Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

ballot
*

ballot /"bælət/ danh từ lá phiếu sự bỏ phiếu kín tổng thể phiếu (bỏ vào thùng) sự rút thăm, sự bắt thăm (nghị viện)to elect (vote) by ballot bầu bằng phiếu kínto take a ballot quyết định bằng cách bỏ phiếu nội động từ vứt phiếu rút thăm, bắt thăm (nghị viện)
bỏ phiếu (kín)phiếuballot box: vỏ hộp phiếuballot problem: vấn đề bỏ phiếustraw ballot: bỏ phiếu thửLĩnh vực: toán và tinbỏ phiếuballot problem: bài toán bỏ phiếustraw ballot: bỏ phiếu thửrút thămweighted ballot: rút thăm thiên vịsecret ballotbầu phiếu kínstrike ballotcuộc thai phiếu biểu quyết câu hỏi bãi côngstrike ballotcuộc đấu phiếu biểu quyết việc bãi côngvalid ballotphiếu bầu hợp lệvoid ballotphiếu thai vô hiệuvoid ballotphiếu bỏ
*

*

*

ballot

Từ điển Collocation

ballot noun

ADJ. secret | open | postal | national | first, second | leadership | strike

VERB + BALLOT carry out, hold | organize | cast Only 40% of eligible voters cast their ballots.

BALLOT + NOUN box | paper | rigging

PREP. at a/the ~ They voted against him at the second ballot. | by ~ The jury cast their vote by secret ballot. | in a/the ~ The club members decided in a ballot khổng lồ suspend the captain. | on a/the ~ I voted for her on the first ballot. | ~ for a ballot for the Conservative leadership | ~ on a ballot on the new contracts | ~ over a ballot over strike action

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Ballot là gì

a document listing the alternatives that is used in voting

v.

vote by ballot

The voters were balloting in this state


Bloomberg Financial Glossary

The document distributed at the annual meeting to lớn shareholders of record who wish lớn vote their shares in person.

Investopedia Financial Terms


Ballot
The documentation representing a shareholder"s decision when a company"s ownership group votes on corporate issues. Ballots are usually dispersed at annual meetings, when shareholders vote in the board of directors.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án


Investopedia Says:
In most situations, the ballot is a simple piece of paper outlining the possible choices for a corporate issue. When attending an annual meeting, shareholders will be required to fill out the ballot khổng lồ register their votes. If someone is unable to vote in person, electronic or phone ballots may be supplied.
Related Terms:
Board Of Directors - B Of DProxy FightShareholderVoting RightVoting Shares

English Synonym & Antonym Dictionary

ballots|balloted|ballotingsyn.: choice poll voteant.: abstain abstention

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu