Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm sinh 7 học kì 2

**Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1, Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Chương 1 Có Đáp Án

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh bài bác 1: nhân loại động vật nhiều dạng, đa dạng và phong phú bài bác 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực vật. Đặc điểm chung của động vật bài 4: Trùng roi bài bác 5: Trùng biến đổi hình cùng trùng giầy bài bác 6: Trùng kiết lị cùng trùng sốt giá buốt bài bác 7: Đặc điểm phổ biến và vai trò trong thực tiễn của Động thứ nguyên sinh Chương 2: Ngành ruột vùng bài 8: Thủy tức bài bác 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang bài xích 10: Đặc điểm bình thường và sứ mệnh của ngành Ruột khoang Chương 3: các ngành giun bài bác 11: Sán lá gan bài bác 12: một số trong những giun dẹp khác và điểm sáng chung của ngành Giun dẹp bài 13: Giun đũa bài 14: một số giun tròn không giống và điểm lưu ý chung của ngành Giun tròn bài xích 15: Giun khu đất bài xích 17: một vài giun đốt không giống và điểm sáng chung của ngành Giun đốt Chương 4: Ngành thân mượt bài 18: Trai sinh sống bài bác 19: một số thân mềm không giống bài 21: Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành Thân mềm Chương 5: Ngành chân khớp bài bác 22: Tôm sông bài xích 24: Đa dạng cùng vai trò của lớp tiếp giáp xác bài xích 25: Nhện và sự phong phú và đa dạng của lớp hình nhện bài bác 26: Châu chấu bài bác 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ bài xích 29: Đặc điểm phổ biến và sứ mệnh của ngành Chân khớp bài xích 30: Ôn tập phần 1 - Động trang bị không xương sinh sống Chương 6: Ngành động vật có xương sống bài 31: con cá chép bài xích 33: cấu tạo trong của cá chép vàng bài xích 34: Đa dạng và điểm lưu ý chung của những lớp Cá bài bác 35: Ếch đồng bài bác 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng thê bài bác 38: Thằn lằn bóng đuôi lâu năm bài bác 39: cấu tạo trong của rắn mối bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp trườn sát bài xích 41: Chim ý trung nhân câu bài bác 43: cấu tạo trong của chim ý trung nhân câu bài bác 44: Đa dạng và điểm sáng chung của lớp chim bài bác 46: Thỏ bài xích 47: cấu trúc trong của thỏ bài bác 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, cỗ Thú túi bài xích 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi bài bác 50: Đa dạng của lớp thú bộ in sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt bài bác 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng Chương 7: Sự tiến hóa của động vật bài xích 53: môi trường xung quanh sống với sự vận động dịch rời bài xích 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể bài xích 55: Tiến hóa về sinh sản bài 56: Cây gây ra giới động vật Chương 8: Động vật cùng đời sống con người bài bác 57: Đa dạng sinh học bài xích 58: Đa dạng sinh học tập (tiếp theo) bài 59: phương án đấu tranh sinh học tập bài 60: Động vật quý và hiếm bài 63: Ôn tập Đề thi Sinh học tập 7 Đề thi Sinh học 7 học tập kì 1 có đáp án Đề thi Sinh học 7 học kì 2 tất cả đáp án