Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Berry là gì

*
*
*

berry
*

berry /"beri/ danh từ (thực thứ học) quả mọng hột (cà phê...) trứng cá, trứng tômhen-lobster in berry: con tôm hùm có trứng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô la nội rượu cồn từ bao gồm quả mọng hái quả mọng
hạtwheat berry: phân tử lúa mìquả mọngberry juice: nước trái mọng éptrứng cáberry enamel-linedhộp sắt có sơn phủberry syrupdịch quảberry winerượu hoa quảbest-quality berryloại xuất sắc nhấtbloat berry enamel-linedhộp đồ gia dụng hộp bị phồngblown berry enamel-linedhộp trang bị hộp bị phồngbulged berry enamel-linedhộp thứ hộp bị phồngdouble-lacquered berry enamel-linedhộp sắt tây bao gồm sơn phủ hai lầndouble-seamed berry enamel-linedhộp đã sát trùngdouble-seamed berry enamel-linedhộp sẽ vệ sinhdrawn berry enamel-linedhộp fe kéo dãnenamel (led) berry enamel-linedhộp sắt được sơnenamel (led) berry enamel-linedhộp sắt được tráng vécni bên trongenamel berry enamel-linedhộp fe tây tất cả sơn bao phủ để không bị rỉ đenenamel-lined berry enamel-linedhộp sắt được sơnenamel-lined berry enamel-linedhộp sắt được tráng vécni mặt trongfriction-top berry enamel-linedhộp sắt bao gồm nút nhámfruit berry enamel-linedđồ hộp quảfruit enamel-lined berry enamel-linedhộp sắt lấp vécnigallon berry enamel-linedgalông (3, 785 lít). Garbage berry enamel-linedthùng cất phế liệu thực phẩmgassy berry enamel-linedhộp đồ hộp bị phồnghole-in-top berry enamel-linedhộp sắt có nắp hàn nhì lầnice berry enamel-linedlớp băng hình khốiice-cream berry enamel-linedống làm cho kemkey-opening berry enamel-linedhộp mở bởi khóakeyless berry enamel-linedhộp mở không yêu cầu khóalabeled berry enamel-linedhộp đang dãn nhãnlacquered berry enamel-linedhộp fe được sơn
*

*

*

berry

Từ điển Collocation

berry noun

ADJ. ripe | wild | poisonous | holly, juniper, etc.

VERB + BERRY have, produce Does this bush have berries? | pick We picked a few of the berries. | eat

BERRY + VERB ripen | drop off > Special page at FRUIT

Từ điển WordNet


n.

any of numerous small & pulpy edible fruits; used as desserts or in making jams and jellies & preservesa small fruit having any of various structures, e.g., simple (grape or blueberry) or aggregate (blackberry or raspberry)

v.

pick or gather berries

We went berrying in the summer
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Sử 12 Có Đáp Án, 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Có Đáp Án

English Slang Dictionary

a police car. The red lights on old cop cars looked lượt thích a berry on đứng top of an ice cream. "Berry flashing those high beams" refers to a cop behind your oto signalling for you lớn pull over: "Didn"t even see a berry flashing those high beams" -- Ice Cube (Today was a good day <1993>)

English Synonym and Antonym Dictionary

berries|berried|berryingsyn.: Berry Charles Edward Berry Chuck Berry