Có từng nào từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x? giải pháp phát âm từ tất cả chữ x trong giờ đồng hồ Anh là gì? Hãy thuộc 4Life English Center (infokazanlak.com) tìm hiểu ngay trong bài viết dưới phía trên nhé!

*
Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x

1. Những từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ X thông dụng nhất

Xenogamy: Sự lai chéoXanthous: Vàng (da, tóc)Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phônXanthlppe: Người vợ lăng loàn (tên vợ Xôcrat)Xenon: Khí xenonXerophyte: Thực vật chịu hạnXenphobla: Sự bài ngoạiXennolth: Đá vào khối xịt trào từ núi lửaXylocarp: Quả mộc, quả gỗXe: Ký nguyên tố xennonXenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéoXerodemma: Bệnh khô daXerogrphy: Tự sao chụp tính điệnXyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có lininXerophthalmia: Bệnh thô mắtXerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện thô hạn, chịu hạnXerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụpXenophobe: Người bài ngoạiXylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các cụ thế các nhóm mêtylXylograph: Bản khắc gỗXerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)Xylography: Thuật khắc gỗXi: Mẫu thứ tự thứ 11 vào bảng chữ cái Hy Lạp

2. Biện pháp phát âm từ tất cả chữ X trong giờ đồng hồ Anh

Chữ X trong giờ Anh tất cả 2 giải pháp phát âm, đó là âm /ks/ với âm /gz/.

Nếu theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì chữ “X” được phạt âm là /ks/.

Ví dụ:

Xpectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n): Sự ý muốn chờAxiomatic /æksiəˈmætɪk/ (a): Rõ ràngExecution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự thực hiệnExternals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n): Đặc điểm mặt ngoàiExceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (a): nước ngoài lệExcellent /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Nếu theo sau là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh, cùng trọng âm nhấp vào âm tiết thứ 2 thì chữ “X” được phạt âm là /gz/.

Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hởExacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): làm bực tứcExact /ɪgˈzækt/ (a): chính xácExonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tộiExhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều có tác dụng vui vẻExhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãmExhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt sức
*
Cách phát âm từ gồm chữ X trong tiếng Anh

Trên đấy là tất cả tự vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x4Life English Center (infokazanlak.com) tổng thích hợp được. Mong muốn đã giúp cho chính mình làm giàu hơn vốn từ vựng của mình, tự đó lạc quan hơn trong giao tiếp hằng ngày nhé!