Bảng cân đối kế toán là gì? hiệ tượng và phương pháp lập bảng bằng phẳng kế toán -Bảng cân đối kế toán là 1 trong những tài liệu rất đặc trưng giúp đánh giá tổng quát lác về tình trạng và kết quả chuyển động kinh doanh, chuyên môn sử dụng vốn với triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho việc nộp report tài thiết yếu được thành công xuất sắc đẹp, chúng tôi xin share đến chúng ta cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng tiêu chí trên bảng phẳng phiu kế toán chủng loại số B01- DN, qui định lập, đại lý số liệu lập bảng bằng vận kế toán.

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán là gì

*

Theo điều 112 Thông tứ 200/2014/TT-BTC -Hướng dẫn lập và trình diễn Bảng bằng vận kế toán năm ví dụ như sau:

1.Mục đích của Bảng phẳng phiu kế toán:

- Bảng bằng phẳng kế toán là báo cáo tài chủ yếu tổng hợp, đề đạt tổng quát toàn cục giá trị gia tài hiện tất cả và nguồn hình thành gia sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm độc nhất vô nhị định.

- Số liệu bên trên Bảng phẳng phiu kế toán cho biết thêm toàn bộ giá trị gia tài hiện có của doanh nghiệp theo tổ chức cơ cấu của gia sản và cơ cấu nguồn ngân sách hình thành những tài sản đó.

- địa thế căn cứ vào Bảng bằng phẳng kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát thực trạng tài thiết yếu của doanh nghiệp.

2. Hình thức lập Bảng cân đối kế toán:

a. Theo lý lẽ tại chuẩn chỉnh mực kế toán “Trình bày report tài chính” thìkhi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải vâng lệnh các cách thức chung về lập cùng trình bày báo cáo tài chính. Quanh đó ra, bên trên Bảng phẳng phiu kế toán, các khoản mục gia sản và Nợ buộc phải trả đề nghị được trình bày hiếm hoi thành ngắn hạn và nhiều năm hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, ví dụ như sau:

- Đối với doanh nghiệp có chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường trong vòng 12 tháng, thì gia tài và Nợ đề xuất trả được chia thành ngắn hạn và dài hạn theo cách thức sau:

+ gia sản và Nợ buộc phải trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán trong vòng không thực sự 12 tháng tới tính từ lúc thời điểm báo cáo được xếp vào nhiều loại ngắn hạn;

+ gia sản và Nợ cần trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào nhiều loại dài hạn.

- Đối với công ty có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì gia sản và Nợ yêu cầu trả được tạo thành ngắn hạn và dài hạn theo đk sau:

+ gia tài và Nợ bắt buộc trả được tịch thu hay giao dịch trong vòng một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào một số loại ngắn hạn;

+ gia tài và Nợ buộc phải trả được thu hồi hay giao dịch trong thời gian dài thêm hơn nữa một chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường được xếp vào loại dài hạn.c) Đối với các doanh nghiệp bởi vì tính chất vận động không thể phụ thuộc vào chu kỳ marketing để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản cùng Nợ nên trả được trình bày theo tính thanh toán giảm dần.

b. Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hòa hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới trực thuộc không tồn tại tư cách pháp nhân, đơn vị chức năng cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của những khoản mục tạo ra từ những giao dịch nội bộ, như những khoản buộc phải thu, cần trả, giải ngân cho vay nội bộ.... Giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị chức năng cấp dưới, giữa các đơn vị cung cấp dưới cùng với nhau.

c. Những chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn trên Bảng bằng phẳng kế toán. Doanh nghiệp chủ động đánh lại số trang bị tự của những chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong từng phần.

3. Cửa hàng lập Bảng cân đối kế toán

- căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

- căn cứ vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

- địa thế căn cứ vào Bảng bằng phẳng kế toán năm kia (để trình bày cột đầu năm).

- Cột "Số đầu năm": rước số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

- Cột “Số cuối kỳ: đem “Số dư cuối kỳ” của những tài khoản tương quan trên bảng bằng vận phát sinh năm nay.

** Chú ý: TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN

4. Câu chữ và phương thức lập các chỉ tiêu trong Bảng bằng vận kế toán của khách hàng đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)

a. Tài sản ngắn hạn (Mã số 100):Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

- Tài sản thời gian ngắn phản ánh tổng mức vốn tiền, những khoản tương đương tiền và các tài sản thời gian ngắn khác gồm thể thay đổi thành tiền, hoàn toàn có thể bán hay được sử dụng trong vòng không thật 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp lớn tại thời gian báo cáo, gồm: Tiền, những khoản tương tự tiền, các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn, những khoản đề xuất thu ngắn hạn, mặt hàng tồn kho cùng tài sản ngắn hạn khác.

- tiền và những khoản tương tự tiền (Mã số 110):Phản ánh tổng thể số tiền và những khoản tương tự tiền hiện nay có của người sử dụng tại thời khắc báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, chi phí gửi ngân hàng (không kỳ hạn), tiền đang gửi và những khoản tương đương tiền của doanh nghiệp.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

+ chi phí (Mã số 111):Phản ánh cục bộ số tiền hiện tại có của người tiêu dùng tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền phương diện tại quỹ của doanh nghiệp, chi phí gửi bank không kỳ hạn cùng tiền vẫn chuyển.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là tổng số dư Nợ của những Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng” cùng 113 “Tiền đang chuyển”.

+ các khoản tương đương tiền (Mã số 112): Phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn tất cả thời hạn thu hồi không thực sự 3 tháng kể từ ngày đầu tư chi tiêu có khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không tồn tại rủi ro trong việc đổi khác thành chi phí tại thời điểm báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ đa phần vào số dư Nợ cụ thể của tài khoản 1281 “Tiền gửi gồm kỳ hạn” (chi tiết những khoản chi phí gửi có kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng) và tài khoản 1288 “Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn” (chi tiết các khoản đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh phân một số loại là tương đương tiền).

- Đầu tứ tài chính ngắn hạn (Mã số 120):Phản ánh tổng giá bán trị của những khoản chi tiêu ngắn hạn (sau khi vẫn trừ đi dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanh), bao gồm: chứng khoán nắm giữ lại vì mục đích kinh doanh, các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn và các khoản đầu tư chi tiêu khác gồm kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản chi tiêu ngắn hạn sẽ được trình bày trong tiêu chuẩn “Các khoản tương tự tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay ngắn hạn”).

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123

+ Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121): Phản ánh giá chỉ trị các khoản kinh doanh thị trường chứng khoán và những công ráng tài chủ yếu khác nắm giữ vì mục đích marketing tại thời điểm báo cáo (nắm giữ với mục tiêu chờ tăng giá để bán ra kiếm lời). Chỉ tiêu này còn có thể bao gồm cả những công chũm tài chủ yếu không được chứng khoán hóa, ví như thương phiếu, thích hợp đồng kỳ hạn, đúng theo đồng hoán đổi… sở hữu vì mục tiêu kinh doanh.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 121 – “Chứng khoán kinh doanh”.

+ Dự phòng giảm ngay chứng khoán marketing (Mã số 122):Phản ánh khoản dự phòng giảm giá của những khoản triệu chứng khoán marketing tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư gồm của tài khoản 2291 “Dự phòng giảm ngay chứng khoán ghê doanh” với được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (...).

+ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 123):Phản ánh các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn gồm kỳ hạn còn lại không thật 12 tháng tính từ lúc thời điểm báo cáo, như chi phí gửi có kỳ hạn, trái phiếu, yêu mến phiếu và các loại đầu tư và chứng khoán nợ khác. Tiêu chí này không bao gồm các khoản chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn sẽ được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương tự tiền”, tiêu chí “Phải thu về cho vay ngắn hạn”.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của TK 1281, TK 1282, 1288 (chi tiết những khoản tất cả kỳ hạn còn lại không thật 12 tháng cùng không được phân nhiều loại là tương đương tiền).

- Các khoản đề nghị thu thời gian ngắn (Mã số 130): phản bội ánh toàn bộ giá trị của các khoản nên thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không thực sự 12 mon hoặc trong một chu kỳ sale thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi), như: yêu cầu thu của khách hàng hàng, trả trước cho tất cả những người bán, buộc phải thu nội bộ, bắt buộc thu theo giai đoạn kế hoạch thích hợp đồng xây dựng, đề xuất thu về giải ngân cho vay và phải thu ngắn hạn khác.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139.

+ Phải thu ngắn hạn của chúng ta (Mã số 131): phản ánh số chi phí còn buộc phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ sale thông hay tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào tổng thể dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng hàng” mở theo từng khách hàng hàng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132):Phản ánh số tiền sẽ trả trước cho những người bán không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ marketing thông thường nhằm mua gia sản nhưng không nhận được gia tài tại thời điểm báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho tất cả những người bán” mở theo từng tín đồ bán.

+ Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133):Phản ánh các khoản buộc phải thu giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và các đơn vị trực thuộc không tồn tại tư phương pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào và giữa những đơn vị trực thuộc không tồn tại tư phương pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc với nhau trong những quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, tất cả kỳ hạn thu hồi còn lại không thật 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sale thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ cụ thể của các Tài khoản 1362, 1363, 1368 bên trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.

+ Phải thu theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng thiết kế (Mã số 134):Phản ánh số chênh lệch thân tổng số doanh thu đã ghi dìm luỹ kế tương xứng với phần quá trình đã ngừng lớn rộng tổng số chi phí luỹ kế người sử dụng phải thanh toán giao dịch theo quy trình tiến độ kế hoạch mang lại cuối kỳ report của các hợp đồng chế tạo dở dang.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Nợ TK 337 “Thanh toán theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng”.

+ Phải đuc rút cho vay thời gian ngắn (Mã số 135):Phản ánh những khoản cho vay (không bao gồm các văn bản được đề đạt ở tiêu chí “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”) tất cả kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời gian báo cáo, như cho các khoản vay bởi khế ước, hợp đồng vay giữa 2 bên.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ cụ thể của TK 1283 – đến vay.

+ Phải thu thời gian ngắn khác (Mã số 136):Phản ánh những khoản bắt buộc thu khác gồm kỳ hạn tịch thu còn lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ marketing thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo, như: đề xuất thu về các khoản đã chi hộ, tiền lãi, cổ tức được chia, những khoản lâm thời ứng, vậy cố, ký cược, cam kết quỹ, đến mượn trợ thời thời…mà công ty lớn được quyền thu hồi không thực sự 12 tháng.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ cụ thể của các Tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

+ dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137): đề đạt khoản dự phòng cho những khoản phải thu thời gian ngắn khó đòi tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2293 “Dự phòng nên thu khó khăn đòi”, cụ thể dự phòng cho các khoản yêu cầu thu ngắn hạn khó đòi với đuợc ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (...).

+ Tài sản thiếu hụt chờ cách xử lý (mã số 139):Phản ánh các tài sản thiếu thốn hụt, mất mát chưa rõ vì sao đang chờ cách xử trí tại thời điểm báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 1381 – “Tài sản thiếu đợi xử lý”.

- Hàng tồn kho (Mã số 140): Phản ánh tổng thể giá trị hiện tại có các loại sản phẩm tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, gớm doanh của công ty (sau khi trừ đi dự phòng giảm ngay hàng tồn kho) đến thời khắc báo cáo.

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

+ Hàng tồn kho (Mã số 141):Phản ánh tổng giá trị của hàng tồn kho trực thuộc quyền thiết lập của doanh nghiệp, được vận chuyển trong một chu kỳ marketing thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo. Tiêu chuẩn này không bao hàm giá trị ngân sách sản xuất marketing dở dang lâu dài và giá trị thiết bị, vật dụng tư, phụ tùng sửa chữa dài hạn.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của những tài khoản 151 - “Hàng thiết lập đang đi đường”, thông tin tài khoản 152 - “Nguyên liệu, đồ dùng liệu”, tài khoản 153 - “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 154 - “Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, thông tin tài khoản 155 - “Thành phẩm”, tài khoản 156 - “Hàng hoá”, tài khoản 157 - “Hàng nhờ cất hộ đi bán”, tài khoản 158 - “Hàng hoá kho bảo thuế”.

+ Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (Mã số 149): Phản ánh khoản dự phòng ưu đãi giảm giá của các loại sản phẩm tồn kho trên thời điểm báo cáo sau khi trừ số dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đã lập cho các khoản giá thành sản xuất, sale dở dang dài hạn. (Chỉ tiêu này không bao hàm số dự phòng giảm ngay của chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang lâu năm hạn cùng thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng thay thế sửa chữa dài hạn.)

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư bao gồm của thông tin tài khoản 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”, cụ thể dự phòng cho các khoản mục được trình diễn là hàng tồn kho trong tiêu chuẩn Mã số 141 cùng được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn: (...).

- Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 150):Phản ánh tổng giá bán trị các tài sản thời gian ngắn khác có thời hạn tịch thu hoặc sử dụng không thực sự 12 tháng tại thời khắc báo cáo, như giá cả trả trước ngắn hạn, thuế GTGT còn được khấu trừ, các khoản thuế cần thu, thanh toán mua bán lại trái phiếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ và tài sản ngắn hạn khác tại thời khắc báo cáo.

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155

+ Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151): đề đạt số tiền trả trước để được cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong tầm thời gian không thực sự 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Chi mức giá trả trước ngắn hạn” là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 242 “Chi giá tiền trả trước”.

+ Thuế giá bán trị ngày càng tăng được khấu trừ (Mã số 152):Phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ với số thuế GTGT còn được hoàn lại đến thời điểm cuối năm báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Thuế giá bán trị gia tăng được khấu trừ” địa thế căn cứ vào số dư Nợ của thông tin tài khoản 133 “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ”.

+ Thuế và các khoản khác buộc phải thu nhà nước (Mã số 153):Phản ánh thuế và các khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí “Thuế và các khoản khác đề nghị thu đơn vị nước” căn cứ vào số dư Nợ cụ thể Tài khoản 333 “Thuế và những khoản buộc phải nộp nhà nước” trên Sổ kế toán chi tiết TK 333.

+ Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chính phủ (Mã số 154):Phản ánh quý hiếm trái phiếu cơ quan chính phủ của mặt mua lúc chưa xong thời hạn vừa lòng đồng mua bán lại tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu “Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu bao gồm phủ” là số dư Nợ của thông tin tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu thiết yếu phủ”.

+ Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 155): Phản ánh quý giá tài sản ngắn hạn khác, như: kim loại quý, quà (không được phân loại là hàng tồn kho), những khoản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá để bán kiếm lợi nhuận không được phân loại là bất động sản nhà đất đầu tư, như tranh, ảnh, thành quả khác có mức giá trị.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ chi tiết của TK 2288 – “Đầu tứ khác”.

b. Gia tài dài hạn (Mã số 200):Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

- tài sản dài hạn là các tài sản tất cả thời hạn tịch thu hoặc sử dụng trên 12 mon tại thời khắc báo cáo, như: những khoản phải thu nhiều năm hạn, gia sản cố định, bđs đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và gia tài dài hạn khác.Chỉ tiêu này phản ảnh trị giá những loại gia sản không được phản chiếu trong chỉ tiêu gia sản ngắn hạn.

- Các khoản cần thu lâu dài (Mã số 210):Phản ánh toàn bộ giá trị của những khoản nên thu bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời gian báo cáo, như: đề xuất thu của khách hàng, vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực thuộc, cần thu nội bộ, phải thu về mang đến vay, đề xuất thu khác (sau khi trừ đi dự phòng phải thu nhiều năm hạn nặng nề đòi).

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219

+ Phải thu lâu năm hạn của khách hàng (Mã số 211):Phản ánh số tiền còn phải thu của bạn có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào cụ thể số dư Nợ của thông tin tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng hàng”, mở chi tiết theo từng khách hàng.

+ Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212):Phản ánh số tiền vẫn trả trước cho người bán trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ marketing thông thường nhằm mua tài sản nhưng không nhận được tài sản tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào tổng số gây ra Nợ chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho tất cả những người bán” mở theo từng người bán.

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực trực thuộc (Mã số 213): phản chiếu số vốn sale đã giao cho các đơn vị trực thuộc không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Lúc lập Bảng bằng vận kế toán tổng phù hợp của toàn doanh nghiệp, tiêu chí này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh” (Mã số 333) hoặc chỉ tiêu “Vốn góp của công ty sở hữu” (Mã số 411) trên Bảng bằng phẳng kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi tiết phần vốn dìm của đơn vị chức năng cấp trên.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ của thông tin tài khoản 1361 “Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc”.

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214):Phản ánh những khoản bắt buộc thu giữa đơn vị chức năng cấp trên và những đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa những đơn vị trực thuộc không có tư phương pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào với nhau trong các quan hệ giao dịch thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, bao gồm kỳ hạn tịch thu còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sale thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của những Tài khoản 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 136. Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập báo cáo tài chủ yếu tổng phù hợp với đơn vị cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội cỗ dài hạn” bên trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Phải thu về giải ngân cho vay dài hạn (Mã số 215):Phản ánh các khoản cho vay vốn bằng khế ước, vừa lòng đồng, thỏa thuận vay giữa hai bên (không bao gồm các câu chữ được phản ánh ở tiêu chí “Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn”) có kỳ hạn thu hồi còn lại hơn 12 tháng tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 1283 – “Cho vay”.

+ Phải thu lâu năm khác (Mã số 216):Phản ánh các khoản đề nghị thu khác tất cả kỳ hạn tịch thu còn lại bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ marketing thông thường xuyên tại thời gian báo cáo, như: cần thu về những khoản đã chi hộ, tiền lãi, cổ tức được chia; các khoản tạm thời ứng, cố gắng cố, cam kết cược, cam kết quỹ, mang đến mượn…mà công ty lớn được quyền thu hồi.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

+ Dự phòng phải thu lâu năm hạn khó đòi (Mã số 219):Phản ánh khoản dự trữ cho các khoản buộc phải thu dài hạn cực nhọc đòi tại thời gian báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có cụ thể của tài khoản 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi”, chi tiết dự phòng cho các khoản yêu cầu thu nhiều năm hạn khó đòi cùng được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (...).

- Tài sản cố định và thắt chặt ( Mã số 220):Phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá chỉ trừ cực hiếm hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và thắt chặt tại thời gian báo cáo.

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227

+ Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình (Mã số 221): bội phản ánh cục bộ toàn bộ nguyên giá bán vàgiá trị sẽ hao mòncủa các loại tài sản cố định và thắt chặt hữu hình tại thời điểm báo cáo.

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.

Mã số 222 -Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 211 “Tài sản cố định hữu hình”.

Mã số 223- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư có của tài khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

+ Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài thiết yếu (Mã số 224):Phản ánh toàn bộtoàn cỗ nguyên giá vàgiá trị sẽ hao mòncủa những loại tài sản cố định thuê tài thiết yếu tại thời khắc báo cáo.

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

Mã số 225- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của tài khoản 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”.

Mã số 226- Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có của tài khoản 2142 “Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính” với được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (...).

+ Tài sản cố định và thắt chặt vô hình (Mã số 227): Phản ánh toàn bộtoàn cỗ nguyên giá vàgiá trị đang hao mòncủa những loại tài sản cố định vô hình tại thời gian báo cáo.

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

Mã số 228- Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 213 “Tài sản thắt chặt và cố định vô hình”.

Mã số 229- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm của tài khoản 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (... ).

- bất tỉnh sản chi tiêu (Mã số 230):Là tiêu chuẩn tổng phù hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại không cử động sản đầu tư chi tiêu tại thời điểm báo cáo.

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232.

+ Nguyên giá bán (Mã số 231):Phản ánh toàn bộ nguyên giá của những loại không cử động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo sau khi vẫn trừ số tổn thất vì suy tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của bất động đậy sản đầu tư chi tiêu nắm giữ hóng tăng giá.

Số liệu để phản chiếu vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 217 “Bất hễ sản đầu tư”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232): Phản ánh toàn cục giá trị hao mòn lũy kế của bất tỉnh sản chi tiêu dùng khiến cho thuê tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm của thông tin tài khoản 2147 “Hao mòn bđs nhà đất đầu tư” và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (...).

- Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240):Phản ánh giá chỉ trị giá cả sản xuất, sale dở dang lâu năm và giá cả xây dựng cơ bản dở dang lâu năm tại thời điểm báo cáo.

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242.

+ Chi phí sản xuất, marketing dở dang lâu năm (Mã số 241):Phản ánh giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được (là giá gốc trừ đi số dự phòng giảm ngay đã trích lập riêng đến khoản này) của chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang vượt vượt một chu kỳ luân hồi kinh doanh, không thỏa mãn định nghĩa về sản phẩm tồn kho theo chuẩn chỉnh mực kế toán.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất, sale dở dang” với số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2294 – “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho”.

+ Chi phí thiết kế cơ bạn dạng dở dang (Mã số 242):Phản ánh toàn cục trị giá tài sản cố định đang cài đặt sắm, túi tiền đầu bốn xây dựng cơ bản, ngân sách chi tiêu sửa chữa phệ tài sản cố định và thắt chặt dở dang hoặc đã kết thúc chưa chuyển giao hoặc chưa đưa vào sử dụng.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 “Xây dựng cơ phiên bản dở dang”.

- Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn (Mã số 250):Phản ánh tổng giá bán trị các khoản chi tiêu tài chính dài hạn trên thời điểm report (sau lúc trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác), như: Đầu tư vào doanh nghiệp con, chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, liên doanh, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác, đầu tư chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn gồm kỳ hạn còn sót lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh.

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255

+ Đầu tư vào công ty con (Mã số 251):Phản ánh giá trị những khoản đầu tư vào công ty con và các đơn vị trực thuộc tất cả tư phương pháp pháp nhân hạch toán hòa bình về bản chất là doanh nghiệp con (không dựa vào vào tên thường gọi hoặc bề ngoài của đơn vị) tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 221 “Đầu tư vào doanh nghiệp con”.

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, link (Mã số 252):Phản ánh giá trị khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên doanh, links tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Nợ của tài khoản 222 “Đầu tứ vào công ty liên doanh, liên kết”.

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253):Phản ánh những khoản chi tiêu vào vốn chủ cài của đơn vị khác nhưng lại doanh nghiệp không tồn tại quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng nói (ngoài những khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp con, liên doanh, liên kết).

Số liệu để trình bày vào tiêu chí này là số dư Nợ cụ thể của thông tin tài khoản 2281 – “Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác”.

+ Dự phòng đầu tư tài chủ yếu dài hạn (Mã số 254):Phản ánh khoản dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác do đơn vị chức năng được đầu tư chi tiêu bị lỗ cùng nhà đầu tư có năng lực mất vốn tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có của thông tin tài khoản 2292 “Dự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác” với được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (...).

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 255):Phản ánh những khoản chi tiêu nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm kỳ hạn còn sót lại trên 12 tháng tính từ lúc thời điểm báo cáo, như chi phí gửi gồm kỳ hạn, trái phiếu, yêu quý phiếu và những loại đầu tư và chứng khoán nợ khác. Tiêu chí này không bao hàm các khoản cho vay được trình diễn trong tiêu chuẩn “Phải thu về cho vay dài hạn”.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của những TK 1281, TK 1282, 1288.

- Tài sản lâu dài khác (Mã số 260):Phản ánh tổng giá trị những tài sản lâu dài khác bao gồm thời hạn tịch thu hoặc thực hiện trên 12 mon tại thời khắc báo cáo, như: chi tiêu trả trước nhiều năm hạn, gia sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại và gia tài dài hạn không được trình diễn ở những chỉ tiêu khác tại thời gian báo cáo.

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

+ Chi chi phí trả trước lâu năm (Mã số 261):Phản ánh số chi phí trả trước nhằm được cung ứng hàng hóa, thương mại & dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước; Lợi thế thương mại dịch vụ và lợi thế marketing còn chưa phân chia vào ngân sách tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào vào chỉ tiêu “Chi tổn phí trả trước nhiều năm hạn” là số dư Nợ cụ thể của tài khoản 242 “Chi phí tổn trả trước”. Doanh nghiệp chưa phải tái phân loại ngân sách chi tiêu trả trước lâu dài thành chi tiêu trả trước ngắn hạn.

+ Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại (Mã số 262):Phản ánh giá chỉ trị gia tài thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điểm báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí “Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại” được căn cứ vào số dư Nợ tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại”.

Nếu những khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế cùng được quyết toán với 1 cơ thuế quan thì thuế hoãn lại đề xuất trả được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại. Trường đúng theo này, tiêu chuẩn “Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại” phản chiếu số chênh lệch giữa gia tài thuế thu nhập hoãn lại to hơn thuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả.

+ Thiết bị, đồ vật tư, phụ tùng sửa chữa dài hạn (Mã số 263):Phản ánh quý giá thuần (sau khi đã trừ dự trữ giảm giá) của thiết bị, thứ tư, phụ tùng dùng để tham gia trữ, cầm thế, phòng ngừa hư hư của gia sản nhưng cảm thấy không được tiêu chuẩn chỉnh để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất sale thông thường nên không được phân loại là sản phẩm tồn kho.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư cụ thể tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng thế thế” (chi huyết số phụ tùng, thiết bị thay thế sửa chữa dự trữ dài hạn) với số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 2294 – “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”.

+ Tài sản lâu năm khác (Mã số 268):Phản ánh giá bán trị gia tài dài hạn khác ngoài các tài sản nhiều năm hạn vẫn nêu trên, như các vật phẩm có mức giá trị để trưng bày, bảo tàng, ra mắt truyền thống, kế hoạch sử… nhưng không được phân loại là TSCĐ và không dự định bán trong vòng 12 tháng tính từ lúc thời điểm báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào số dư chi tiết tài khoản 2288.

c. Tổng cộng tài sản (Mã số 270) :Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời khắc báo cáo, bao hàm tài sản thời gian ngắn và gia tài dài hạn.

d. Nợ yêu cầu trả (Mã số 300) :Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

Là tiêu chí tổng phù hợp phản ánh cục bộ số nợ nên trả tại thời gian báo cáo, gồm: Nợ thời gian ngắn và nợ dài hạn.

e. Nợ ngắn hạn (Mã số 310):Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh tổng giá chỉ trị các khoản nợ còn đề xuất trả tất cả thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường, như: các khoản vay và nợ mướn tài chính ngắn hạn, buộc phải trả người bán, thuế và những khoản nên nộp nhà nước, nên trả tín đồ lao động, chi phí phải trả, đề nghị trả nội bộ, lệch giá chưa thực hiện, dự trữ phải trả… tại thời khắc báo cáo.

- Phải trả bạn bán thời gian ngắn (Mã số 311) :Phản ánh số tiền còn cần trả cho tất cả những người bán có thời hạn giao dịch thanh toán còn lại không quá 12 mon hoặc trong một chu kỳ sản xuất, sale thông hay tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 331 “Phải trả cho tất cả những người bán” mở cụ thể cho từng bạn bán.

+ Người cài đặt trả tiền trước thời gian ngắn (Mã số 312):Phản ánh số tiền người tiêu dùng ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất tỉnh sản chi tiêu và doanh nghiệp có nghĩa vụ cung ứng không thừa 12 mon hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm report (không bao hàm các khoản doanh thu nhận trước).

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số phát sinh Có cụ thể của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở cụ thể cho từng khách hàng hàng.

+ Thuế và các khoản nên nộp công ty nước (Mã số 313):Phản ánh tổng số các khoản doanh nghiệp còn buộc phải nộp mang đến Nhà nước tại thời khắc báo cáo, bao gồm cả các khoản thuế, phí, lệ chi phí và những khoản đề xuất nộp khác.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của tài khoản 333 “Thuế và những khoản nên nộp công ty nước”.

+ Phải trả tín đồ lao động (Mã số 314):Phản ánh những khoản doanh nghiệp còn cần trả cho người lao động tại thời gian báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 334 “Phải trả bạn lao động”.

+ Chi phí bắt buộc trả ngắn hạn (Mã số 315):Phản ánh giá trị các khoản nợ còn phải trả do đã nhận hàng hóa, dịch vụ thương mại nhưng chưa tồn tại hóa solo hoặc các khoản chi phí của kỳ báo cáo chưa gồm đủ hồ sơ, tư liệu nhưng chắc chắn là sẽ phát sinh cần được được tính trước vào ngân sách chi tiêu sản xuất, sale và đang phải giao dịch trong vòng 12 mon hoặc trong chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường tiếp theo sau tại thời điểm báo cáo, như trích trước chi phí lương nghỉ phép, lãi vay đề xuất trả…

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của tài khoản 335 “Chi phí buộc phải trả”.

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316):Phản ánh các khoản đề nghị trả nội bộ gồm kỳ hạn thanh toán còn lại không thật 12 mon hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường xuyên tại thời điểm report (ngoài yêu cầu trả về vốn khiếp doanh) giữa đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng trực thuộc không có tư biện pháp pháp nhân hạch toán dựa vào và giữa những đơn vị hạch toán nhờ vào trong một doanh nghiệp.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của những tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập báo cáo tài chủ yếu tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải thu nội bộ ngắn hạn” trên Bảng bằng vận kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Phải trả theo quy trình kế hoạch đúng theo đồng kiến thiết (Mã số 317):Phản ánh số chênh lệch thân tổng số tiền luỹ kế quý khách hàng phải giao dịch theo quy trình tiến độ kế hoạch to hơn tổng số doanh thu đã ghi thừa nhận luỹ kế tương ứng với phần quá trình đã chấm dứt đến cuối kỳ report của những hợp đồng desgin dở dang.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm của thông tin tài khoản 337 “Thanh toán theo quy trình kế hoạch hợp đồng xây dựng”.

+ Doanh thu không thực hiện ngắn hạn (Mã số 318):Phản ánh những khoản doanh thu chưa tiến hành tương ứng cùng với phần nghĩa vụ mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện trong vòng 12 tháng tiếp theo hoặc trong một chu kỳ sản xuất, marketing thông hay tại thời gian báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319):Phản ánh các khoản phải trả khác gồm kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không thực sự 12 tháng hoặc vào một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo, ngoài những khoản nợ nên trả đã có được phản ánh trong số chỉ tiêu khác, như: giá chỉ trị tài sản phát hiện nay thừa chưa rõ nguyên nhân, nên nộp mang lại cơ quan liêu BHXH, KPCĐ, các khoản nhận ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn…

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có cụ thể của những tài khoản: TK 338, 138, 344.

+ Vay với nợ mướn tài chính ngắn hạn (Mã số 320):Phản ánh tổng giá chỉ trị các khoản doanh nghiệp đi vay, còn nợ những ngân hàng, tổ chức, công ty tài bao gồm và các đối tượng người tiêu dùng khác tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán còn lại không thật 12 mon tại thời gian báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Có cụ thể của TK 341 cùng 34311 (chi ngày tiết phần mang lại hạn giao dịch thanh toán trong 12 tháng tiếp theo).

+ Dự phòng nên trả ngắn hạn (Mã số 321): Phản ánh khoản dự phòng cho các khoản dự kiến bắt buộc trả không thực sự 12 tháng hoặc trong chu kỳ sản xuất, marketing thông thường tiếp theo sau tại thời gian báo cáo, như dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa, dự án công trình xây dựng, dự phòng tái cơ cấu, các khoản chi tiêu trích trước để thay thế sửa chữa TSCĐ định kỳ, ngân sách chi tiêu hoàn nguyên môi trường trích trước… các khoản dự phòng phải trả hay được cầu tính, chưa chắc chắn về thời hạn phải trả, giá bán trị đề xuất trả và công ty chưa cảm nhận hàng hóa, dịch vụ từ bên cung cấp.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của tài khoản 352 “Dự phòng cần trả”.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322):Phản ánh Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý điều hành chưa thực hiện tại thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có của tài khoản 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

+ Quỹ bất biến giá (Mã số 323):Phản ánh cực hiếm Quỹ bình ổn giá hiện gồm tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tất cả của thông tin tài khoản 357 - Quỹ định hình giá.

+ Giao dịch mua bán lại trái phiếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Mã số 324):Phản ánh quý giá trái phiếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ của bên cung cấp khi chưa xong xuôi thời hạn hợp đồng giao thương mua bán lại tại thời khắc báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có của tài khoản 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu bao gồm phủ”.

g. Nợ dài hạn (Mã số 330):Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 + Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343.

Bạn sẽ xem:Bảng bằng phẳng kế toán là gì? phương pháp và biện pháp lập bảng phẳng phiu kế toán

Là tiêu chuẩn tổng hợp phản ảnh tổng giá chỉ trị những khoản nợ lâu dài của doanh nghiệp bao hàm những số tiền nợ có thời hạn giao dịch còn lại tự 12 mon trở lên hoặc trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông hay tại thời khắc báo cáo, như: Khoản bắt buộc trả fan bán, đề xuất trả nội bộ, các khoản nên trả lâu dài khác, vay với nợ mướn tài chủ yếu dài hạn… tại thời khắc báo cáo.

+ Phải trả người phân phối dài hạn (Mã số 331):Phản ánh số chi phí còn yêu cầu trả cho người bán gồm thời hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên tại thời điểm báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 331 “Phải trả cho những người bán”, mở mang lại từng fan bán.

+ Người cài đặt trả chi phí trước dài hạn (Mã số 332):Chỉ tiêu này đề đạt số tiền người mua ứng trước để mua sản phầm, sản phẩm hóa, dịch vụ, tài sản cố định, không cử động sản đầu tư chi tiêu và doanh nghiệp bao gồm nghĩa vụ cung cấp trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản lợi nhuận nhận trước).

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số phát sinh Có cụ thể của thông tin tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở cụ thể cho từng khách hàng.

+ Chi phí đề xuất trả lâu năm (Mã số 333):Chỉ tiêu này phản ảnh giá trị những khoản nợ còn cần trả do đã nhận hàng hóa, dịch vụ thương mại nhưng chưa có hóa solo hoặc các khoản giá cả của kỳ báo cáo chưa có đủ hồ nước sơ, tài liệu nhưng chắc hẳn rằng sẽ phát sinh rất cần được được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh và chỉ phải giao dịch thanh toán sau 12 tháng hoặc sau chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tiếp theo sau tại thời khắc báo cáo, như lãi vay đề nghị trả của kỳ report nhưng chi phải giao dịch khi hòa hợp đồng vay lâu năm đáo hạn.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 335 “Chi phí bắt buộc trả”.

+ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334).Chỉ tiêu chỉ ghi sống Bảng cân đối kế toán đơn vị chức năng cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, phản ánh các khoản đơn vị chức năng cấp dưới bắt buộc trả cho đơn vị cấp trên về vốn kinh doanh.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư có tài khoản 3361 “Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh”. Khi đơn vị cấp bên trên lập Bảng cân đối kế toán tổng phù hợp toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc” trên Bảng bằng phẳng kế toán của đơn vị cấp trên.

+ Phải trả nội cỗ dài hạn (Mã số 335):Chỉ tiêu này phản bội ánh các khoản đề nghị trả nội bộ có kỳ hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất, sale thông hay tại thời điểm report (ngoài đề nghị trả về vốn ghê doanh) giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị trực thuộc không có tư giải pháp pháp nhân hạch toán nhờ vào và giữa những đơn vị hạch toán nhờ vào trong một doanh nghiệp.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của những tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tài bao gồm tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội cỗ dài hạn” trên Bảng bằng phẳng kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Doanh thu chưa triển khai dài hạn (Mã số 336):Chỉ tiêu này làm phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với phần nhiệm vụ mà công ty lớn sẽ phải triển khai trong sau 12 mon hoặc sau một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường tiếp theo sau tại thời gian báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của tài khoản 3387 – “Doanh thu không thực hiện”.

+ Phải trả lâu năm khác (Mã số 337):Chỉ tiêu này bội phản ánh các khoản yêu cầu trả khác bao gồm kỳ hạn giao dịch thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất, sale thông thường tại thời điểm báo cáo, ngoài những khoản nợ yêu cầu trả đã làm được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, như: các khoản nhận ký kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn, đến mượn lâu năm hạn, khoản chênh lệch giữa giá thành trả chậm, mua trả góp theo cam đoan với giá cả trả ngay lâu năm hạn…

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của các tài khoản: TK 338, 344.

+ Vay với nợ mướn tài chủ yếu dài hạn (Mã số 338):Chỉ tiêu này phản nghịch ánh những khoản doanh nghiệp lớn vay, nợ của những ngân hàng, tổ chức, công ty tài thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng khác, gồm kỳ hạn thanh toán còn lại bên trên 12 tại thời gian báo cáo, như: Số chi phí Vay ngân hàng, khoản bắt buộc trả về tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính, tiền thu tạo trái phiếu thường...

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có cụ thể các tài khoản: TK 341 và hiệu quả tìm được của số dư gồm TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư có TK 34313.

+ Trái phiếu thay đổi (Mã số 339):Chỉ tiêu này phản bội ánh quý giá phần nợ gốc của trái phiếu thay đổi do doanh nghiệp xây dựng tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 3432 – “Trái phiếu đưa đổi”.

+ Cổ phiếu khuyến mãi (Mã số 340):Chỉ tiêu này phản ánh giá trị cp ưu đãi theo mệnh giá cơ mà bắt buộc tín đồ phát hành phải mua lại tại 1 thời điểm đang được xác định trong tương lai.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 41112 – cp ưu đãi (chi máu loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ buộc phải trả).

+ Thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả (Mã số 341):Chỉ tiêu này phản chiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cần trả tại thời gian báo cáo.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tài giỏi khoản 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.

Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến thuộc một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với cùng 1 cơ thuế quan thì thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả được bù trừ với gia tài thuế hoãn lại. Trường phù hợp này chỉ tiêu “Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại phải trả” phản ánh số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả lớn hơn tài sản thuế hoãn lại.

+ Dự phòng yêu cầu trả lâu năm (Mã số 342):Chỉ tiêu này đề đạt khoản dự phòng cho những khoản dự kiến đề xuất trả sau 12 mon hoặc sau chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thông thường tiếp sau tại thời khắc báo cáo, như dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa, dự án công trình xây dựng, dự trữ tái cơ cấu, các khoản chi phí trích trước để sửa chữa thay thế TSCĐ định kỳ, ngân sách hoàn nguyên môi trường thiên nhiên trích trước… các khoản dự trữ phải trả hay được ước tính, chưa chắc hẳn rằng về thời gian phải trả, giá chỉ trị đề nghị trả và công ty chưa nhận thấy hàng hóa, thương mại & dịch vụ từ nhà cung cấp.

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của tài khoản 352 “Dự phòng yêu cầu trả”.

+ Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology (Mã số 343):Chỉ tiêu này phản ánh số Quỹ phát triển khoa học tập và technology chưa áp dụng tại thời khắc báo cáo.

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm của tài khoản 356 “Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ”.

h. Vốn chủ cài đặt (Mã số 400): Mã số 400= Mã số 410 + Mã số 430

- Vốn chủ cài (Mã số 410):Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh những khoản vốn kinh doanh thuộc thiết lập của cổ đông, member góp vốn, như: Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu, những quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế cùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch nhận xét lại tài sản, chênh lệch tỷ giá…

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422

+ Vốn góp của chủ thiết lập (Mã số 411):Chỉ tiêu này phản ánh tổng khoản đầu tư đã thực góp của các chủ tải vào công ty (đối với doanh nghiệp cổ phần phản ảnh vốn góp của các cổ đông theo mệnh giá bán cổ phiếu) tại thời gian báo cáo. Tại đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc, tiêu chí này hoàn toàn có thể phản ánh số vốn được cung cấp nếu công ty quy định đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc ghi dìm vào TK 411.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư tất cả của tài khoản 4111 “Vốn góp của công ty sở hữu”.

Xem thêm: Anyone Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Anyone Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

+ Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412):Chỉ tiêu này phản chiếu thặng dư vốn cp ở thời điểm báo cáo của công ty cổ phần.

bảng cân đối kế toán là gì