Bạn sẽ xem tư liệu "Bài tập trắc nghiệm môn đồ lý Lớp 11 Cơ bạn dạng - Chương I: Điện trường", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 11

Tài liệu đính thêm kèm:

*
bai_tap_trac_nghiem_mon_vat_ly_lop_11_co_ban_chuong_i_dien_t.doc

Nội dung text: bài tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý Lớp 11 Cơ phiên bản - Chương I: Điện trường

BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. CHƯƠNG I: ĐIỆN TRƯỜNG BÀI 1. Điện tích định chế độ Cu Lông 1. Phần biết. Câu 1. Lựa chọn câu đúng : A. Nếu đồ A mang điện tích dương , thiết bị B mang điện tích âm thì A và B đẩy nhau. B.Nếu đồ dùng A mang điện tích âm, thiết bị B sở hữu điện tích dương thì chúng đẩy nhau. C.Nếu đồ gia dụng A mang điện tích dương , thứ B có điện tích âm, thì A và B hút nhau. D.Nếu đồ A với điện tích dương cùng vật B mang điện tích dương thì A và B hút nhau. Câu 2. Trong những cách sau bí quyết nào hoàn toàn có thể làm lây lan điện cho 1 vật? A. Cọ cái vỏ cây bút lên tóc. B. Đặt một cấp tốc nhựa gần một vật đã nhiễm điện. C. Đặt một đồ dùng gần nguồn điện. D. Cho 1 vật xúc tiếp với viên pin. Câu 3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng lạ nào không liên quan đến lây lan điện? A. Về mùa đông lược dính không hề ít tóc lúc chải đầu; B. Chim thường xuyên xù lông về mùa rét; C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một gai dây xích kéo lê cùng bề mặt đường; D. Sét giữa các đám mây. Câu 4. Điện tích điểm là A. Vật có kích cỡ rất nhỏ. B. Năng lượng điện coi như triệu tập tại một điểm. C. Vật đựng rất ít năng lượng điện tích. D. điểm phát ra năng lượng điện tích. Câu 5. Độ bự của lực tác động giữa hai năng lượng điện điểm trong ko khí: A. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa nhị đt B. Tỉ trọng thuận cùng với bình phương khoảng cách giữa nhì đt C. Tỉ trọng thuận với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích. D. Tỉ trọng nghịch với tích độ mập của hai điện tích. Câu 6. Tất cả hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Xác minh nào sau đấy là đúng? A. Q1> 0 và quận 2 > 0. B. Q.1 0. D. Q1.q2 BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. D. Phương, chiều chuyển đổi thay đổi theo địa điểm tấm kính, độ mập giảm. Câu 11: Hai điện tích q1=q2 đứng yên trong chân không, liên quan nhau bằng một lực F. ` nếu để giữa chúng điện tích quận 3 thiwf lực hệ trọng giữa q1,q2 có giá trị F với: , , A. Nếu B. Không nhờ vào vào q.3 F F q3 q1 F F , , C. Nếu như D. Nếu như F F q3 quận 1 F F q3 quận 1 Câu 12: Xét thúc đẩy giữa hai năng lượng điện điểm trong một môi trường có hằng số điện môi gồm thể biến đổi được. Lực đẩy Cu – lông tăng gấp đôi khi hằng số điện môi A.Tăng 2 lần. B.Vẫn ko đổi. C. Giảm 2 lần. D.Giảm 4 lần. Câu 13: bao gồm bốn trang bị A, B, C, D form size nhỏ, truyền nhiễm điện. Hiểu được vật A hút thiết bị B nhưng mà lại đẩy C. Vật C hút đồ gia dụng D. Khẳng định nào sau đó là không đúng? A. Điện tích của vật dụng A với D trái dấu. B. Điện tích của đồ gia dụng A với D cùng dấu. C. Điện tích của đồ gia dụng B với D thuộc dấu. D. Điện tích của vật A cùng C cùng dấu. Câu 14: phạt biểu nào sau đây là đúng? A. Lúc nhiễm điện vì tiếp xúc, electron luôn dịch rời từ đồ nhiễm năng lượng điện sang vật không lan truyền điện. B. Khi nhiễm điện vì tiếp xúc, electron luôn dịch rời từ trang bị không nhiễm điện sang đồ dùng nhiễm điện. C. Khi nhiễm điện vì chưng hưởng ứng, electron chỉ dịch rời từ đầu này sang trọng đầu kia của đồ dùng bị lây lan điện. D. Sau thời điểm nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không cố đổi. 4. Vận dụng. Câu 15: Hai năng lượng điện đim q 1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) phương pháp nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực thúc đẩy giữa hai năng lượng điện đó là: A. Lực hút với độ bự F = 45 (N). B. Lực đẩy cùng với độ mập F = 45 (N). C. Lực hút cùng với độ lớn F = 90 (N). D. Lực đẩy cùng với độ mập F = 90 (N). -9 -9 Câu 16. Hai điện tích điểm q 1= 2.10 C; q2= 4.10 C đặt bí quyết nhau 3cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ mập A. 8.10-5N B. 9.10-5N C. 8.10-9N D. 9.10-6N -9 -9 -5 Câu 17. Hai điện tích điểm quận 1 = 10 C và q2 = -2.10 C hút nhau bởi lực tất cả độ phệ 10 N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa bọn chúng là A. 3cm B. 4cm C. 3 2 cm D. 4 2 cm Câu 18. Nhì quả cầu nhỏ tuổi tích điện, đặt phương pháp nhau khoảng tầm r như thế nào đó, lực điện công dụng giữa bọn chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả mong tăng gấp đôi, còn khoảng cách giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa bọn chúng sẽ là : A.2F B.4F C.8F D.16F Câu 19. Hai điện tích q 1 và q2 khi đặt bí quyết nhau khoảng tầm r trong không khí thì lực liên can giữa chúng là F. Để độ to lực liên can giữa hai điện tích vẫn chính là F lúc để trong nước nguyên chất (hằng số điện môi của nước nguyên chất bởi 81) thì khoảng cách giữa chúng bắt buộc A. Tạo thêm 9 lần B. Giảm đi 9 lần. C. Tăng lên 81 lần D. Sụt giảm 81 lần. 4. Vận dụng nâng cấp - Trang 2 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. Câu 20: Hai điện tích điểm đều bằng nhau đặt vào chân không bí quyết nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ bự của hai năng lượng điện đó là: -9 -7 A. Q.1 = q.2 = 2,67.10 (μC). B. Q1 = q2 = 2,67.10 (μC). -9 -7 C. Quận 1 = q.2 = 2,67.10 (C). D. Q.1 = q.2 = 2,67.10 (C). Câu 21: Hai điện tích điểm đều nhau đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng r1 = 2 -4 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F 1 = 1,6.10 (N). Để lực liên tưởng giữa hai năng lượng điện đó -4 bằng F2 = 2,5.10 (N) thì khoảng cách giữa bọn chúng là: A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm). Câu 22. Hai năng lượng điện tích bởi nhau, mà lại khác dấu, bọn chúng hút nhau bằng một lực 10 -5N. Khi chúng rời cách nhau chừng thêm một khoảng tầm 4mm, lực can dự giữa chúng bởi 2,5.10 -6N. Khoảng chừng cách ban đầu của các điện tích bằng A. 1mm. B. 2mm.C. 4mm. D. 8mm. Câu 23. Hai năng lượng điện q 1, q2 đặt giải pháp nhau 6cm trong bầu không khí thì lực can dự giữa chúng là 2.10-5N. Khi đặt chúng cách nhau 3cm vào dầu gồm hằng số điện môi  = 2 thì lực liên hệ giữa bọn chúng là. A. 4.10-5N B. 10-5N C. 0,5.10-5 D. 6.10-5N -8 -8 Câu 24. Hai điện tích quận 1 = 4.10 C và quận 2 = - 4.10 C để ở hai điểm A cùng B giải pháp nhau 4cm trong ko khí. Lực công dụng lên điện tích q = 2.10 -9C đặt tại điểm M bí quyết A 4cm, phương pháp B 8cm là A. 6,75.10-4N B. 1,125. 10-3N C. 5,625. 10-4ND. 3,375.10 -4N Câu 25. Mang lại hai năng lượng điện điểm q 1,q2 tất cả độ lớn cân nhau và cùng dấu, đặt trong không gian và giải pháp nhau một khoảng chừng r. Đặt điện tích điểm q 3 tại trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích q1,q2. Lực tác dụng lên năng lượng điện tích q.3 là q q q q q q A. F 4k 1 2 B. F 8k 1 3 C. D.F F4 =k 01 3 r2 r 2 r 2 BÀI 2. Thuyết Electron. Định dụng cụ bảo toàn điện tích 1. Phần biết. Câu 26: phạt biểu như thế nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết êlectron, một đồ gia dụng nhiễm điện dương là vật dụng thiếu êlectron. B. Theo thuyết êlectron, một thiết bị nhiễm năng lượng điện âm là vật dụng thừa êlectron. C. Theo thuyết êlectron, một trang bị nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. D. Theo thuyết êlectron, một đồ nhiễm điện âm là vật đã nhận được thêm êlectron. Câu 27: Điều kiện nhằm 1 đồ dẫn năng lượng điện là A. Vật buộc phải ở nhiệt độ phòng. B. Bao gồm chứa các điện tích trường đoản cú do. C. đồ vật nhất thiết cần làm bằng kim loại. D. Vật bắt buộc mang điện tích. Câu 28: thiết bị bị nhiễm điện vày cọ xát do khi rửa xát A. Eletron đưa từ đồ gia dụng này sang vật dụng khác. B. Vật dụng bị nóng lên. C. Các điện tích tự do thoải mái được tạo ra trong vật. D. Các điện tích bị mất đi. Câu 29: phạt biểu làm sao sau đây là không đúng? A. Trong đồ dẫn điện có khá nhiều điện tích trường đoản cú do. - Trang 3 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. B. Trong điện môi có rất ít năng lượng điện tự do. C. Xét về tổng thể thì một thứ nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một trong vật trung hoà điện. D. Xét về toàn bộ thì một đồ dùng nhiễm điện bởi tiếp xúc vẫn là 1 trong vật trung hoà điện. Câu 30: phạt biết làm sao sau đó là không đúng? A. Vật dẫn năng lượng điện là trang bị có đựng nhiều điện tích từ bỏ do. B. Vật cách điện là vật có chứa hết sức ít điện tích tự do. C. Vật dụng dẫn điện là vật tất cả chứa khôn cùng ít điện tích tự do. D. Hóa học điện môi là chất gồm chứa cực kỳ ít năng lượng điện tự do. Câu 31: phạt biểu nào sau đấy là không đúng? A. Trong vật dụng dẫn điện có rất nhiều điện tích từ do. B. Trong năng lượng điện môi bao gồm rất ít năng lượng điện tự do. C. Xét về cục bộ thì một đồ nhiễm điện bởi vì hưởng ứng vẫn là 1 trong vật trung hoà điện. D. Xét về cục bộ thì một thứ nhiễm điện vì tiếp xúc vẫn là một trong những vật trung hoà điện. Câu 32. Trong chân không, lực liên quan giữa 2 điện tích là F. Nếu đặt 2 điện tích này trong môi trường thiên nhiên có hằng số điện môi . Thì lực can hệ giữa 2 điện tích đó sẽ: A. Giảm  lần B. Tăng  lần C. Tăng lên một lượng bởi  D. Giảm xuống một lượng bởi  Câu 33. Đưa quả mong tích năng lượng điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bởi bấc, treo sinh sống đầu một đầu một gai chỉ thẳng đứng. Quả cầu M bị hút dính vào quả mong Q, kế tiếp thì: A. M thường xuyên bị hút dính vào Q B. M rời Q và vẫn bị hút bám về phía Q C. M tách Q vế địa điểm thẳng đứng D. M bị đẩy lẹch về phía bên kia. Câu 34. Cho thanh chất thủy tinh cọ xát với một mảnh lụa. Kết quả là: A. Thanh chất liệu thủy tinh nhiễm năng lượng điện âm B. Thanh thủy tinh trong nhiễm điện dương còn mảnh lụa nhiễm năng lượng điện âm C. Electron di chuyển từ mảnh lụa lịch sự thanh chất liệu thủy tinh D. Các nguyên tử di chuyển từ thanh chất liệu thủy tinh sang mảnh lụa Câu 35. Quả ước A tích điện dương xúc tiếp với quả cầu B tích năng lượng điện âm thì: A. Electron truyền trường đoản cú B sang trọng A B. Năng lượng điện dương truyền từ B sang trọng A C. Electron truyền tự A lịch sự B D. điện tích dương truyền từ A sang trọng B. Câu 36. Theo định lao lý bảo toàn điện tích thì vào một hệ xa lánh về điện: A. Số hạt với điện tích dương luân thông qua số hạt mang điện tích âm B. Tổng đại số các điện tích trong hệ luôn là hằng số. C. Tổng đại số những điện tích vào hệ luôn luôn bằng ko D số các điện tích dương luôn bằng trị tuyệt vời cảu tổng các điện tích âm. Câu 37. Môi trường nào tiếp sau đây không cất điện tích tự do thoải mái ? A. Nước biển. B. Nước sông. C. Nước mưa.D. Nước cất. Câu 38. Trường hòa hợp nào dưới đây sẽ không xẩy ra hiện tượng truyền nhiễm điện vày hưởng ứng ? Đặt một quả ước mang điện ở gần đầu của một A. Thanh sắt kẽm kim loại không sở hữu điện. B. Thanh kim loại mang năng lượng điện dương. C. Thanh sắt kẽm kim loại mang điện âm. D. Thanh nhựa mang điện âm. Câu 39. Vào mùa khô, thỉnh thoảng kéo áo len qua đầu, ta thấy có phát nổ lách tách. Đó là do: - Trang 4 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. A. Hiện tượng lạ nhiễm điện bởi tiếp xúc. B. Hiện tượng nhiễm điện bởi cọ xát. C. Hiện tượng nhiễm điện bởi hưởng ứng. D. Hiện tượng kỳ lạ nhiễm năng lượng điện tiếp xúc cùng hưởng ứng. 3. Phần hiểu. Câu 40. Muối nạp năng lượng kết tinh là điện môi. Phân phát biểu nào sau đấy là đúng ? vào muối ăn uống kết tinh A. Có ion dương từ do. B. Có ion âm từ do. C. Bao gồm electron trường đoản cú do.D. Không có ion với electron trường đoản cú do. Câu 41. Lan truyền điện cho một thanh vật liệu nhựa rồi đưa nó lại gần hai thứ M cùng N, ta thấy thanh vật liệu bằng nhựa hút cả hai thứ M với N. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra? A. M với N lan truyền điện cùng dấu B. M cùng N những không nhiễm điện C. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điệnD. M và N nhiễm điện trái vết Câu 42. Vào trường hợp nào tiếp sau đây sẽ không xẩy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả mong mang điện ở ngay sát đầu của một A. Thanh kim loại không sở hữu điện B. Thanh sắt kẽm kim loại mang điện dương C. Thanh kim loại mang năng lượng điện âmD. Thanh nhựa có điện âm Câu 43. Đưa một trái cầu sắt kẽm kim loại A nhiễm điện dương lại sát một trái cầu sắt kẽm kim loại B nhiễm năng lượng điện dương. Hiện tượng nào tiếp sau đây sẽ xảy ra? A. Cả nhị quả trái cầu các bị lây nhiễm điện vày hưởng ứng B. Cả hai quả cầu đều không xẩy ra nhiễm điện bởi hưởng ứng C. Chỉ bao gồm quả mong B bị lây nhiễm điện vì hưởng ứng D. Chỉ tất cả quả ước A bị lây nhiễm điện vị hưởng ứng Câu 44. đồ vật A nhiễm năng lượng điện dương đưa lại gần thứ B trung hoà được đặt xa lánh thì vật dụng B cũng lây nhiễm điện, là vì A. Năng lượng điện trên đồ B tăng lên. B. điện tích trên đồ vật B bớt xuống. C. điện tích trên vật B phân bổ lại D. Năng lượng điện trên trang bị A truyền sang đồ B Câu 45. Trang bị A trung hoà điện để tiếp xúc với thiết bị B đang nhiễm năng lượng điện dương thì vật A cũng nhiễm điện dương, là vì A. điện tích dương từ đồ B di chuyển sang vật A B. Ion âm từ vật dụng A dịch chuyển sang đồ B C. Electron dịch rời từ đồ gia dụng A sang trang bị B D. Electron dịch rời từ vật B sang trang bị A Câu 46. Một thanh nhựa cùng một thanh đồng (có tay cầm phương pháp điện) có kích cỡ bằng nhau. Lần lượt cọ xát hai thanh vào trong 1 miếng dạ, với lực đều bằng nhau và chu kỳ cọ xát bởi nhau, rồi gửi lại ngay gần một quả cầu bấc không mang điện, thì A. Thanh sắt kẽm kim loại hút bạo phổi hơn. B. Thanh nhựa hút mạnh khỏe hơn. C. Hai thanh hút như nhau. D. Không thể xác minh được thanh như thế nào hút mạnh mẽ hơn. Câu 47. Vào trường hòa hợp nào dưới đây ta rất có thể coi vật dụng nhiễm điện là các điện tích điểm? A. 2 thanh nhựa đặt gần nhau B. Một thanh nhựa cùng một quả mong đặt ngay sát nhau. C. Nhì quả cầu nhỏ đặt xa nhau chừng D. Hai quả cầu bự đặt ngay sát nhau. - Trang 5 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. Câu 48. Hai quả cầu nhiễm điện để gần nhau, ban sơ quả ước A nhiễm năng lượng điện dương, quả mong B không biến thành nhiễm điện. Sau khi cho chúng tiếp xúc và bóc ra thì: A. Cả nhì quả cầu số đông nhiễm năng lượng điện dương B. Cả nhì quả cầu những nhiễm điện âm C. Quả mong A nhiễm điện dương, quả mong B nhiễm điện âm D. Quả cầu A th-nc điện. Câu 49. Tín đồ ta có tác dụng nhiễm điện do hưởng ứng cho một thanh kim loại. Sau khi đã nhiễm năng lượng điện thì số electron trong thanh kim loại: A. Tăng B. Ban sơ tăng, tiếp nối giảm C. GiảmD. Không thay đổi 3. Vận dụng. Câu 50. Nhì quả cầu sắt kẽm kim loại A, B tích năng lượng điện q 1, q2 trong các số ấy q 1 là điện tích dương, q2là điện tích âm, và quận 1 0 D.có phương nối Q và điểm đó Câu 56: cường độ điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm Q trên điểm bí quyết nó một khoảng chừng r tất cả độ to là:  Q .Q Q Q A.E K. B. C.E K. E K. D. E K. R 2 r 2 .r 2 .r 2 - Trang 6 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý.  Câu 57: Véctơ cường độ điện trường E cùng phương cùng đặt trong năng lượng điện trường đó  A. Cùng chiều với lực F công dụng lên một năng lượng điện thử  B. Ngược hướng với lực F tác dụng lên một năng lượng điện thử  C. Cùng chiều với lực F chức năng lên một năng lượng điện thử dương  D. Thuộc chiều với lực F công dụng lên một điện tích thử âm Câu 58: Điện tích thử là 1 trong những vật A. Tích điện có kích thước nhỏ B. Mang điện tích bé dại C. Có kích cỡ nhỏ, mang một lượng năng lượng điện tích bé dại D. Kim loại mang điện tích dương hoặc âm Câu 59: tư tưởng nào sau đây cho thấy độ khỏe mạnh yếu của điện trường tại một điểm? A. Điện tích B. Điện ngôi trường C.Cường độ điện trường D.Đường sức điện Câu 60: Đơn vị của cường độ điện ngôi trường A.Niutơn (N) B.Culông (C) C.vôn.mét(V.m) D.vôn trên mét (V/m) Câu 61: tính chất cơ bản của năng lượng điện trường là A. Hút những điện tích khác để trong nó. B. Đẩy các điện tích khác để trong nó. C. Tính năng lực lên năng lượng điện khác đặt trong nó. D. Chỉ địa chỉ với các điện tích âm. Câu 62: cho một điện tích lũy Q âm; năng lượng điện trường tại một điểm mà nó gây nên có chiều A. Hướng về phía nó. B. Hướng ra phía xa nó. C. Phụ thuộc độ to của nó. D. Dựa vào vào năng lượng điện môi xung quanh. Câu 63: Đặt một năng lượng điện dương, khối lượng nhỏ dại vào một điện trường rất nhiều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động: A. Dọc từ chiều của con đường sức điện trường. B. Ngược chiều con đường sức năng lượng điện trường. C. Vuông góc với con đường sức điện trường. D. Theo một quy trình bất kỳ. Câu 55: Đặt một năng lượng điện âm, khối lượng nhỏ tuổi vào một điện trường gần như rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động: A. Dọc từ chiều của con đường sức điện trường. B. Ngược chiều mặt đường sức năng lượng điện trường. C. Vuông góc với con đường sức năng lượng điện trường. D. Theo một quy trình bất kỳ. Câu 64: tuyên bố nào tiếp sau đây về tính chất của các đường sức điện là ko đúng? A. Tại một điểm trong điện tường ta hoàn toàn có thể vẽ được một đường sức đi qua. B. Những đường mức độ là những đường cong ko kín. C. Những đường mức độ không lúc nào cắt nhau. D. Những đường mức độ điện luôn luôn xuất vạc từ điện tích dương và xong ở điện tích âm. - Trang 7 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. Câu 65. Gần như đường sức điện nào vẽ làm việc hình dưới là mặt đường sức của điện trường hầu hết ? A. Hình ảnh đường sức điện ở hình a. B. Hình hình ảnh đường sức điện ở hình b. C. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở hình c. D. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở hình a với b. Câu 66. Bên trên hình bên tất cả vẽ một số trong những đường sức của khối hệ thống hai điện tích q 1 với q2. Phạt biểu nào sau đó là đúng ? A. Q.1 là điện tích dương, q2 là năng lượng điện âm. B. Q.1 là năng lượng điện âm, q2 là điện tích dương. C. Cả quận 1 và quận 2 là điện tích dương. D. Cả q.1 và quận 2 là điện tích âm. Câu 67. Phát biểu như thế nào sau đây là đúng ? Vectơ cường độ điện trường trên một điểm có chiều A. Phụ thuộc độ to điện tích thử. B. Trái hướng với lực điện tính năng lên năng lượng điện thử dương tại điểm đó. C. Cùng chiều với lực điện công dụng lên điện tích thử dương trên điểm đó. D. Nhờ vào nhiệt độ của môi trường. Câu 68. Điều nào sau đấy là đúng khi nói đến điểm khởi hành và điểm kết thúc của con đường sức điện ? A. Điểm xuất phát: ở điện tích âm hoặc ở năng lượng điện dương. B. Điểm kết thúc: ngơi nghỉ vô cực hoặc ở năng lượng điện dương. C. Điểm kết thúc: ở điện tích dương hoặc ở điện tích âm. D. Điểm xuất phát: ở năng lượng điện dương hoặc làm việc vô cực. 2. Phần gọi   Câu 69:các năng lượng điện tích q1 và q.2 gây ra tại M những điện trường tương ứng là E 1 và E 2 vuông góc với nhau.Theo nguyên lí ck chất năng lượng điện trường thì độ khủng của cường độ điện trường trên M là:    2 2    A.E E1 E2 B. E E1 E2 C. E E1 E2 D. E E1 E2 Câu 70: Nếu khoảng cách từ năng lượng điện nguồn tới điểm đã xét tăng gấp đôi thì độ mạnh điện trường A.giảm 2 lần. B.tăng 2 lần. C.giảm 4 lần. D.tăng 4 lần. Câu 71: Độ bự cường độ năng lượng điện trường tại một điểm gây vì một điện tích điểm không nhờ vào A.độ béo điện tích thử. B.độ mập điện tích đó. C.khoảng giải pháp từ điểm vẫn xét mang lại điện tích đó. - Trang 8 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. D. Hằng số điện môi của của môi trường. 3. áp dụng . Câu 72: độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm sẽ thay dổi ra sao khi ta giảm một nửa điện tích tuy vậy tăng khoảng cách lên vội vàng đôi: A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần C. Không thay đổi D. Sút 4 lần Câu 73: Một điện tích để tại điểm tất cả cường độ năng lượng điện trường 0,16 (V/m). Lực chức năng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích kia là: A. Q = 8.10-6 (μC). B. Q = 12,5.10-6 (μC). C. Q = 8 (μC). D. Q = 12,5 (μC). Câu 74: cường độ điện trường gây ra bởi năng lượng điện Q = 5.10 -9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng chừng 10 (cm) có độ phệ là: A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m). Câu 75: Một electron đặt trong điện trường bao gồm độ béo 100V/m sẽ chịu một lực điện bao gồm độ lớn: A. 1,6.10-21N B. 1,6.10-17N C. 3,2.10-17N D. 1,6.10-10N Câu 76: độ mạnh điện trường tạo ra bởi điện tích Q = 8.10 -9 (C), trên một điểm vào chân không biện pháp điện tích một khoảng tầm 10 (cm) bao gồm độ mập là: A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m). C. E = 7200 (V/m). D. E = 2250 (V/m) Câu 77: tía điện tích q tương đồng nhau được đặt thắt chặt và cố định tại bố đỉnh của một tam giác đều phải có cạnh a. Độ khủng cường độ năng lượng điện trường tại trung tâm của tam giác đó là: Q Q Q A. E 9.109 B. E 3.9.109 C. E 9.9.109 D. E = 0. A2 a2 a2 4. Vận dụng nâng cao. -9 -9 Câu 78. Hai năng lượng điện tích quận 1 = 5.10 C, q2 = -5.10 C đặt ở hai điểm phương pháp nhau 10cm vào chân không. Độ phệ cường độ điện trường tại điểm nằm trên phố thẳng đi qua hai điện tích và biện pháp đều hai điện tích là: A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m). D. E = 0 (V/m). -16 Câu 79: Hai điện tích q1 = q.2 = 5.10 (C), đặt ở hai đỉnh B với C của một tam giác gần như ABC cạnh bởi 8 (cm) trong ko khí. độ mạnh điện trường trên đỉnh A của tam giác ABC tất cả độ phệ là: A. E = 1,2178.10-3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m). C. E = 0,3515.10-3 (V/m). D. E = 0,7031.10-3 (V/m). -9 -9 Câu 80: Hai điện tích quận 1 = 5.10 (C), quận 2 = - 5.10 (C) đặt ở hai điểm bí quyết nhau 10 (cm) trong chân không. Độ to cường độ điện trường trên điểm nằm trên phố thẳng đi qua hai điện tích với cách quận 1 5 (cm), cách q.2 15 (cm) là: A. E = 16000 (V/m). B. E = 20000 (V/m). C. E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 (V/m). -16 -16 Câu 81: Hai năng lượng điện tích quận 1 = 5.10 (C), quận 2 = - 5.10 (C), để tại hai đỉnh B và C của một tam giác gần như ABC cạnh bằng 8 (cm) trong ko khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC gồm độ bự là: - Trang 9 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. A. E = 1,2178.10-3 (V/m). B. E = 0,6089.10-3 (V/m). C. E = 0,3515.10-3 (V/m). D. E = 0,7031.10-3 (V/m). Câu 82: trái cầu nhỏ dại khối lượng 20g với điện tích 10 -7C được treo vị dây mảnh  trong năng lượng điện trường đều sở hữu véctơ E ở ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo phù hợp với phương đứng một góc =300, lấy g=10m/s2. Độ bự của cường độ điện ngôi trường là A. 1,15.106V/m B. 2,5.106V/m C. 3,5.106V/m D. 2,7.105V/m BÀI 4: Công của lực điện. 1. Phần biết: Câu 83: Với điện trường như thế nào thì hoàn toàn có thể viết hệ thức U =Ed ? A.Điện ngôi trường của năng lượng điện dương B.Điện ngôi trường của điện tích âm C.Điện trường hầu như D.Điện trường không hầu hết Câu 84: Công của lực điện trường công dụng lên một năng lượng điện tích vận động từ M mang lại N sẽ: A.càng mập nếu phần đường đi càng bự B.phụ nằm trong vào dạng quy trình C.phụ nằm trong vào vị trí những điểm M với N D.chỉ dựa vào vào địa điểm M Câu 85: Công của lực điện không phụ thuộc vào vào A.vị trí điểm đầu và điểm cuối con đường đi. B.cường độ của điện trường. C. Ngoài mặt của con đường đi. D.độ phệ điện tích bị dịch chuyển. Câu 86: Công của lực điện công dụng lên một năng lượng điện điểm q khi dịch rời từ M tới điểm N trong điện trường A. Tỉ trọng thuận cùng với chiều dài lối đi MN. B. Tỉ trọng thuận với độ to của điện tích q. C. Tỉ lệ thuận với thời gian di chuyển. D. Tỉ lệ nghịch với độ khủng của điện tích q. Câu 87: Biểu thức nào sau đấy là biểu thức công của lực năng lượng điện trường? A. A = F.s. Cosα B.A = qeBC.A = qEd D.A = E/d Câu 88: Đơn vị như thế nào sau đấy là đơn vị của công: A. Niu tơn (N) B. Jun (J) C. Ampe (A) D. Oát(W) Câu 89: Lực năng lượng điện trường là 1 trong trường cầm vì: A. Công của nó luôn luôn dương. B. Công của nó không nhờ vào vào dạng lối đi của năng lượng điện tích. C. Lực điện của nó hoàn toàn có thể sinh công. D. Công của nó không phụ thuộc vào điểm đầu cùng cuối của dịch chuyển. Câu 90: phát biểu nào dưới đây về hiệu điện cố kỉnh là ko đúng? A Hiệu điện thế đặc trưng cho kĩ năng sinh công khi di chuyển điện tích giữa hai điểm trong năng lượng điện trường . B. Đơn vị hiệu điện ráng là V/C C. Hiệu điện cố gắng giữa nhị điểm không phụ thuộc vào vào năng lượng điện tích dịch chuyển giữa nhì điểm đó. D. Hiệu điện cố gắng giữa nhì điểm phụ thuộc vào địa chỉ giữa nhì điểm đó. Câu 91: Lực điện trường là một trong những trường cụ vì: A. Công của nó luôn luôn dương. B. Công của nó không phụ thuộc vào vào dạng đường đi của điện tích. C. Lực năng lượng điện của nó hoàn toàn có thể sinh công. D. Công của nó không nhờ vào điểm đầu cùng cuối của dịch chuyển. - Trang 10 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. Câu 92. Công của lực năng lượng điện trườngkhi năng lượng điện q di chuyển từ M cho N trong năng lượng điện trường bằng: A. Hiệu cđđt giữa hai điểm M và N B. Hiệu cố kỉnh năng của năng lượng điện M cùng N C. độ chênh lệch điện cầm cố giữa nhì điểm M với N D. Hiệu điện thay giữa hai điểm M và N. Câu 93. Trong cách làm tính công của điện trường A = q.E.d thì d là: A. Khoảng cách giữa điểm đầu với điểm cuối B. Khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu với hình chiếu điểm cuối lên một mặt đường sức C. Độ lâu năm đại số của đoạn hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một con đường sức, theo chiều mặt đường sức điện. D. Độ dài đại số của đoạn hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một mặt đường sức. Câu 94: Biểu thức nào bên dưới đây chắc hẳn rằng đúng lúc biết hiệu điện nuốm UMN = 3V. A. VM = 3V B. Nước ta = 3VC. V M – việt nam = 3V D. Cả nước – VM = 3V. Câu 95: cụ năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho A. Khả năng tính năng lực của năng lượng điện trường. B. Phương chiều của độ mạnh điện trường. C. Năng lực sinh công của điện trường. D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường. 2. Phần hiểu Câu 96: Một năng lượng điện q vận động trong điện trường không số đông theo một đường cong kín. điện thoại tư vấn công của lực năng lượng điện trong chuyển động đó là A thì A. A > 0 nếu như q > 0. B. A > 0 nếu q 0 và phụ thuộc vào vào đường dịch chuyển. B. AMN > 0 và không phụ thuộc vào vào mặt đường dịch chuyển. C. AMN BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. D. AMN = 0 cùng không phụ thuộc vào vào con đường dịch chuyển. Câu 100: giả dụ chiều dài lối đi của điện tích trong điện trường tăng gấp đôi thì công của lực năng lượng điện trường A. Chưa đủ dữ kiện để xác định. B. Tăng 2 lần. C. Bớt 2 lần. D. Không ráng đổi. Câu 101: Công của lực năng lượng điện trường không giống 0 trong những lúc điện tích A. Dịch chuyển giữa 2 điểm khác biệt cắt các đường sức. B. Di chuyển vuông góc với những đường mức độ trong điện trường đều. C. Di chuyển hết quỹ đạo là mặt đường cong bí mật trong điện trường. D. Dịch chuyển hết một quy trình tròn trong năng lượng điện trường. Câu 102: Khi năng lượng điện dich gửi dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, trường hợp quãng đường dịch rời tăng 2 lần thì công của lực điện trường A. Tăng 4 lần.B. Tăng 2 lần. C. Ko đổi. D. Giảm 2 lần. Câu 103: Nếu điện tích dịch rời trong điện trường làm thế nào để cho thế năng của nó tăng thì công của của lực năng lượng điện trường A. âm. B. Dương. C. Bởi không. D. Không đủ dữ kiện để xác định. 3. Vận dụng Câu 104: Hiệu điện rứa giữa nhị điểm M cùng N là UMN = 1 (V). Công của năng lượng điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (μC) trường đoản cú M cho N là: A. A = - 1 (μJ). B. A = + 1 (μJ). C. A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). Câu 105: Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một năng lượng điện 4μC dọc từ chiều một đường sức trong một điện trường phần lớn 1000 V/m bên trên quãng mặt đường dài 1m là A. 4000 J. B. 4J.C. 4mJ. D. 4μJ. Câu 106: Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một điện tích 5C tuy nhiên song với những đường sức trong một năng lượng điện trường đa số với quãng đường 10 centimet là 2J. Độ khủng cường độ điện trường đó là A. 4.106 V/m. B. 4.104 V/m. C. 0,04 V/m. D. 4V/m. Câu 107: khi 1 điện tích q dịch chuyển trong một năng lượng điện trường xuất phát từ 1 điểm A tất cả thế năng tĩnh năng lượng điện 2,5J đến một điểm B thì lực năng lượng điện sinh công 2,5 J. Cụ năng tĩnh điện của q tại B đã là A. 0 B. - 5 J C. + 5 J D. -2,5 J Câu 108: đến điện tích di chuyển giữa 2 điểm cố định và thắt chặt trong một năng lượng điện trường các với cường độ 3000 V/m thì công của lực năng lượng điện trường là 90 mJ. Nếu độ mạnh điện trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai đặc điểm đó là A. 80 J. B. 67,5m J. C. 40 mJ.D. 120 mJ. 4. Vận dụng nâng cao. Câu 109: Khi điện tích di chuyển trong năng lượng điện trường rất nhiều theo chiều đường sức thì nó cảm nhận một công 20J. Khi dịch rời theo hướng tạo nên với hướng con đường sức 600 trên thuộc độ nhiều năm quãng con đường thì nó nhận được một công là A. 10 J. B. 5 3 J. C. 102 J. D. 15J. Câu 110: cho điện tích q = + 10 -8 C dịch rời giữa 2 điểm thắt chặt và cố định trong một năng lượng điện trường các thì công của lực điện trường là 90 mJ. Giả dụ một điện năng lượng điện q’ = + 4.10 -9 C dịch chuyển giữa hai đặc điểm đó thì công của lực năng lượng điện trường khi ấy là A. 225 mJ. B. 20 mJ.C. 36 mJ. D. 120 mJ. - Trang 12 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. Câu 111: Hai bạn dạng kim loại phẳng, tuy nhiên song mang điện tích trái dấu, phương pháp nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bạn dạng là 3.10 3 V/m. Sát phiên bản dương bao gồm một năng lượng điện q = 1,5.10-2C. Công của lực năng lượng điện trường tiến hành lên điện tích khi năng lượng điện tích dịch rời đến bạn dạng âm là: A. 9J B. 0,09JC. 0,9J D. 1,8J Câu 112: Hai phiên bản kim một số loại phẳng tuy vậy song với điện tích trái dấu, biện pháp nhau 2cm, cường độ điện trường thân hai phiên bản là 3.103V/m. Một hạt có điện q=1,5.10-2C dịch chuyển từ phiên bản dương sang phiên bản âm với vận tốc lúc đầu bằng 0, khối lượng của hạt với điện là 4,5.10-6g. Gia tốc của hạt sở hữu điện khi đập vào phiên bản âm là A. 4.104m/sB. 2.10 4m/s C. 6.104m/s D. 105m/s BÀI 5 : Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế: 1. Phần biết: Câu 113: Công thức contact giữa cường độ điện trường và hiệu điện vậy là: A A F A.U=E.d B.U C.E D. E q q.d q Câu 114: Đơn vị của điện gắng là vôn (V). 1V bằng: A.1 J.C. B.1 J/C. C.1N/C. D.1. J/N. Câu 115: Mối contact giữa hiệu điện thế UMN với hiệu điện cố gắng UNM là: A.UMN >UNM B.UMN BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. 2. Phần hiểu: Câu 121: Hiệu điện thay giữ nhị tấm sắt kẽm kim loại phẳng đặt song song cùng nhau tăng 3lần , còn khoảng cách giữ nhì tấm tăng 2 làn thì cường độ điện trường trong hai tấm tăng giảm như thế nào A.tăng nhị lần B.giảm nhì lần C.tăng tư lần D.giảm tư lần Câu 122: lúc độ béo của điện tích thử để tại một điểm tăng lên gấp rất nhiều lần thì điện thế tại điểm đó A. Không đổi. B. Tăng gấp đôi. C. Sút một nửa. D. Tăng vội bốn. Câu 123: tuyên bố nào tiếp sau đây về hiệu điện cầm là ko đúng? A Hiệu điện thế đặc trưng cho năng lực sinh công khi dịch rời điện tích giữa hai điểm trong điện trường . B. Đơn vị hiệu điện vắt là V/C C. Hiệu điện nạm giữa nhị điểm không phụ thuộc vào điện tích dịch rời giữa hai điểm đó. D. Hiệu điện cầm cố giữa nhì điểm nhờ vào vào vị trí giữa nhị điểm đó. Câu 124: Một năng lượng điện điểm q âm để ở điểm O. Hai điểm M và N nằm trong điện ngôi trường của q cùng với OM = 10 centimet và ON = trăng tròn cm. Hệ thức như thế nào sau đó là đúng ? A. VM cả nước > 0.D. V N > VM > 0. Câu 125: dịch rời một điện tích q từ bỏ điểm M tới điểm N trong một năng lượng điện trường. Công AMN của lực điện sẽ càng khủng nếu A. Lối đi MN càng dài. B. đường đi MN càng ngắn. C. Hiệu điện cầm UMN càng lớn. D. Hiệu điện thay UMN càng nhỏ. Câu 126: Hiệu điện cầm giữa nhị điểm M và N là U MN = 40 V. Phân phát biểu nào sau đây chắc hẳn rằng đúng ? A. Điện nuốm ở M có mức giá trị dương, sinh sống N có mức giá trị âm. B. Điện thế ở M là 40 V. C. Điện cầm cố ở M cao hơn nữa điện nạm ở N 40 V. D. Điện gắng tại N là 0. 3. Vận dụng. Câu 127: vào một điện trường mọi , nếu như trên một con đường sức ,giữa hai điểm biện pháp nhau 4 cm gồm hiệu điện ráng 10 V thì thân hai điểm bí quyết nhau 6cm có hiệu điện nắm là. A. 8 V. B. 10 V. C. 15 V. D. 22,5V. Câu 128: giữa hai phiên bản kim các loại phẳng tuy vậy song bí quyết nhau 4 cm tất cả một hiệu điện vắt không đổi 200V.Cường độ năng lượng điện trường ở khoảng chừng giữa nhì tấm kim loại đó là A. 5000V/m . B. 50V/m. C. 800V/m. D. 80V/m Câu 129: Công của lực điện trường làm dịch rời một điện tích giữa nhì điểm bao gồm hiệu điện cầm U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ khủng của điện tích sẽ là A. Q = 2.10-4 (C). B. Q = 2.10-4 (μC). C. Q = 5.10-4 (C). D. Q = 5.10-4 (μC). Câu 130: Công của lực điện trường làm dịch chuyển một năng lượng điện giữa nhị điểm bao gồm hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ phệ của điện tích đó là: A. Q = 2.10-4 (C). B. Q = 2.10-4 (μC). C. Q = 5.10-4 (C). D. Q = 5.10-4 (μC). Câu 131. Lúc một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M tới điểm N trong năng lượng điện trường thì lực điện sinh công -6J. Cực hiếm UMN: A. +12V B. -12VC. +3V D. -3V - Trang 14 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. 4. áp dụng nâng cao. Câu 132: Hai bản kim nhiều loại phẳng, tuy vậy song có điện tích trái dấu, cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai phiên bản là 3.10 3 V/m. Sát bản dương gồm một điện tích q = 1,5.10-2C. Công của lực điện trường thực hiện lên năng lượng điện khi năng lượng điện tích dịch chuyển đến phiên bản âm là A. 9J B. 0,09JC. 0,9J D. 1,8J. Bài bác 6 . Tụ năng lượng điện 1. Phần biết Câu 133: Tụ điện là hệ thống gồm nhì A. Vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp biện pháp điện. B. Vật dụng dẫn đặt gần nhau và chia cách nhau bởi một lớp phương pháp điện. C. Vật dẫn để tiếp xúc với nhau với được phủ bọc bằng năng lượng điện môi. D. đồ dùng dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa. Câu 134: Công thức contact giữa cha đại lượng Q,U,C của tụ điện: A.U =C B.C =U C.Q =C D.U = Q Q Q U C Câu 135: sau khoản thời gian nạp điện, tụ điện bao gồm năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng A.hoá năng. B. Cơ năng. C. Nhiệt năng. D.năng lượng năng lượng điện trường Câu 136: Đơn vị của năng lượng điện dung C là: A. Fara (F) B. Henry (H) C. Vôn ( V) D. Culông (C) Câu 137: vào trường hòa hợp nào dưới đây ta tất cả một tụ điện? A. Hai khối gỗ khô đặt cách nhau một khoảng tầm trong không khí. B. Nhì tấm nhôm đặt bí quyết nhau một khoảng tầm trong nước nguyên chất. C. Hai tấm kẽm dìm trong dung dịch axit. D. Hai tấm nhựa phủ ngoại trừ một lá nhôm. Câu 138: Để tích điện mang đến tụ điện, ta cần A. Mắc vào nhị đầu tụ một hiệu điện thế. B. Cọ xát các phiên bản tụ với nhau. C. đặt tụ gần đồ nhiễm điện. D. để tụ ngay sát nguồn điện. Câu 139: trong các nhận quan tâm tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là A. Điện dung đặc trưng cho năng lực tích điện của tụ. B. Điện dung của tụ càng béo thì tích được năng lượng điện lượng càng lớn. C. Điện dung của tụ có đơn vị chức năng là Fara (F). D. Hiệu điện cụ càng béo thì điện dung của tụ càng lớn. Câu 140: Fara là điện dung của một tụ điện nhưng A. Thân hai phiên bản tụ bao gồm hiệu điện nỗ lực 1V thì nó tích được năng lượng điện 1 C. B. Thân hai phiên bản tụ có một hiệu điện nỗ lực không đổi thì nó được tích năng lượng điện 1 C. C. Giữa hai bản tụ gồm điện môi cùng với hằng số điện môi bởi 1. D. Khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Câu 141: 1nF bằng A. 10-9 F. B. 10-12 F. C. 10-6 F. D. 10-3 F. 7. Giả dụ hiệu điện vậy giữa hai phiên bản tụ tăng gấp đôi thì điện dung của tụ A. Tăng 2 lần. B. Bớt 2 lần. C. Tăng 4 lần.D. Không đổi. - Trang 15 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. 2. Phần hiểu. Câu 142: Điện dung của tụ năng lượng điện không phụ thuộc vào: A. Hình dạng, size của hai phiên bản tụ. B. Khoảng cách giữa hai phiên bản tụ. C. Thực chất của hai bạn dạng tụ. D. Hóa học điện môi giữa hai phiên bản tụ. Câu 143: Một tụ năng lượng điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối lập giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai phiên bản tụ lên hai lần thì A. Điện dung của tụ điện không chũm đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tạo thêm bốn lần. Câu 144: trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện ? thân hai phiên bản kim loại là 1 lớp A. Mica. B. Vật liệu bằng nhựa pôliêtilen. C. Giấy tẩm dung dịch muối ăn. D. Giấy tẩm parafin. Câu 145: Trường hòa hợp nào dưới đây ta gồm một tụ năng lượng điện ? A. Một quả cầu sắt kẽm kim loại nhiễm điện, để xa những vật khác. B. Một quả ước thủy tinh nhiễm điện, để xa các vật khác. C. Hai quả cầu kim loại, ko nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí. D. Nhì quả mong thủy tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí. Câu 146: Khi nói tới điện dung của tụ điện, vạc biểu làm sao sau đó là đúng ? Điện dung của tụ điện A. Phụ thuộc vào điện tích của nó. B. Nhờ vào hiệu điện núm giữa hai bạn dạng của nó. C. Phụ thuộc vào cả vào năng lượng điện lẫn hiệu điện cố gắng giữa hai bản của nó. D. Không phụ thuộc điện tích với hiệu điện ráng giữa hai bản của nó. Câu 147: Khi nói đến tụ điện, phân phát biểu làm sao sau đó là đúng ? A. Điện dung của tụ năng lượng điện tỉ lệ với điện tích của nó. B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện chũm giữa hai bạn dạng của nó. C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện cố kỉnh giữa hai bản của nó. D. Hiệu điện cụ giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với năng lượng điện dung của nó. Câu 148: nhì tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì: A. Chúng phải có cùng năng lượng điện dung. B. Hiệu điện rứa giữa hai bản của từng tụ điện phải bằng nhau. C. Tụ năng lượng điện nào có điện dung lớn, sẽ sở hữu hiệu điện cầm cố giữa hai bạn dạng lớn hơn. D. Tụ điện nào tất cả điện dung lớn, sẽ sở hữu hiệu điện ráng giữa hai phiên bản nhỏ hơn 3. Vận dụng. Câu 149: Một tụ điện tất cả điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện ráng 100 (V). Điện tích của tụ năng lượng điện là: A. Q = 5.104 (μC). B. Q = 5.104 (nC). C. Q = 5.10-2 (μC). D. Q = 5.10-4 (C). Câu 150: lựa chọn câu vấn đáp sai - Trang 16 -BÀI TẬP TN CHƯƠNG 1 – VL11CB Tổ :Vật Lý. A. 1mF = 10-3 F B. 1pF = 10-6 F C. 1nF = 103 pF D. 1pF = 10-12 F Câu 151: Tụ điện phẳng ko khí bao gồm điện dung 5nF. độ mạnh điện trường lớn số 1 mà tụ có thể chịu được là 3.105V/m, khoảng cách giữa 2 bạn dạng tụ là 2mm. Điện tích phệ nhất rất có thể tích được cho tụ là A. 2.10-6CB. 3.10 -6CC. 2,5.10 -6CD. 4.10 -6C Câu 152: Tụ phẳng có diện tích mỗi phiên bản là 1000cm 2, hai bản cách nhau 1mm, giữa hai bạn dạng là không khí. Điện trường số lượng giới hạn của không khí là 3.10 6V/m. Điện tích cực và lành mạnh đại có thể tích mang lại tụ là A. 2.10-8CB. 3.10 -8CC. 26,55.10 -7CD. 25.10 -7C 4.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hình 10 Chương 3, Trắc Nghiệm Hình Học 10 Chương 3

Vận dụng nâng cao. - Trang 17 -