infokazanlak.com xin gửi tới bạn gọi tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 chọn lọc, tất cả đáp án cùng với các câu hỏi được biên soạn theo bài bác học không thiếu thốn các nút độ: nhấn biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp bạn học tốt môn Sinh học 12.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập 12

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 ôn thi THPT đất nước năm 2021

Phần 5: di truyền học

Chương 1: chế độ di truyền và biến hóa dị

Chương 2: Tính quy công cụ của hiện tượng kỳ lạ di truyền

Chương 3: di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: dt học người

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: vật chứng và phương pháp tiến hóa

Chương 2: Sự phát sinh và cải tiến và phát triển của cuộc sống trên trái đất

Phần 7: sinh thái xanh học

Chương 1: cá thể và quần thể sinh vật

Chương 2: Quần làng mạc sinh vật

Chương 3: Hệ sinh thái xanh sinh quyển và đảm bảo môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 1 (có đáp án)

Câu 1: Trong quy trình nhân song ADN, bên trên một mạch khuôn, mạch ADN new được tổng phù hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch new được tổng vừa lòng ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng lạ này xẩy ra do

A. Mạch mới luôn luôn được tổng đúng theo theo chiều tháo xoắn của ADN

B. Mạch mới luôn luôn luôn được tổng hòa hợp theo chiều 3’ → 5’

C. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’

D. Mạch mới luôn luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều dỡ xoắn của ADN

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Tính xơ hóa của mã dt là hiện tượng lạ nhiều cỗ ba khác nhau cùng mã hóa đến một nhiều loại axit amin. Hồ hết mã dt nào sau đây có tính thoái hóa?

A. 5’AUG3’, 5’UGG3’

B. 5’XAG3’, 5’AUG3’

C. 5’UUU3’, 5’AUG3’

D. 5’UXG3’. 5’AGX3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

AUG - mã mở đầu và UGG - Triptophan là 2 bộ ba duy nhất không tồn tại tính thoái hóa. Có nghĩa là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axitamin với axitamin đó được mã hóa vị 1 bộ ba duy nhất.


Câu 3: Vùng nhân của vi trùng Helicobacter pylori bao gồm một phân tử ADN cùng ADN chỉ cất N14. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh dưỡng chỉ đựng N15 phóng xạ và vi trùng sinh sản theo vẻ ngoài phân đôi tạo thành 16 vi trùng con. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. Vào 16 phân tử ADN nhỏ được tạo thành ở vùng nhân, tất cả 15 mạch được tổng phù hợp liên tục, 15 mạch được tổng thích hợp gián đoạn.

B. Trong 16 phân tử ADN nhỏ được tạo thành ở vùng nhân, bao gồm 16 mạch được tổng đúng theo liên tục, 16 mạch được tổng vừa lòng gián đoạn.

C. Trong quy trình nhận đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng lên 1 trong những hai mạch đơn mới được tổng hợp xuất phát điểm từ một phân tử người mẹ ADN.

D. Toàn bộ phân tử ADN ở vùng nhân của những vi trùng con đều phải có những đối chọi phân chứa N15.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì trong môi trường thiên nhiên N15 nên những mạch đơn mới được tổng hợp tất cả nguyên liệu hoàn toàn là N15. Theo nguyến tắc buôn bán bảo tồn, trong các 16 phân tử ADN con new được chế tạo ra sẽ có được 14 phân tử trọn vẹn chứa N15 với 2 phân tử mà trong những phân tử đó tất cả chứa 1 mạch N14 với 1 mạch N15.

Do kia trong vùng nhân của tất cả vi trùng con đều phải sở hữu chứa ít nhất một mạch mà 1-1 phân đựng toàn N15.


Câu 4: Tính quánh hiệu của mã di truyền được thể hiện như vậy nào?

A. Số đông loài sinh vật đều sở hữu chung một bộ mã di truyền

B. Mỗi axit amin thường xuyên được mã hóa bởi nhiều cỗ ba.

C. Từng bộ ba rọi mã hóa mang đến một các loại axit amin

D. Mã dt được dọc theo nhiều nối tiếp, ko gối nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5: lúc nói về quá trình nhân đôi ADN, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?

A. Enzim ADN polimeraza tổng phù hợp và kéo dãn mạch new theo chiều 3’ → 5’

B. Enzim ligaza (enzim nối) nối những đoạn Okazaki thành mạch đối kháng hoàn chỉnh

C. Quá trình nhân đôi ADN ra mắt theo nguyên tắc bổ sung cập nhật và nguyên tắc chào bán bảo tồn

D. Nhờ các enzim toá xoắn, hai mạch đơn của ADN bóc nhau dần khiến cho chạc chữ Y

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Enzyme polimeraza chỉ bám vào được đầu 3’OH nên mạch new được tổng hợp theo chiều 5’-3’.


Câu 6: những bộ cha trên mARN bao gồm vai trò nguyên tắc tín hiệu ngừng quá trình dịch mã là:

A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’

B. 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’

C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’

D. 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Sự nhân song ADN ở sinh thứ nhân thực khác với sự nhân song của ADN ngơi nghỉ E. Coli về (1) Chiều tổng hợp. (2) các enzim tham gia. (3) yếu tắc tham gia. (4) số lượng các đơn vị chức năng nhân đôi. (5) chính sách nhân đôi.

Phương án và đúng là :

A. (1) cùng (2)

B. (2), (3) cùng (4)

C. (2) cùng (4)

D. (2), (3) với (5)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền tự tế bào mẹ sang tế bào con nhờ bề ngoài

A. Bớt phân cùng thụ tinh

B. Nhân song ADN

C. Phiên mã

D. Dịch mã

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 9: từ bỏ 3 nhiều loại nicleotit không giống nhau sẽ tạo được nhiều nhất từng nào loại cỗ mã khác nhau?

A. 27

B. 48

C. 16

D. 9

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Số bộ ba khác nhau tạo tự 3 nucleotit khác biệt là: 3.3.3 = 27


Câu 10: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quy trình tái phiên bản ADN?

A. áp dụng đồng thười cả hai mạch khuôn nhằm tổng phù hợp ADN mới.

B. Thêm ráp nucleotit tự do thoải mái theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo chiều 5’ → 3’

C. Thực hiện một mạch khuôn để tổng đúng theo mạch bắt đầu theo chiều 3’ → 5’

D. Chỉ xúc tác toá xoắn ADN cơ mà không tổng đúng theo mạch mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 2 (có đáp án)

Câu 1: nhiều loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quy trình phiên mã các gen cấu tạo ở sinh đồ gia dụng nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 2: Sự chuyển động đồng thời của đa số riboxom trên và một phân tử mARN có vai trò

A. Làm tăng năng suất tổng hợp protein cùng loại

B. đảm bảo an toàn cho quy trình dịch mã ra mắt chính xác

C. Bảo vệ cho quy trình dịch mã ra mắt liên tục

D. Có tác dụng tăng năng suất tổng phù hợp protein không giống loại

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: cho các sự kiện diễn ra trong quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN trên vị trí sệt hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza dính vào vùng điều hòa làm gen cởi xoắn để lòi ra mạch gốc bao gồm chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen tất cả chiều 3’ → 5’.

(4) lúc ARN polimeraza dịch rời tới cuối gen, cặp tín hiệu hoàn thành thì nó dừng phiên mã.

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình từ bỏ đúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này còn có trình tự nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: một trong những điểm như là nhau giữa quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã sinh hoạt sinh đồ gia dụng nhân thực là:

A. đều sở hữu sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm lắp ráp với các nucleotit bên trên mạch khuôn theo nguyên lý bổ sung.

B. Các quá trình thường triển khai một lần vào một tế bào.

C. Ra mắt trên cục bộ phân tử ADN.

D. Vấn đề lắp ghép các đơn phân được triển khai trên cơ sở cơ chế bổ sung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 6: Phân tử mARN sinh sống tế bào nhân sơ được phiên mã từ một gen gồm 3000 nucleotit kế tiếp tham gia vào quy trình dịch mã. Quy trình tổng vừa lòng protein bao gồm 5 riboxom cùng trượt trên mARN đó. Số axit amin môi trường xung quanh cần cung cấp để hoàn tất quy trình dịch mã trên là

A. 9980 B. 2500

C. 9995 D. 2495

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Số axit amin môi trường hỗ trợ để trả tất quá trình dịch mã:

*

Câu 7: thành phần nào sau đây không gia nhập trực tiếp vào quy trình dịch mã?

A. ADN B. MARN

C. TARN D. Riboxom

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza tất cả vai trò gì?

(1) Xúc tác bóc tách 2 mạch của gen.

(2) Xúc tác cho quy trình liên kết bổ sung giữa các nucleotit của môi trường xung quanh nội bào với các nucleotit trên mạch khuôn

(3) Nối các đoạn Okazaki lại cùng với nhau.

(4) Xúc tác quá trình hoàn thiện mARN.

Phương án đúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) với (4)

C. (1), (2), (3) với (4)

D. (1) và (2)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9: Chiều của mạch khuôn trên ADN được dùng để làm tổng vừa lòng mARN với chiều tổng vừa lòng mARN thứu tự là:

A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ cùng 3’ → 5’

D. 3’ → 5’ cùng 5’ → 3’

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: Ở sinh đồ nhân sơ với sinh trang bị nhân thực bao gồm sự khác nhau về axit amin bắt đầu cho việc tổng đúng theo chuỗi polipeptit. Sự sai khác kia là:

A. Sống sinh thứ nhân sơ, axit amin khởi đầu là foocmin metonin còn làm việc sinh đồ gia dụng nhân thực là metionin.

B. Nghỉ ngơi sinh đồ vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn làm việc sinh thứ nhân sơ là metionin.

C. Ngơi nghỉ sinh vật dụng nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ngơi nghỉ sinh trang bị nhân thực là valin.

D. Sinh sống sinh vật dụng nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật dụng nhân thực là glutamic.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 3 (có đáp án)

Câu 1: Sự điều hòa buổi giao lưu của gen tổng vừa lòng enzim phân giải lactozo của vi trùng E. Coli diễn ra ở cấp độ nào?

A. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau dịch mã.

B. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ dịch mã.

C. Diễn ra chủ yếu đuối ở cấp độ phiên mã.

D. Diễn ra hoàn toàn ở lever sau phiên mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Mối đối sánh giữa protein khắc chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

A. Lúc môi trường không có lactozo, protein ức chế đã tích hợp O, rào cản sự phiên mã của group gen cấu trúc.

B. Khi môi trường không có lactozo, protein khắc chế không đính thêm được vào O, không ra mắt sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

C. Lúc môi trường không tồn tại lactozo, protein ức chế không thêm được vào O, enzim phiên mã hoàn toàn có thể liên kết được cùng với vùng khởi động để triển khai phiên mã đội gen cấu trúc.

D. Khi môi trường xung quanh có lactozo, protein ức chế đã nhập vào O, rào cản sự phiên mã của group gen cấu trúc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: Theo giai đoạn cải tiến và phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì

A. Tất cả các gene trong tế bào những hoạt động

B. Tất cả các gene trong tế bào có những lúc đồng loạy hoạt động, gồm khi hàng loạt dừng

C. Chỉ có một trong những gen trong tế bào hoạt động

D. đa số các ren trong tế bào hoạt động

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 4: Trình tự những thành phần kết cấu của một operon là

A. Gen cân bằng – vùng quản lý và vận hành – vùng khởi cồn – đội gen cấu trúc.

B. Vùng khởi cồn – vùng quản lý và vận hành – đội gen cấu trúc.

C. Team gen cấu tạo – vùng quản lý – vùng khởi động.

D. Team gen cấu trúc – vùng khởi hễ – vùng vận hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: tuyên bố nào sau đây không đúng khi nói về điểm lưu ý của điều hòa chuyển động gen làm việc tế bào nhân thực?

A. Nguyên lý điều hòa hoạt động gen ngơi nghỉ sinh vật nhân thực phức hợp hơn làm việc sinh đồ gia dụng nhân sơ.

B. đa phần các trình từ nucleotit bên trên ADN được mã hóa thành các thông tin di truyền.

C. Phần ADN ko mã hóa thì đóng vai trò điều hòa hoặc không hoạt động.

D. Có tương đối nhiều mức điều hòa, qua nhiều giai đoạn: tự nhiễm nhan sắc thể (NST) dỡ xoắn đến biến hóa sau dịch mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6: Trong hiệ tượng điều hòa buổi giao lưu của operon Lac, sự kiện nào sau đây ra mắt cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?

A. Một trong những phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.

B. Gen điều hòa R tổng hòa hợp protein ức chế.

C. Những gen kết cấu Z, Y, A phiên mã hóa tạo thành các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN polimeraza links với vùng khởi hễ của operon Lac và thực hiện phiên mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Trong hình thức điều hòa chuyển động gen làm việc sinh thứ nhân sơ, mục đích của gen ổn định là

A. Mang tin tức cho việc tổng phù hợp một protein ức chế ảnh hưởng lên những gen cấu trúc.

B. Chỗ gắn vào của protein ức chế để cản trở hoạt động vui chơi của enzim phiên mã.

C. Mang tin tức cho bài toán tổng phù hợp một protein ức chế tác động ảnh hưởng lên vùng vận hành.

D. Mang tin tức cho câu hỏi tổng phù hợp một protein ức chế tác động lên vùng khởi động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8: Trình từ nucleotit đặc biệt quan trọng của một operon khu vực enzim ARN polimeraza dính vào khởi động quy trình phiên mã các gen kết cấu được call là:

A. Gene điều hòa.

B. Vùng mã hóa.

C. Vùng vận hành.

D. Vùng khởi động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: Xét một operon Lac sinh sống E. Coli, khi môi trường không tồn tại lactozo dẫu vậy enzim đưa hóa lactozo vẫn được tạo ra ra. Một học sinh đã chỉ dẫn một số lý giải cho hiện tượng kỳ lạ trên như sau:

(1) bởi vùng khởi động (P) bị bất hoạt phải enzim ARN polimeraza hoàn toàn có thể bám vào nhằm khởi động quá trình phiên mã.

(2) vày gen điều hòa (R) bị bất chợt biến cần không tạo nên protein ức chế.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án

(3) vị vùng quản lý (O) bị bất chợt biến đề nghị không link được cùng với protein ức chế.