Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019Bộ đề ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 2Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 2Đề chất vấn học kì II môn Toán lớp 2 – trường TH Lâm XuyênĐề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán


Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2 NĂM 2018-2019

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (1điểm) Viết các số phù hợp vào địa điểm trống.

a) 216; 217; 218; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ bé bỏng đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

bài 3: (1 điểm) kết thúc bảng sau:

*

bài 4: (1 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

1m = ………dm

519cm = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

4m – 8m = …………

bài xích 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 -356 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*
*

bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏiđội nhì trồng được từng nào cây ?Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019

MÔN TOÁN– KHỐI 2

Bài 1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( một điểm )

*

bài 4:a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)

5 x 4 +15=………………………. 30 : 5 : 3 =………………………

7 giờ + 8 giờ=………………….. 24km : 4=………………………

b, số tương thích vào địa điểm trống :

a) 5 dm = ……. Cm 40 centimet = ……. Dm

b) 1m = ……… centimet 60 centimet = ……..

Xem thêm: Laid Back Là Gì - Ghi Chép Tiếng Anh

Dm

Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có toàn bộ 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng gồm bao nhiêu học sinh?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………