... TRƯỜNG thpt …… ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM NH: 2 012 -2 013 MÔN CÔNG NGHỆ 11 thời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 10 1 Họ, thương hiệu thí sinh: Số báo danh: Câu 1: việc đóng ... Lanh hễ và hải bầu không khí D cung ứng không khí vào xi lanh hễ và hải khí cháy Trang 1/ 4 - Mã đề thi 10 1 Câu 9: Ở kỳ đụng xăng kỳ, quy trình tiến độ “Quét-thải khí” diễn A tự pit-tông đóng góp cửa hải ... Dạng phoi để hu chi iết có ngoài mặt kích hước heo yêu mong D phương thức gia công gồm phoi Trang 2/4 - Mã đề thi 10 1 Câu 20: Độ bền biểu hị khả A biến tấu dẻo vật liệu dưới ác dụng nước ngoài lực...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 11 hk1


*

... Tây Kiểm tra 45 phút - Năm học 2 012 -2 013 Tổ Lý - KTCN Môn: Công nghệ 11 Mã đề: 18 9 chúng ta tên học tập sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Tây Kiểm tra 45 phút - Năm học 2 012 -2 013 Tổ Lý - KTCN Môn: Công đề: 223 nghệ 11 chúng ta tên học tập sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Tây Kiểm tra 45 phút - Năm học 2 012 - 2 013 đề: 257 Tổ Lý - KTCN Môn: Công nghệ 11 họ tên học sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32...
*

*

... đề :13 5 1< 1> c 2< 1> a 3< 1> c 4< 1> b 5< 1> b 6< 1> a 7< 1> a 8< 1> b 9< 1> d 10 < 1> a 11 < 1> a 12 < 1> a 13 < 1> d 14 < 1> d 15 < 1> a 16 < 1> b 17 < 1> a 18 < 1> c 19 < 1> c 20< 1> b ¤ Đáp án đề :13 7 ... Đáp án đề :13 7 1< 1> b 2< 1> b 3< 1> a 4< 1> d 5< 1> b 6< 1> b 7< 1> a 8< 1> d 9< 1> b 10 < 1> b 11 < 1> b 12 < 1> d 13 < 1> c 14 < 1> d 15 < 1> a 16 < 1> a 17 < 1> c 18 < 1> a 19 < 1> b 20< 1> a Trường thpt ... Đáp án đề thi: 1< 1> a 2< 1> c 3< 1> d 4< 1> a 5< 1> d 6< 1> b 7< 1> b 8< 1> d 9< 1> d 10 < 1> c 11 < 1> d 12 < 1> d 13 < 1> c 14 < 1> a 15 < 1> b 16 < 1> c 17 < 1> a 18 < 1> c 19 < 1> a 20< 1> b trường THPT...
*

... KTCN Kiểm tra 45 phút - Năm học 2 012 -2 013 Môn: technology 11 Mã đề: 18 9 bọn họ tên học sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 39 40 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... KTCN Kiểm tra 45 phút - Năm học tập 2 012 -2 013 Môn: công nghệ 11 Mã đề: 223 bọn họ tên học sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 39 40 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... KTCN Kiểm tra 45 phút - Năm học 2 012 -2 013 Môn: công nghệ 11 Mã đề: 257 bọn họ tên học sinh: Lớp:…………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 39 40 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34...
*

... Câu 10 Nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường nguồn lợi thuỷ sản TRƯỜNG trung học cơ sở TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP thời gian làm bài: 45 phút Đề số ... Biện pháp bảo quản, sản xuất địa phương em Câu 10 Hãy nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên nguồn lợi thuỷ sản KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP Đề 2( thời hạn làm bài: 45 phút) A MA TRẬN (BẢNG ... Biện pháp bảo đảm môi trường thuỷ sản ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP thời hạn làm bài: 45 phút TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN HUỆ DIÊN KHÁNH - TỈNH KHÁNH HÒA Đề số I Trắc nghiệm khả quan (4 điểm)...
... Thcs Nguyễn Bỉnh Khiêm Kiểm tra huyết Điểm Lời phê Lớp: 7/ …… Môn: Công nghệ họ tên: …………………………… Ngày kiểm tra đề: ………/4/2 012 Đề 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra) I/ Trắc nghiệm: (2 ... Biết cách gì? (1, 5đ) bài bác làm: Kiểm tra tiết Môn: Công Nghệ ngày tiết TPPCT : 45 (Thời gian 45 phút) Trường thcs Tân Dân Lớp: bọn họ tên:……………………… Năm học: 2 011 – 2 012 Điểm nhấn xét cô giáo ĐỀ BÀI A Phần ... ………………………………………………………………………………………………………… chúng ta tên:………………………… Lớp: Điểm KIỂM TRA TIẾT (TPPCT đôi mươi ĐỀ 2) Môn : Công nghệ – thời hạn 45 phút Lời phê thầy giáo: ĐỀ BÀI bài (3,5đ): a Tại đề xuất kiểm tra, cách xử lý hạt giống như trước thời điểm gieo...
... Bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Sở giáo dục Đào tạo tp Cần Thơ Kiểm tra huyết trường thpt Lương Định Của Mơn: Cơng nghệ 10 Đề Phần A: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1: vào quy ... Ghi lời giải vào bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Trường trung học phổ thông Lương Đònh Của chúng ta tên:……………………………………… Lớp:……… Kiểm tra tiết Môn: Công nghệ 10 (Thời gian: 30 phút) Đề Điểm TRẮC NGHIỆM ( 20 ... Ghi giải đáp vào bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi Trường thpt Lương Đònh Của chúng ta tên:……………………………………… Lớp:……… Kiểm tra ngày tiết Môn: Công nghệ 10 (Thời gian: 30 phút) Đề Điểm TRẮC NGHIỆM ( 20...
... TRƯỜNG thpt LÝ BÔN Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ II CÔNG NGHỆ 10 Họ, tên: Lớp: Đề 684 I BÔI ĐEN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG CỦA CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MỤC II 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn A B C D 21 22 23 ... -Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG thpt LÝ BÔN ======== Điểm KIỂM TRA TIẾT CÔNG NGHỆ 10 bọn họ tên: ………………………… Lớp: …………………… Đề 209 I DÙNG BÚT CHÌ TÔ ĐEN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG: 10 11 ... …………………… Đề 485 I DÙNG BÚT CHÌ TÔ ĐEN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D II CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Bảo...
... 9< 1> c 10 < 1> c 11 < 1> b 12 < 1> c 17 < 1> b 18 < 1> a 19 < 1> b 20 < 1> a Ô ỏp ỏn ca thi: 622 1< 1> c 2< 1> d 3< 1> a 4< 1> c 9< 1> b 10 < 1> a 11 < 1> d 12 < 1> a 17 < 1> d 18 < 1> b 19 < 1> a 20 < 1> b ... Thi:6 21 1< 1> b 2< 1> b 3< 1> d 4< 1> b 9< 1> b 10 < 1> b 11 < 1> b 12 < 1> b 17 < 1> b 18 < 1> d 19 < 1> c 20 < 1> a Ô ỏp ỏn ca thi: 620 1< 1> a 2< 1> d 3< 1> d 4< 1> b 9< 1> b 10 < 1> d 11 < 1> c 12 < 1> a ... 9< 1> c 10 < 1> c 11 < 1> a 12 < 1> a 17 < 1> a 18 < 1> a 19 < 1> d 20 < 1> a Ô ỏp ỏn ca thi:6 62 1< 1> a 2< 1> a 3< 1> a 4< 1> d 9< 1> a 10 < 1> c 11 < 1> c 12 < 1> b 17 < 1> b 18 < 1> a 19 < 1> b 20 < 1> a...
... Trường thpt Thái Phúc chúng ta tên: Lớp ĐỀ KIỂM TRA TIẾT I.Phần trắc nghiệm(6 điểm): Môn: Công ngh 10 chọn câu trả lời điền vào phiếu trả lời sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đề: 215 20 21 ... Trường thpt Thái Phúc bọn họ tên: Lớp ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Công ngh 10 chọn câu trả lời điền vào phiếu vấn đáp sau: I.Phần trắc nghiệm(8 điểm): Mã đề: 245 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Trường trung học phổ thông Thái Phúc họ tên: Lớp ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Công ngh 10 I.Phần trắc nghiệm(8 điểm): chọn câu trả lời điền vào phiếu vấn đáp sau: Mã đề: 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21...
... ; 5b ; 6c ; 7c ; 8a ; 9d ; 10 c ; 11 b ; 12 d ; 13 a ; 14 b ; 15 d ; 16 d II/ T LU N: ( 6 ) 1/ Trang ph c ñư c phân lo i: - Theo th i ti t: trang ph c mùa l nh và mùa nóng - Theo công d ng: trang ph ... áo mùa ñông ðÁP ÁN ð I/ TR C NGHI M: ( 4ñ ) 1c ; 2b ; 3d ; 4c ; 5c ; 6a ; 7a ; 8b ; 9c ; 10 b ; 11 c ; 12 c ; 13 b ; 14 a ; 15 b ; 16 c II/ T LU N: ( 6 ) 1/ Tính ch t: * V i s i t ng h p: m t v i ... Phòng kiêng ngộ độc thức ăn? TRỜNG thcs HOÀNG XUÂN HÃN loại đề: ĐK ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ Lớp máu PPCT: 18 Thời gian: 45 phút Câu 1: Em search từ nhằm điền vào địa điểm trống cho đủ nghĩa câu sau: a)...

Xem thêm: Truyền Thông Tin Truyền Thông Là Gì ? Các Phương Tiện Truyền Thông Phổ Biến


... Thcs Khóa Bảo BÀI KIỂM TRA TIẾT Lớp: 7 Môn: Công nghệ bọn họ tên:……………… Thời gian: 45’ Ngày kiểm tra: 01/ 12/2 012 Ngày trả bài: 15 /12 /2 012 Điểm Lời phê thầy, cô giáo: Đề 2: Câu 1: (2 điểm) Nêu vai ... 3: (1 ) - không thức nạp năng lượng biến hóa học dẫn đến unique Câu 4: (0,5đ) - Rang với lửa nhỏ phải đảo thường xuyên §Ò kiÓm tra m«n c«ng nghÖ - Tuần : Tr­êng thcs Thanh Hång Ngày soạn : 15 /10 /2 011 máu Kiểm ... Câu tổng số điểm tỷ lệ % 2đ 20% - 4đ 40% Tr­êng trung học cơ sở Thanh Hång 3đ 30% 3đ 30% 1 10 % 1 10 % 4đ 40% 10 10 0% Đề : Câu 1( 2đ ): Đúng xuất xắc sai ? a) Đất đồi dốc yêu cầu bón vôi b) Đất mất màu cần bón phân...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8