Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Coincidence là gì

*
*
*

coincidence
*

coincidence /kou"insidəns/ danh từ sự trùng khớp, sự trùng nhau sự trùng khớp ngẫu nhiên (sự việc xảy ra)
sự trùng hợpdelayed coincidence: sự trùng hợp trễsự trùng khớptrùng nhaucoincidence correction: sửa cho trùng nhauLĩnh vực: toán & tinsự trùngdelayed coincidence: sự trùng hợp trễLĩnh vực: xây dựngsự trùng khítsự trùng lặpLĩnh vực: điện lạnhsự trùng nhausự trùng phùngLĩnh vực: hóa học & vật liệutrùng hợpantenna coincidence: trùng hợp antencoincidence adjustment: sự hiệu chỉnh trùng hợpcoincidence amplifier: bộ khuếch đại trùng hợpcoincidence circuit: mạch trùng hợpcoincidence counter: bộ đếm trùng hợpcoincidence effect: hiệu ứng trùng hợpcoincidence element: phần tử trùng hợpcoincidence error: sai số trùng hợpcoincidence error: lỗi trùng hợpcoincidence factor: hệ số trùng hợpcoincidence gate: cổng trùng hợpdelayed coincidence: sự trùng hợp trễdelayed coincidence spectra: phổ trùng hợp bị trễprobability of coincidence: xác suất trùng hợpcoincidence correctionđiểu chỉnh trùng khớpcoincidence countermáy đếm trùng phùngcoincidence counterống đếm trùng phùngcoincidence effecthiệu ứng trùng phùngcoincidence factorhệ số đồng thờicoincidence factorhệ số trùng phùngcoincidence factorhệ số tương quancoincidence formulacông thức trùng phùngcoincidence frequencytần số trùng lặpcoincidence functionhàm nhân logiccoincidence numberchỉ số trùngcoincidence numbersố các điểm trùngphase coincidencetrùng phascintillation coincidence spectrometerphổ kế nhấp nháy trùng phùngtriple beam coincidence spectrometerphổ kế trùng phùng ba chùm o sự trùng hợp § phase coincidence : sự trùng pha
*

*

*

coincidence

Từ điển Collocation

coincidence noun

ADJ. complete, pure, sheer It was pure coincidence that they were both in Paris on the same day. | mere | happy What a happy coincidence to meet you at the airport just when I wanted to see you. | unfortunate, unhappy | amazing, curious, extraordinary, funny, incredible, odd, remarkable, strange, wonderful

QUANT. series, set, string They met through a series of strange coincidences.

COINCIDENCE + VERB happen Remarkable coincidences do happen in real life.

PREP. by (a) ~ By coincidence, we both went to the same school. By an unfortunate coincidence, their house was burgled on the day he lost his job.

Từ điển WordNet


n.

the quality of occupying the same position or area in space

he waited for the coincidence of the target and the cross hairs
Xem thêm: " Apparently Nghĩa Là Gì ? Nhân Tiện Đang Chấm Bài Essay, Có 1 Vấn

English Synonym and Antonym Dictionary

coincidencessyn.: co-occurrence concurrence conjunction happenstance