Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương I. Khối đa diện, sách giáo khoa Hình học 12. Nội dung bài bác Giải bài xích tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học tập 12 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập hình học có trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 12.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hình học 12 chương 1

Lý thuyết

1. §1. Tư tưởng về khối đa diện

2. §2. Khối nhiều diện lồi cùng khối đa diện đều

3. §3. Tư tưởng về thể tích của khối nhiều diện

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học tập 12. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương I

infokazanlak.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập hình học tập 12 kèm câu trả lời cụ thể bài tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học tập 12 của bài Ôn tập Chương I. Khối nhiều diện cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học 12

1. Giải bài xích 1 trang 27 sgk Hình học tập 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Số đỉnh và số khía cạnh của một hình đa diện luôn bằng nhau;

(B) trường thọ hình đa diện bao gồm số đỉnh cùng số mặt bằng nhau;

(C) mãi sau một hình nhiều diện tất cả số cạnh ngay số đỉnh;

(D) lâu dài một hình nhiều diện tất cả số cạnh và mặt bằng nhau.

Bài giải:

Hình lập phương tất cả $8$ đỉnh với $6$ mặt bắt buộc đáp án (A) sai.

Xét hình tứ diện tất cả $4$ đỉnh với $4$ mặt, yêu cầu đáp án (B) đúng.

Giả sử khối nhiều diện gồm số cạnh ngay số đỉnh ⇒">⇒ Đ = C ⇒">⇒ p = 2, có nghĩa là mỗi mặt gồm 2 cạnh (vô lí). Cho nên vì vậy đáp án C sai.

Giả sử khối đa diện có số cạnh ngay số mặt ⇒">⇒ M = C ⇒">⇒ n = 2, tức là mỗi đỉnh là đỉnh chung của 2 cạnh (vô lí). Cho nên vì thế đáp án D sai.

⇒ chọn đáp án: (B).

2. Giải bài 2 trang 27 sgk Hình học tập 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kỳ hình đa diện làm sao cũng:

(A) lớn hơn hoặc bằng 4;

(B) lớn hơn 4;

(C) to hơn hoặc bởi 5;

(D) to hơn 5.

Bài giải:

Dễ thấy khối tứ diện là khối nhiều diện gồm số mặt với số đỉnh nhỏ nhất trong các khối nhiều diện.

Khối tứ diện tất cả $4$ đỉnh với $4$ mặt. Vì chưng đó những đáp án (B), (C) và (D) sai.

⇒ chọn đáp án: (A).

3. Giải bài bác 3 trang 27 sgk Hình học 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số những cạnh của hình đa diện luôn luôn luôn:

(A) lớn hơn hoặc bằng 6;

(B) lớn hơn 6;

(C) lớn hơn 7;

(D) to hơn hoặc bởi 8.

Bài giải:

Dễ thấy khối tứ diện là khối đa diện bao gồm số cạnh nhỏ nhất trong những khối đa diện.

Khối tứ diện bao gồm 6 cạnh. Vị đó các đáp án (B), (C) cùng (D) sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

4. Giải bài 4 trang 28 sgk Hình học tập 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng ?

(A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi;

(B) Khối hộp là khối đa diện lồi;

(C) Lắp ghép nhị khối hộp sẽ tiến hành một khối đa diện;

(D) Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi.

Bài giải:

Dễ dàng nhận biết các khối tứ diện, khối hộp, khối lăng trụ tam giác là những khối đa diện lồi. Vì thế A, B, D đúng.

Khi lắp ghép nhị khối hộp chưa dĩ nhiên được một nhiều diện lồi. Lấy ví dụ như khi đính ghép nhị khối hộp như sau, ta không được một khối đa diện lồi.

*

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

5. Giải bài xích 5 trang 28 sgk Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) hai khối chóp có diện tích s đáy và chiều cao tương ứng đều bằng nhau thì hoàn toàn có thể tích bởi nhau.

(B) hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần đều nhau thì rất có thể tích bởi nhau.

(C) nhị khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng đều nhau thì hoàn toàn có thể tích bởi nhau.

(D) nhị khối lập phương có diện tích toàn phần đều nhau thì hoàn toàn có thể tích bởi nhau.

Bài giải:

Ta có: (V_chop = frac13S_đáy.h) nên dĩ nhiên khi nhị khối chóp có diện tích đáy và độ cao tương ứng bằng nhau thì hoàn toàn có thể tích bằng nhau. A đúng.

Ta có: (V_lt = S_đáy.h) nên dĩ nhiên khi nhì khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì rất có thể tích bởi nhau. C đúng.

Diện tích toàn phần của khối lập phương: (S_tp = 6a^2), nhì khối lập phương có diện tích s toàn phần bởi nhau tức là có cạnh bằng nhau, (V_lp = a^3), vậy chúng hoàn toàn có thể tích bằng nhau. D đúng.

⇒ chọn đáp án: (B). Nhì khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần đều bằng nhau thì không chắc có thể tích bởi nhau.

6. Giải bài bác 6 trang 28 sgk Hình học 12

Cho hình chóp S.ABC. Call A’, B’ thứu tự là trung điểm của SA, SB. Lúc ấy tỉ số thể tích của nhị khối chóp S.A’B’C’ và S.ABC là:

(A) (frac12); (B) (frac13);

(C) (frac14); (D) (frac18).

Bài giải:

*

Ta có: (fracV_S.A’B’CV_S.ABC=fracSA’SA. fracSB’SB.fracSC’SC =frac12.frac12=frac14)

⇒ chọn đáp án: (C).

7. Giải bài 7 trang 28 sgk Hình học tập 12

Cho hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của nhì khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD là:

(A) (frac12); (B) (frac14);

(C) (frac18); (D) (frac116)​.

Bài giải:

*

Ta có: (fracV_S.A’B’C’V_S.ABC=fracSA’SA.fracSB’SB.fracSC’SC =frac12.frac12.frac12=frac18)

(Rightarrow V_S.A’B’C’=frac18V_S.ABC) (1)

Tương tự: (V_S.A’C’D’=frac18V_S.ACD) (2)

Lấy (1) cộng (2) ta được:

(V_S.A’B’C’D’=V_S.A’B’C’+V_S.A’C’D’)

(= frac18(V_S.ABC+V_S.ACD)= frac18V_S.ABCD)

Vậy (fracV_S.A’B’C’D’V=frac18)

⇒ chọn đáp án: (C).

8. Giải bài xích 8 trang 28 sgk Hình học tập 12

Thể tích khối lăng trụ tam giác đề có tất cả các cạnh bằng a là:

(A) (fracsqrt23a^3); (B) (fracsqrt24a^3);

(C) (fracsqrt32a^3); (D) (fracsqrt34a^3).

Bài giải:

Ta có: (S_ABC=fraca^2sqrt34Rightarrow V=fraca^3sqrt34)

⇒ chọn đáp án: (D).

9. Giải bài 9 trang 28 sgk Hình học tập 12

Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ cùng khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

(A) (frac12); (B) (frac13);

(C) (frac14); (D) (frac16).

Bài giải:

*

Ta có: (V_ACB’D’=V_ABCD.A’B’C’D’-V_C.B’C’D’-V_D’.ACD-V_B’.ABC-V_A.A’B’D)

(=V_AABCD.A’B’C’D’-frac46V_ABCD.A’B’C’D’=frac13V)

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

10. Giải bài xích 10 trang 28 sgk Hình học tập 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hotline O là giao điểm của AC cùng BD. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A’B’C’D’ và khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

(A) (frac12); (B) (frac13);

(C) (frac14); (D) (frac16).

Xem thêm: Tài Liệu 730 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án, 730 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp An

Bài giải:

*

Ta có: (fracV_O.A’B’C’D’V_ABCD.A’B’C’D’=fracfrac13S.hS.h=frac13)

⇒ chọn đáp án: (B).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 12 cùng với trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học tập 12!