Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 10

**Xem thêm: Bộ 15 Đề Kiểm Tra Hk2 Môn Hóa Lớp 12 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Hóa Học Năm 2020

Chương 1: thôn hội nguyên thủy bài xích 1: Sự mở ra loài tín đồ và bầy người nguyên thủy bài xích 2: thôn hội nguyên thủy Chương 2: xóm hội cổ kính bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông bài bác 4: Các non sông cổ đại châu mỹ - Hi Lạp và Rô - Ma Chương 3: china thời phong loài kiến bài xích 5: china thời phong kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong loài kiến bài xích 6: Các tổ quốc Ấn Độ và văn hóa truyền thống cuội nguồn Ấn Độ bài 7: Sự vạc triển lịch sử dân tộc và nền văn hóa phong phú và đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông phái mạnh Á thời phong con kiến bài 8: Sự sinh ra và cải cách và phát triển các vương quốc chính ở Đông phái nam Á bài bác 9: vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì ra đời và trở nên tân tiến của chế độ phong con kiến Tây Âu (từ cụ kỉ V đến vậy kỉ XIV) bài bác 11: Tây Âu thời kì trung đại bài bác 12: Ôn tập: lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ kính và trung đại Chương 1: việt nam từ thời nguyên thủy đến vậy kỉ X bài xích 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài 14: Các tổ quốc cổ đại trên đất nước Việt nam giới bài bác 15: Thời Bắc nằm trong và những cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc (từ cố gắng kỉ II TCN mang đến đầu ráng kỉ X) bài bác 16: Thời Bắc thuộc và những cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc (từ ráng kỉ II TCN mang lại đầu cụ kỉ X) Chương 2: việt nam từ vắt kỉ X đến gắng kỉ XV bài 17: quá trình hình thành cùng phát triển ở trong nhà nước phong con kiến (từ thế kỉ X đến chũm kỉ XV) bài 18: Công cuộc gây ra và phạt triển tài chính trong những thế kỉ X-XV bài xích 19: số đông cuộc tao loạn chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV bài bác 20: chế tạo và cách tân và phát triển văn hóa dân tộc trong số thế kỉ X-XV Chương 3: nước ta từ gắng kỉ XVI đến vắt kỉ XVIII bài 21: Những đổi khác của đơn vị nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII bài 22: Tình hình tài chính ở những thế kỉ XVI-XVIII bài 23: phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo đảm an toàn tổ quốc cuối nắm kỉ XVIII bài bác 24: thực trạng văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: việt nam ở nửa đầu nắm kỉ XIX bài 25: tình trạng chính trị, tởm tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu cầm kỉ XIX) bài xích 26: thực trạng xã hội sống nửa đầu cố kỉ XIX và phong trào đấu tranh của quần chúng. # Chương 5: Sơ kết lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến giữa chũm kỉ XIX bài xích 27: quy trình dựng nước và giữ nước bài bác 28: truyền thống yêu nước của dân tộc nước ta thời phong con kiến Chương 1: những cuộc cách mạng tứ sản (Từ giữa nuốm kỉ XVI mang đến cuối cụ kỉ XVIII) bài xích 29: giải pháp mạng Hà Lan và cách mạng tứ sản Anh bài xích 30: chiến tranh giành tự do của những thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ bài bác 31: biện pháp mạng bốn sản Pháp cuối vậy kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa cụ kỉ XVI mang đến cuối nạm kỉ XVIII) bài xích 32: phương pháp mạng công nghiệp làm việc châu Âu bài bác 33: xong xuôi cách mạng bốn sản sinh hoạt châu Âu và Mĩ giữa ráng kỉ XIX bài xích 34: những nước tư bạn dạng chuyển sang quá trình đế quốc chủ nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu núm kỉ XIX đến đầu núm kỉ XX) bài 36: Sự xuất hiện và trở nên tân tiến của trào lưu công nhân bài xích 37: Mác và Ăng-ghen. Sự thành lập của công ty nghĩa làng hội công nghệ bài xích 38: Quốc tế trước tiên và công buôn bản Pa-ri 1871 bài bác 39: nước ngoài thứ nhị bài bác 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu nắm kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử vẻ vang 10 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 học tập kì 2 gồm đáp án