Tổng hợp những bài Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài đôi mươi (có đáp án) Chiến sự lan rộng ra ra cả nước. Cuộc binh lửa của quần chúng ta từ thời điểm năm 1873 cho năm 1884. đơn vị Nguyễn đầu hàng giỏi nhất, cụ thể bám tiếp giáp nội dung chương trình lịch sử vẻ vang 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài 20 (có đáp án)

Câu 1: Sau lúc sáu tỉnh giấc miền tây nam Kỳ rơi vào hoàn cảnh tay Pháp, thể hiện thái độ của quan lại lại cao cấp trong triều đình Huế:

a. Kiên quyết chống Pháp

b. Dựa vào nhân dân chống Pháp.

c. Đầu mặt hàng Pháp 

d. Phụ thuộc quân đội triều đình cùng nhân dân nhằm giành lại hầu như phần đất vẫn mất.

Câu 2: Thực dân Pháp nổ súng tiến công thành thủ đô hà nội lần tốt nhất vào thời gian nào:

a. 20.10.1872

b. 20.11.1873 

c. 20.12.1874

d. 20.1.1875

Câu 3: Thực dân Pháp đem quân tấn công tp hà nội lần tốt nhất với lý do:

a. Bên Nguyễn thường xuyên liên lạc với đơn vị Thanh.

b. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu,nhân công,

c. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

d. Xử lý vụ gây rối của Đuy-puy 

Câu 4: Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tiến công thành thủ đô hà nội lần tuyệt nhất là:

a. Nguyễn Tri Phương 

b. Nguyễn Lâm

c. Hoàng Diệu.

d. Phan Thanh Giản

Câu 5: Trận cầu giấy lần nhất khiến cho tên thực dân Gác-ni-ê thiệt mạng diễn ra vào thời hạn nào:

a. 21 .12.1873 

b. 21.11.1872

c. 21.10.1871

d. 21.9.1870

Câu 6: Với hiệp ước gần cạnh Tuất (ký năm1874), triều đình đơn vị Nguyễn đã bằng lòng thừa nhận:

a. Ba tỉnh miền Đông nam giới Kỳ là đất thuộc Pháp.

b. Ba tỉnh miền tây nam Kỳ là đất thuộc Pháp.

c. Sáu tỉnh phái nam Kỳ là khu đất thuộc Pháp. 

d. Sáu tỉnh nam Kỳ và đảo Côn Lôn là đất thuộc Pháp

Câu 7: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành hà thành lần nhì vào thời hạn nào:

a. 25.4.1873 

b. 25.5.1874

c. 25.6.1875

d. 25.7.1876

Câu 8: Người lãnh đạo trận chiến đấu kháng Pháp tấn công thành hà nội thủ đô lần nhị là:

a. Nguyễn Tri Phương

b. Nguyễn Lâm

c. Hoàng Diệu. 

d. Phan Thanh Giản

Câu 9: Trận cầu giấy lần hai tạo cho tên thực dân Ri-vi-e thiệt mạng diễn ra vào thời gian nào:

a. 19.5.1883 

b. 19.6.1882

c. 19.7.1881

d. 19.8.1880

Câu 10: tại sao thực dân Pháp mang quân tấn công tp. Hà nội lần hai là:

a. đơn vị Nguyễn liên tục liên lạc với đơn vị Thanh.

b. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công, 

c. đơn vị Nguyễn ko trả chiến chi phí cho Pháp.

d. Xử lý vụ gây phá của Đuy-puy

Câu 11: Sau Hiệp ước Hác-măng (1883), cách biểu hiện của triều đình so với phong trào loạn lạc của nhân dân:

a. Ra lệnh xong các hoạt động chống Pháp trong cả nước.

b. Ra lệnh xong xuôi các hoạt động chống Pháp ở Trung Kỳ.

c. Ra lệnh xong các vận động chống Pháp sống Nam Kỳ.

d. Ra lệnh dứt các hoạt động chống Pháp sinh sống Bắc Kỳ. 

Câu 12: Sau khi chiếm hữu được sáu tỉnh nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

a. Tìm phương pháp xoa dịu nhân dân

b. Tìm bí quyết mua chuộc triều đình công ty Nguyễn

c. Hợp tác thiết lập bộ máy cai trị, sẵn sàng kế hoạch đánh ra Bắc Kì 

d. Hoàn thành kế hoạch mở rộng trận chiến để củng cố gắng lực lượng

Câu 13: Ý nào không đề đạt đúng chính sách của bên Nguyễn trước vận nước nguy nan, lúc Pháp đã chiếm sáu tỉnh nam giới Kì?

a. “Bế quan tỏa cảng”

b. Cử các phái đoàn đi Pháp để hiệp thương đòi lại sáu tỉnh nam Kì 

c. Đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân

d. Không đồng ý mọi đề nghị cải tân duy tân đất nước

Câu 14: Đứng trước vận nước nguy nan, ai là tín đồ đã bạo dạn dâng lên triều đình những bạn dạng điếu trần, giãi bày ý kiến cách tân duy tân?

a. Nguyễn Tri Phương

b. Nguyễn ngôi trường Tộ 

c. Tôn Thất Thuyết

d. Hoàng Diệu

Câu 15: Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần sản phẩm công nghệ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?

a. Xây dựng lực lượng quân nhóm ở Bắc Kì

b. Tăng cường viện binh

c. Cử con gián điệp ra Bắc nắm tình hình và lôi kéo một số tín đồ đạo gia tô lầm lạ 

d. Tạo sức éo buộc triều đình công ty Nguyễn kí hiệp ước mới

Hệ thống con kiến thức lịch sử 11 bài bác 20

I. Thực dân Pháp tấn công chiến Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

1. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

- Sau khi chỉ chiếm Nam Kì, Pháp thiết lập máy bộ cai trị, thay đổi nơi trên đây thành bàn đạp đánh chiếm Bắc Kì.

- Viện cớ giúp triều đình nhà Nguyễn giải quyết và xử lý vụ thương nhân Đuy-puy đang tạo ra rối nghỉ ngơi Hà Nội, Pháp lấy quân xâm lăng Bắc Kì.

- Tháng 11/1873, Gác-ni-ê mang quân tới Hà Nội.

2. Trào lưu kháng chiến sinh sống Bắc Kì trong số những năm 1873 – 1874

- Khi Pháp tiến công thành Hà Nội, 100 quân lính đã đại chiến và dũng mãnh hi sinh trên ô quan tiền Chưởng.

*

- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương (73 tuổi) chỉ đạo quân sĩ kungfu dũng cảm. Nguyễn Tri Phương hi sinh, thành hà nội thất thủ, quân triều đình gấp rút tan rã. Con trai ông Nguyễn Lâm cũng hi sinh

- Nhân dân tiếp tục chiến đấu quyết liệt, buộc Pháp yêu cầu rút về những tỉnh lị cố kỉnh thủ.

- Trong toàn cảnh đó, triều đình Huế kí cùng với Pháp Hiệp ước 1874 (Hiệp ước ngay cạnh Tuất).

*

* Nội dung Hiệp mong 1874 (Hiệp ước tiếp giáp Tuất).

- Quân Pháp rút khỏi hà thành và những tỉnh đồng bằng Bắc Kì, nhưng vẫn có điều kiện liên tiếp xây dựng đại lý để thực hiện các bước xâm lược về sau.

- bản Hiệp ước bao gồm 22 điều khoản. Với Hiệp cầu này, triều Huế chấp thuận nhượng hẳn 6 tỉnh phái nam Kì đến Pháp, chấp nhận quyền đi lại, buôn bán, điều hành và kiểm soát và khảo sát tình hình ở việt nam của Pháp.

=> Hiệp ước 1874 đã gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân. Cuộc loạn lạc của nhân dân chuyển sang tiến trình mới: vừa chống Pháp vừa kháng triều đình phong kiến đầu hàng.

II. Thực dân Pháp tiến tấn công Bắc Kì lần đồ vật hai (1882). Cuộc đao binh ở Bắc Kì cùng Trung Kì trong số những năm 1882 - 1884

1. Quân Pháp lấn chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kì cùng Trung kì giữa những năm 1882 với 1884.

- từ trên đầu những năm 70 của rứa kỉ XIX, nước Pháp gửi sang giai đoạn đế quốc nhà nghĩa bắt buộc thị trường, nguyên liệu, nhân công => Pháp xúc tiến xâm lược toàn thể Việt Nam.

- Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình phạm luật Hiệp ước 1874 để mang cớ kéo quân ra Bắc Kì.

*

2. Nhân dân tp. Hà nội và những tỉnh Bắc Kì chống chiến

- Quan quân triều đình với Tổng đốc Hoàng Diệu kiêu dũng chiến đấu bảo đảm an toàn thành Hà Nội. Lúc thành mất, Hoàng Diệu từ bỏ vẫn. Triều Nguyễn hoang mang, cầu cứu bên Thanh.

*

- Nhân dân ta gan dạ chiến đấu phòng Pháp:

+ những sĩ phu ko tuân lệnh triều đình, tiếp tục tổ chức chống chiến.

Ý nghĩa: chiến thắng Cầu Giấy thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giặc của dân chúng ta. Tuy nhiên, triều đình Huế vẫn nuôi mộng ảo thu hồi thủ đô hà nội bằng tuyến phố thương thuyết.

*

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển lớn Thuận An. Hiệp mong 1883 và 1884

1. Quân Pháp tiến công cửa biển Thuận An

- lợi dụng Tự Đức mất, triều đình lục đục vua trường đoản cú Đức mất, Pháp tiến công thẳng vào Huế, buộc triều Nguyễn nên đầu hàng.

2. Hai phiên bản hiệp mong 1883 cùng 1884. Nhà nước phong con kiến Nguyễn đầu hàng.

Nghe tin Pháp tấn công Thuận An, triều Huế xin đình chiến, kí Hiệp ước Hác-măng (1883).

* câu chữ của Hiệp cầu Hác-măng:

- việt nam đặt đằng sau sự “bảo hộ” của Pháp.

+ Nam Kì là nằm trong địa, Bắc Kì là khu đất bảo hộ, Trung Kì vì triều đình quản lí.

+ Đại diện của Pháp nghỉ ngơi Huế trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh ở Trung Kì.

+ nước ngoài giao của nước ta do Pháp cầm giữ.

- Về quân sự: triều đình cần nhận những huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp, bắt buộc triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về gớm đô, Pháp được thoải mái đóng quân ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí quân bài Đen.

- Về khiếp tế: Pháp kiểm soát toàn thể các mối cung cấp lợi trong nước.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 12 Chương 1 + 2 Chương 1: Este, Lipit Có Đáp Án Hay Nhất

=> nước ta trở thành nước ở trong địa nửa phong kiến

- Sau hiệp ước Hác-măng, triều đình chỉ thị giải tán các phong trào kháng chiến nhưng mà những vận động chống Pháp làm việc Bắc Kì vẫn không chấm dứt.