Behold là trong số những động tự được thực hiện rất phổ biến trong các bài chất vấn tiếng Anh cũng giống như trong tiếp xúc hằng ngày. Đồng thời, vày là động từ bất quy tắc nên Behold ko tuân theo chính sách thông thường. Vậy quá khứ của Behold là gì? làm sao để phân tách động từ với rượu cồn từ Behold? Hãy thuộc infokazanlak.com tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.


Quá khứ của Behold là gì?

Quá khứ của đụng từ Behold là gì?

Quá khứ của Behold là:

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của hễ từ
beholdbeheldbeheldngắm, nhìn

Ví dụ:

The new bridge is an incredible sight to behold.He looked up and beheld the stranger sitting across the table, smiling a secret smile.Một số hễ từ bất quy tắc tương tự như với BeholdĐộng tự nguyên thểQuá khứ đơnQuá khứ phân từ
HoldHeldHeld
WithholdWithheldWithheld

*

Cách phân tách thì với từ bỏ Behold

Bảng phân tách động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện trên đơnbeholdbeholdbeholdsbeholdbeholdbehold
Hiện tại tiếp diễnam beholdingare beholdingis beholdingare beholdingare beholdingare beholding
Quá khứ đơnbeheldbeheldbeheldbeheldbeheldbeheld
Quá khứ tiếp diễnwas beholdingwere beholdingwas beholdingwere beholdingwere beholdingwere beholding
Hiện tại hoàn thànhhave beheldhave beheldhas beheldhave beheldhave beheldhave beheld
Hiện tại chấm dứt tiếp diễnhave been beholdinghave been beholdinghas been beholdinghave been beholdinghave been beholdinghave been beholding
Quá khứ hoàn thànhhad beheldhad beheldhad beheldhad beheldhad beheldhad beheld
QK ngừng Tiếp diễnhad been beholdinghad been beholdinghad been beholdinghad been beholdinghad been beholdinghad been beholding
Tương Laiwill beholdwill beholdwill beholdwill beholdwill beholdwill behold
TL Tiếp Diễnwill be beholdingwill be beholdingwill be beholdingwill be beholdingwill be beholdingwill be beholding
Tương Lai hoàn thànhwill have beheldwill have beheldwill have beheldwill have beheldwill have beheldwill have beheld
TL HT Tiếp Diễnwill have been beholdingwill have been beholdingwill have been beholdingwill have been beholdingwill have been beholdingwill have been beholding
Điều Kiện bí quyết Hiện Tạiwould beholdwould beholdwould beholdwould beholdwould beholdwould behold
Conditional Perfectwould have beheldwould have beheldwould have beheldwould have beheldwould have beheldwould have beheld
Conditional Present Progressivewould be beholdingwould be beholdingwould be beholdingwould be beholdingwould be beholdingwould be beholding
Conditional Perfect Progressivewould have been beholdingwould have been beholdingwould have been beholdingwould have been beholdingwould have been beholdingwould have been beholding
Present Subjunctivebeholdbeholdbeholdbeholdbeholdbehold
Past Subjunctivebeheldbeheldbeheldbeheldbeheldbeheld
Past Perfect Subjunctivehad beheldhad beheldhad beheldhad beheldhad beheldhad beheld
ImperativebeholdLet′s beholdbehold

Để bài viết liên quan thông tin về kiểu cách chia thì, bạn có thể tìm hiểu thêm bài viểt 12 thì trong giờ Anh bao gồm công thức, cách nhận biết không thiếu nhất.