Dưới đó là những mẫu câu bao gồm chứa từ "bảo bối", trong bộ từ điển giờ infokazanlak.comệt - tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ bảo bối, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bảo vật trong bộ từ điển giờ infokazanlak.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Bảo bối.Bạn vẫn xem: bảo vật tiếng anh là gì

My treasure!

2. Bảo bối tử thần.

Bạn đang xem: Bảo bối tiếng anh là gì

The Deathly Hallows.

3. Vằn Vằn Bảo Bối.

Stripy Baby.

4. Bảo bối xuất xắc tuyệt.

What an amazing gadget...

5. Bảo bối của ta đâu?

Where's my treasure?

6. Bảo bối, sẽ không còn sao đâu.

Hey, baby. All right.

7. Vằn Vằn Bảo Bối béo kìa!

Big Stripy Baby!

8. Một bảo bối bội nghịch ngoại cảm.

An anti-telepathy strip.

9. Cấp tốc lên, tìm các bảo bối khác

( Chizuru ) Hurry, find the other treasure pieces.

10. Hồ hết bảo bối của các thị tộc.

The treasures of the clans.

11. Máy bộ thời gian: coi phần Bảo bối thường gặp.

Injury time: see stoppage time.

& this became my Holy Grail, my Rosetta Stone.

13. Tiếng thì cậu biết ko thể nhờ vào bảo bối rồi

Now you know you can't make the gadgets do all the work.

14. Lúc đánh tráo được bảo bối này là hạnh phúc nhất.

I got a rush when I stole this...

15. Vật dụng bảo bối này lửa nước không làm gì được mà.

It should be able to lớn resist both fire & water.

16. Vậy ông bao gồm biết điều gì về phần đông Bảo Bối Tử thần?

And, what vày you know about the Deathly Hallows?

17. Cậu nghĩ cậu biết tất cả về đa số bảo bối kia sao?

You think you know everything about the treasures

18. Harry Potter cùng Bảo bối Tử thần. ^ a ă “Rare JK Rowling book fetches £2m”.

"Rare JK Rowling book fetches £2m".

19. Xin chào, những ông chủ quan sát này, đó là bảo bối của tiệm bọn chúng tôi.

Bosses, I bring you the most wanted girls in store.

20. Phần lớn món bảo bối của chú hoàn toàn có thể hiện thực hóa phần nhiều điều tưởng chừng bất khả thi.

Thus, they are careful khổng lồ declare practices as conceptually impossible.

21. đàn ông bảo bối rất đẹp trai của mẹ, sẽ ảnh hưởng một cô gái xa lạ giật đi mất.

His future wife is going to lớn steal my son away from me.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh 12 Học Kì 1, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Sinh Học 12 Năm 2020

Dumbledore is the possessor & master of the Elder Wand, an extremely powerful object known also as the "Wand of Destiny" or the "Deathstick", & one of the Deathly Hallows.