Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 học tập kì 2 nhằm mục tiêu giúp chúng ta củng thay lại kiến thức và kỹ năng và rèn luyện kỹ năng làm bài xích tập. Mong muốn tài liệu đã giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 sắp đến tới. Chúc các bạn học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập lớp 10

BÀI HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Ở hầu hết tế bào có nhân chuẩn, vận động hô hấp xảy ra chủ yếu ớt ở nhiều loại bào quan nào sau đây?

a. Ti thể c. Ko bào b. Máy bộ Gôngi d. Ribôxôm

2. Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong vận động hô hấp là:

a. Ôxi, nước và năng lượng

b. Nước, đường và năng lượng

c. Nước, khí cacbônic cùng đường

d. Khí cacbônic, nước với năng lượng

3. Cho một phương trình bao quát sau đây:
Bạn đang xem: Đề cương ôn tập sinh 10 học kì 2 trắc nghiệm

C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+ năng lượng

Phương trình trên biểu hiện quá trình phân giải trọn vẹn của 1 phân tử chất

a. Disaccarit c. Prôtêin b.Glucôzơ d. Pôlisaccarit

4. Năng lượng chủ yếu ớt được tạo ra từ quá trình hô hấp là

a. ATP c. NADH b. ADP d. FADHz

5. Hóa học nào sau đây có thể được phân giải trong vận động hô hấp tế bào?

a. Mônsaccrit c. Protêin b. Lipit d. Cả 3 chất trên

6. Sơ đồ dùng tóm tắt nào sau đây thể hiện tại đúng quá trình đường phân

a. Glocôzơ axit piruvic + năng lượng

b. Glocôzơ CO2+ năng lượng

c. Glocôzơ Nước + năng lượng

d. Glocôzơ CO2+ nước

7. Tích điện giải phóng khi tế bào thực hiện đường phân 1 phân tử glucôzơ là:

a. Nhị phân tử ADP b. Một phân tử ADP

c. Nhì phân tử ATP d. Một phân tử ATP

8. Quá trình đường phân xảy ra ở:

a. Bên trên màng của tế bào b. Vào bào tương của tế bào chất


c. Trong toàn bộ các bào quan khác nhau d. Vào nhân của tế bào

9. Quá trình ôxi hoá liên tục axit piruvic xẩy ra ở

a. Màng ngoài của ti thể b. Trong hóa học nền của ti thể

c. Trong máy bộ Gôn gi d. Trong những ribôxôm

10. Trong tế bào các a xít piruvic được ôxi hoá để sinh sản thành hóa học (A). Chất (A) tiếp đến đi vào quy trình Crep. Chất (A) là:

a. Axit lactic b. Axêtyl-CoA c. Axit axêtic d. Glucôzơ

11. Trong chu trình Crep, từng phân tử axeetyl-CoA được oxi hoá trọn vẹn sẽ tạo nên bao nhiêu phân tử CO2?

a. 4 phân tử b. 2 phân tử c. 3 phân tử d. 1 phân tử

12. Trong vận động hô hấp tế bào, nước được tạo nên từ tiến trình nào sau đây?

a. Đường phân b. Chuyển điện tử c. Quy trình Crep d. A và b đúng

BÀI quang đãng HỢP

1. Quá trình tổng hợp hóa học hữu cơ từ hóa học vô cơ trải qua sử dụng năng lượng của ánh nắng được gọi là:

a. Hoá tổng vừa lòng b. Hoá phân li c. Quang quẻ tổng đúng theo d. Quang quẻ phân li

2. Kế bên cây xanh dạng sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

a. Vi trùng lưu huỳnh b. Vi trùng chứa diệp lục với tảo
Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Hình Lớp 11 Chương 1 Trắc Nghiệm, Kiểm Tra Hình Học 11 Chương 1

c. Mộc nhĩ d. Động vật

3. Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm vật liệu của quy trình quang hợp

a. Khí ôxi và đường b. Đường và nước

c. Đường với khí cabônic d. Khí cabônic và nước

4. Phạt biểu tiếp sau đây có văn bản đúng là:

a. Trong quang quẻ hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp hóa học hữu cơ

b. Quang thích hợp là sử dụng ánh nắng để phân giải hóa học hữu cơ

c. Một trong những các thành phầm của quang hợp là khí O2

d. Vật liệu của quang thích hợp là H2O cùng O2

5. Một số loại sắc tố tiếp sau đây hấp thụ được ánh sáng là:

a. Clôroophin b. Phicôbilin c. Carôtenôit d. Cả 3 dung nhan tố trên

6. Chất diệp lục là tên gọi của nhan sắc tố làm sao sau đây:

a. Sắc tố carôtenôit b. Clôroophin c. Phicôbilin d. Carôtenôit

7. Nhan sắc tố carôtenôit có màu như thế nào sau đây?

a. Xanh lục b. Nâu c. Da cam d. Xanh domain authority trời

8. Phân phát biểu dưới đây đúng khi nói đến cơ chế của quang hợp là:

a. Pha sáng ra mắt trước, pha tối sau

b. Pha tối xảy ra trước, trộn sáng sau

c. Trộn sáng với pha tối diễn ra đồng thời

d. Chỉ gồm pha sáng, không tồn tại pha tối

9. Trộn sáng của quang quẻ hợp ra mắt ở

a. Trong các túi dẹp (tilacôit) của các hạt grana

b. Trong số nền lục lạp

c. Ở màng ngoài của lục lạp

d. Ở màng trong của lục lạp

10. Vận động sau trên đây không xẩy ra trong pha sáng của quang đúng theo là:

a. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng

b. Nước được phân li cùng giải phóng điện tử

c. Cacbon hidrat được sản xuất ra

d. Xuất hiện ATP

11. Vào quang phù hợp , ôxi được tạo thành từ quy trình nào sau đây?


a. Hấp thụ tia nắng của diệp lục

b. Quang phân li nước

c. Những phản ứng ôxi hoá khử

d. Truyền năng lượng điện tử

12. Trong pha sáng của quang đãng hợp, nước được phân li nhờ:

a. Sự gia tăng nhiệt độ trong kia bào

b. Năng lượng của ánh sáng

c. Quy trình truyền năng lượng điện tử quang hợp

d. Sự xúc tác của diệp lục

13. Trong pha sáng của quy trình quang hợp, ATP cùng NADPH được trực tiếp tạo nên tư hoạt động nào sau đây?