp dụng hiện đại khoa học tập công nghệ.

B. Khai thác mọi tiềm năng trí tuệ sáng tạo trong nghiên cứu và phân tích khoa học cùng công nghệ

C. đơn vị nước đầu tư chi phí vào những chương trình nghiên cứu giang sơn đạt trình độ khu vực và cố gắng giới

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào trong 1 số nghành nghề dịch vụ sử dụng technology cao và technology tiên tiến.

Câu 4. trong số những phương hướng cơ bạn dạng để kiến thiết nền văn hóa tiên tiến đậm đà bạn dạng sắc dân tộc là

A. đổi mới cơ chế quản lí văn hóa.

B. Tập trung vào trọng trách xây dựng văn hóa.

C. Kết nạp tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại

D. Tạo môi trường thiên nhiên cho văn hóa truyền thống phát triển.

Câu 5. Nền văn hóa truyền thống tiên tiến là nền văn hóa truyền thống thể hiện tinh thần

A. Yêu nước.

B. Yêu nước và tiến bộ.

C. đại đoàn kết.

D. Yêu nước với đại đoàn kết.

Câu 6. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như vậy nào?

A. Nền văn hóa tạo thành sức sinh sống của dân tộc.

B. Nền văn hóa truyền thống thể hiện khả năng dân tộc.

C. Nền văn hóa truyền thống chứa đựng mọi yếu tố tạo thành sức sống, khả năng dân tộc.

D. Nền văn hóa truyền thống kế vượt truyền thống.

Câu 7. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt nam giới là ngày bao nhiêu?

A. 22/ 12.

B. 22/ 11.

C. 22/ 10.

D. 27/ 07.

Câu 8. Kết hợp quốc phòng với an toàn là kết hợp sức mạnh của

A. Lực lượng quốc phòng với sức mạnh của lực lượng an ninh.

B. Lực lượng quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

C. Thế trận quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

D. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

Câu 9. Nôi dung nào sai lúc nói về vai trò của chính sách đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước?

A. Chủ động tạo quan liêu hệ thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.


B. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

C. Nâng cấp vị trí của nước ta bên trên trường quốc tế.

D. Củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh.

Câu 10. Tích cực thâm nhập vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh tầm thường vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây chính là việc

A. Củng cố và tăng cường quan liêu hệ.

B. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

C. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

D. Chủ động và tích cực hội nhập ghê tế

Câu 11. bên nước tạo đk để hầu như gia đình, cá thể tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

A. Thịnh hành rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

B. Cải thiện chất lượng dân số.

C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản ngại lí mình.

D. Triển khai xã hội hóa công tác làm việc dân số.

Câu 12. lúc cán bộ dân sinh đến một gia đình để tuyên truyền về tiến hành kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không thân thiết và chưa hợp tác. Theo em, cán bộ dân sinh nên làm theo cách nào bên dưới đây?

A. Vẫn vồ cập giải thích, thuyết phục họ hiểu và cùng tác.

B. Cán cỗ dân số đứng lên và ra về.

C. Mời mái ấm gia đình lên Ủy ban dân chúng xã giải quyết.

D. Phê bình, kỉ luật gia đình đó.

Câu 13. Trong các biện pháp thực hiện cơ chế dân số nào dưới đây, biện pháp nào tác dộng trực tiếp tới nhân thức của tín đồ dân?

A. Công ty nước tăng tốc đầu tứ kinh phí.

B. Tranh thủ sự giúp sức của liên hợp quốc.

C. Tuyên truyền, giáo dục đào tạo về chính sách dân số.

D. đơn vị nước dữ thế chủ động xây dựng và ban hành văn phiên bản pháp mức sử dụng về dân số.

Câu 14. Quan niệm dân gian nào bên dưới đây ảnh hưởng xấu đến cơ chế dân số ở trong phòng nước?

A. Bé hơn cha là nhà bao gồm phúc.

B. Một giọt ngày tiết đào hơn đầm nước lã.

C. Cha mẹ sinh bé trời sinh tính.

D. Đông bé hơn nhiều của.

Câu 15. Anh T giỏi nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Để gồm thu nhập, anh vẫn tự tạo việc tạo cho mình bằng cách mở cửa hàng kinh doanh vật ăn, tuy vậy lại bị cha mẹ anh làm phản đối. Theo em, anh T nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không cân nhắc ý kiến của ba mẹ.

B. Ngưng các bước đó để chờ xin vấn đề theo ngành đã có học.

C. Động viên và lý giải cho bố mẹ hiểu nhằm ủng hộ.

D. Search việc tuân theo yêu ước của ba mẹ

Câu 16. Để bảo tồn phong phú sinh học, nhà nước ta cần phải có chủ trương

A. Giữ lại gìn và phát huy các vườn quốc gia.

B. Bảo đảm an toàn rừng đầu nguồn.

C. Mở rộng diện tích rừng.

D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài cồn vật

Câu 17. hành vi nào sau đây không đề nghị là hành vi bảo đảm môi trường?

A. Quản ngại lí hóa học thải.

B. Phòng, ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

C. Khai thác gỗ bừa bãi.

D. Phân loại rác.

Câu 18: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, đổi mới kĩ thuật trong sản xuất. Câu hỏi làm của anh T thực hiện chế độ nào bên dưới đây?

A. Bình yên quốc phòng.

B, bảo đảm an toàn tài nguyên, môi trường.

C. Kỹ thuật và công nghệ.

D. Giáo dục và đào tạo và đào tạo.

Câu 19: bạn L là người dân tộc thiểu số, nhà ở vùng sâu, vùng xa ở huyện B thức giấc Điện Biên. Các bạn được đơn vị nước tạo ra điều kiện đến lớp ở trường dân tộc bản địa nội trú. Đây là phương hướng cơ bản nào của chế độ giáo dục và đào tạo và huấn luyện ở nước ta?

A. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

B. Không ngừng mở rộng quy mô giáo dục.

C. Nâng cấp chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Câu 20: những nước cải tiến và phát triển trên cố giới bây chừ sở dĩ họ trở nên phong lưu chủ yếu đuối là do


A. Nguồn nhân lực dồi dào.

B. Nghiên cứu và phân tích và sử dụng các thành tựu công nghệ - công nghệ hiện đại.

C. Tài nguyên phong phú.

D. Gây chiến tranh để tước chiếm của cải.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

1. Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo ở nước ta hiện nay? Phương hướng cơ phiên bản để cải tiến và phát triển giáo dục đào tạo là gì? (3 điểm)

2. Em bao gồm nhận xét gì về lời nói của Bác: “Người gồm đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, người tài năng mà không tồn tại đức là fan vô dụng”. Từ đó em rút ra ý nghĩa gì trong cuộc sống và học tập tập? (2 điểm)

(Thí sinh ko được thực hiện tài liệu, cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm)

Đáp án đề thi học kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm

Câu0102030405060708091011121314151617181920
A˜˜˜˜˜˜
B˜˜˜
C˜˜˜˜˜˜
D˜˜˜˜˜

II. Phần từ bỏ luận:

1. A) nhiệm vụ của giáo dục đào tạo và đào tạo

- giáo dục và đào tạo có tầm đặc trưng trong việc cách tân và phát triển nguồn lực lượng lao động con người.(0,25đ)

- Đảng bên nước ta xác minh giáo dục với đào tạolà quốc sách mặt hàng đầu, coi chi tiêu cho giáo dục và đào tạolà chi tiêu chophát triển.(0,25đ)

- trọng trách của giáo dục và huấn luyện và giảng dạy là: cải thiện dân trí, đào tạo và giảng dạy nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm mục đích phát triển tiềm năng trí tuệ, cung ứng cho tổ quốc nguồn lao hễ có chất lượng cao. (0,5đ)

b) Phương phía cơ bạn dạng để phát triển giáo dục và huấn luyện và đào tạo (2đ)

- cải thiện chất lượng, công dụng giáo dục với đào tạo; vì đây là đòi hỏi rõ ràng của đất nước

- mở rộng qui mô giáo dục; bởi trên cơ sở quality và hiệu quả, đính với yêu thương cầu trở nên tân tiến KT- XH, nhà nước phải mở rộng qui mô giáo dục và đào tạo từ gd thiếu nhi đến gd đại học, tăng cấp tốc dạy nghề và trung cung cấp chuyên nghiệp.

- Ưu tiên đầu tư chi tiêu cho giáo dục; công ty nước phải kêu gọi mọi nguồn lực có sẵn để phát triển giáo dục cùng đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho những trường học, thực hiện chuẩn chỉnh hoá, tiến bộ hoá bên trường.

- Thực hiện vô tư xã hội trong giáo dục; có chân thành và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đảm bảo học tập là quyền và nhiệm vụ của công dân, tạo đầy đủ đk để bạn nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

- xã hội hoá giáo dục; vì trở nên tân tiến giáo dục là sự việc nghiệp của nhà nước và toàn dân, vì thế cần đa dạng mẫu mã hoá các loại hình nhà trường, các hiệ tượng giáo dục, chế tạo xã hội học tập tập thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

- Phải tăng cường hợp tác nước ngoài về giáo dụcvà đào tạo; phải tiếp cận những chuẩn mực giáo dục đào tạo tiên tiến của thế giới cân xứng yêu cầu cải tiến và phát triển nước ta, tham gia đào tạo và giảng dạy nhân lực khu vực và rứa giới..

Câu 2.

- Phân tích ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của chưng Hồ (1,5 đ) mỗi ý đúng 0,75 đ

+ Đạo đức là nơi bắt đầu của con người nhưng chỉ bao gồm đạo đức thôi chưa đủ mà lại phải liên tục học tập, rèn luyện thì mới thành tài.

+ Nếu có tài mà không có đức, kiêu căng, tự cao thì có khả năng sẽ bị người khác và xã hội ko coi trọng chính vì vậy làm việc gì rồi cũng khó thành công.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án Hay Nhất

- Rút ra bài học cho bạn dạng thân: rất cần được thường xuyên học tập, nâng cao trình độ văn hóa đồng thời phải rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để biến hóa con fan phát triển toàn diện (0,5đ).