Bài tập trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 theo từng bài bác là tài liệu vô cùng bổ ích mà infokazanlak.com muốn giới thiệu đến các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm sinh học 12

Tài liệu tổng hòa hợp toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, từng chương gồm đáp án cụ thể kèm theo. Qua tư liệu này chúng ta có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, tích lũy kỹ năng để đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài xích thi học kì. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Bài tập trắc nghiệm phiên mã với dịch mã, bài tập trắc nghiệm gen, mã dt và quy trình nhân song ADN.


Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 theo từng bài


Gen, mã dt và quy trình nhân đôi ADN


Câu 1: mang sử một gene được kết cấu từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì bên trên mạch nơi bắt đầu của gen này hoàn toàn có thể có buổi tối đa từng nào loại mã bộ ba?

A. 6 một số loại mã cỗ ba.

B. 3 nhiều loại mã cỗ ba.

C. 27 nhiều loại mã cỗ ba.

D. 9 các loại mã cỗ ba.

Câu 2: Ở sinh đồ vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen dẫu vậy không mã hóa axit amin được call là

A. đoạn intron .

B. đoạn exon.

C. Gene phân mảnh.

D. Vùng vận hành.

Câu 3: Vùng điều hoà là vùng

A. Dụng cụ trình tự sắp tới xếp những axit amin trong phân tử prôtêin

B. Mang dấu hiệu khởi cồn và kiểm soát và điều hành quá trình phiên mã

C. Mang thông tin mã hoá các axit amin

D. Có tín hiệu hoàn thành phiên mã

Câu 4: vào 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ bố không mã hoá đến axit amin nào. Các bộ bố đó là:

A. UGU, UAA, UAG

B. UUG, UGA, UAG

C. UAG, UAA, UGA

D. UUG, UAA, UGA

Câu 5: Trong quá trình nhân song ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bạn dạng có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch cơ được tổng thích hợp gián đoạn?


A. Bởi enzim ADN polimeraza chỉ tổng thích hợp mạch bắt đầu theo chiều 5’→3’.

B. Bởi vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

C. Bởi enzim ADN polimeraza chỉ công dụng lên mạch khuôn 3’→5’.

D. Vị enzim ADN polimeraza chỉ công dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

Câu 6: Mã di truyền có tính quánh hiệu, tức là

A. Toàn bộ các loài những dùng phổ biến một bộ mã di truyền.

B. Mã khởi đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

C. Những bộ ba cùng xác minh một axit amin.

D. Một bộ bố mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 7: tất cả các chủng loại sinh vật đều sở hữu chung một cỗ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu lộ đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền gồm tính sệt hiệu.

B. Mã di truyền bao gồm tính thoái hóa.

C. Mã di truyền bao gồm tính phổ biến.

D. Mã di truyền luôn là mã cỗ ba.

Câu 8: gene không phân miếng có

A. Cả êxôn cùng intron.

B. Vùng mã hoá ko liên tục.

C. Vùng mã hoá liên tục.

D. Các đoạn intron.

Câu 9: một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay là 1 phân tử ARN được điện thoại tư vấn là

A. Codon.

B. Gen.

C. Anticodon.

D. Mã di truyền.

Câu 10: quy trình nhân đôi ADN được tiến hành theo nguyên tắc gì?

A. Nhì mạch được tổng phù hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.


B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

C. Nguyên tắc bổ sung cập nhật và nguyên tắc bán bảo toàn.

D. Mạch thường xuyên hướng vào, mạch cách trở hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 11: thực chất của mã dt là

A. Trình tự chuẩn bị xếp các nuclêôtit vào gen luật trình tự chuẩn bị xếp những axit amin vào protein.

B. Các axit amin được mã hoá vào gen.

C. Tía nuclêôtit gần kề cùng loại hay khác một số loại đều mã hoá cho một axit amin.

D. Một bộ cha mã hoá cho một axit amin.

Câu 12: Vùng xong của ren là vùng

A. Mang tín hiệu khởi rượu cồn và kiểm soát và điều hành quá trình phiên mã

B. Sở hữu tín hiệu kết thúc phiên mã

C. Qui định trình tự sắp đến xếp những aa vào phân tử prôtêin

D. Mang thông tin mã hoá các aa

Câu 13: Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là:

A. Nhiều cỗ ba khác nhau cùng mã hoá mang đến một nhiều loại axit amin

B. Toàn bộ các loài đa số dùng tầm thường nhiều cỗ mã di truyền

C. Toàn bộ các loài hầu như dùng chung một cỗ mã di truyền

D. Một bộ bố mã dt chỉ mã hoá cho một axit amin

Câu 16: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

A. Toàn bộ các loài gần như dùng bình thường nhiều cỗ mã di truyền

B. Các bộ tía cùng xác định một axit amin

C. Một bộ cha mã di truyền chỉ mã hoá cho 1 axit amin

D. Tất cả các loài phần nhiều dùng phổ biến một bộ mã di truyền, trừ một vài loại ngoại lệ

Câu 17: mỗi ADN nhỏ sau nhân đôi đều sở hữu một mạch của ADN mẹ, mạch sót lại được xuất hiện từ các nucleotit từ do. Đây là cơ sở của nguyên tắc

A. Bổ sung.

B. Buôn bán bảo toàn.

C . Bổ sung và bảo toàn .

D. Bổ sung cập nhật và chào bán bảo toàn.

Câu 18: Mỗi gen mã hoá prôtêin nổi bật gồm những vùng theo trình từ bỏ là:


A. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá .

B. Vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

C. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.

D. Vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

Câu 19: Gen là một đoạn của phân tử ADN

A. Mang tin tức mã hoá chuỗi polipeptit tuyệt phân tử ARN.

B. Mang tin tức di truyền của các loài.

C. Với thông tin kết cấu của phân tử prôtêin.

D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Câu 20: Vùng nào của gen quyết định cấu tạo phân tử protein bởi nó khí cụ tổng hợp?

A. Vùng kết thúc.

B. Vùng điều hòa.

C. Vùng mã hóa .

D. Cả bố vùng của gen.

Câu 21: Trong quy trình nhân song ADN, các đoạn Okazaki được nối lại cùng nhau thành mạch liên tiếp nhờ enzim nối, enzim nối kia là

A. ADN ligaza

B . ADN pôlimeraza

C. Helicase

D. ADN ligaza

Câu 22: Một gen gồm 480 ađênin cùng 3120 liên kết hiđrô. Gen kia có số lượng nuclêôtit là

A. 1800

B. 2400

C. 3000

D. 2040

Câu 23: Intron là

A. đoạn gen mã hóa axit amin .

B. đoạn ren không mã hóa axit amin.

C. Gene phân mảnh xen kẹt với các exon.

D. đoạn gen mang tính hiệu hoàn thành phiên mã.

Câu 24: sứ mệnh của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A. Tháo dỡ xoắn phân tử ADN.

B. đính thêm ráp những nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với từng mạch khuôn của ADN.

C. Bẻ gãy những liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.

D. Nối các đoạn Okazaki với nhau.

Câu 25: Vùng mã hoá của ren là vùng

A. Mang biểu thị khởi cồn và kiểm soát điều hành phiên mã

B. Mang tín hiệu xong xuôi phiên mã

C. Mang biểu hiện mã hoá những axit amin

D. Mang bộ ba bắt đầu và bộ bố kết thúc

Câu 26: những bộ tía khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này bộc lộ đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền gồm tính phổ biến.

B. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

C. Mã di truyền luôn luôn là mã bộ tía .

D. Mã di truyền bao gồm tính thoái hóa.

Câu 27: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được hotline là

A. Nuclêôtit.

B. Bộ ba mã hóa.

C. Triplet.

D. Gen.

Câu 28: Đơn vị mã hoá tin tức di truyền bên trên ADN được call là

A. Gen.

B. Codon.

C. Triplet

. D. Axit amin.


Câu 29: Mã dt là:

A. Mã bộ một, có nghĩa là cứ một nuclêôtit xác định một các loại axit amin.

B. Mã bộ bốn, tức là cứ tư nuclêôtit xác định một các loại axit amin.

C. Mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit khẳng định một một số loại axit amin.

D. Mã cỗ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác minh một các loại axit amin.

Phiên mã cùng dịch mã

Câu 1: quy trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong

A. Ribôxôm.

B. Tế bào chất.

C. Nhân tế bào.

D. Ti thể.

Câu 2: làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

A. Mạch mã hoá.

B. MARN.

C. Mạch mã gốc.

D. TARN.

Câu 3: Đơn vị được sử dụng để giải thuật cho tin tức di truyền bên trong chuỗi polipeptit là

A. Anticodon.

B. Axit amin.

B. Codon.

C. Triplet.

Câu 4: Đặc điểm nào tiếp sau đây thuộc về cấu tạo của mARN?

A. MARN có kết cấu mạch kép, dạng vòng, bao gồm 4 loại solo phân A, T, G, X.

B. MARN có kết cấu mạch kép, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

C. MARN có kết cấu mạch đơn, tất cả 4 loại đối kháng phân A, U, G, X.

D. MARN có cấu tạo mạch đơn, dạng thẳng, bao gồm 4 loại đối chọi phân A, U, G, X.

Câu 5: quá trình phiên mã xẩy ra ở

A. Sinh thiết bị nhân chuẩn, vi khuẩn.

B. Sinh vật gồm ADN mạch kép.

C. Sinh vật nhân chuẩn, vi rút.

D. Vi rút, vi khuẩn.

Câu 6: Trong quy trình dịch mã, mARN thường đính với một nhóm ribôxôm điện thoại tư vấn là poliribôxôm giúp

A. Tăng công suất tổng vừa lòng prôtêin.

B. điều hòa sự tổng vừa lòng prôtêin.

C. Tổng hợp những protein thuộc loại.

D. Tổng hợp được nhiều loại protein.

Câu 7: Đối mã quánh hiệu trên phân tử tARN được gọi là

A. Codon.

B. Axit amin.

C. Anticodon.

D. Triplet.

Câu 8: ARN được tổng hòa hợp từ mạch như thế nào của gen?

A. Trường đoản cú mạch tất cả chiều 5’ → 3’.

B. Trường đoản cú cả nhì mạch đơn.

C. Khi thì tự mạch 1, khi thì từ mạch 2.

D. Từ bỏ mạch sở hữu mã gốc.

Câu 9: loại axit nucleic thâm nhập vào thành phần cấu trúc nên ribôxôm là

A. RARN.

B. MARN.

C. TARN.

D. ADN.

Câu 10: Ở lever phân tử chế độ khuôn mẫu được mô tả trong cơ chế

A. Từ sao, tổng thích hợp ARN, dịch mã.

B. Tổng đúng theo ADN, dịch mã.

C. Từ sao, tổng hòa hợp ARN.

D. Tổng phù hợp ADN, ARN.

Câu 11: các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

A. Xong xuôi bằng Met.

B. Bước đầu bằng axit amin Met.

C. Bước đầu bằng axit foocmin-Met.

D. Bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.

Câu 12: Dịch mã tin tức di truyền trên phiên bản mã sao thành trình từ axit amin trong chuỗi polipeptit là tác dụng của

A. RARN.

B. MARN.

C. TARN.

D. ARN.

Câu 13: có tác dụng khuôn mẫu cho quy trình dịch mã là trọng trách của

A. Mạch mã hoá.

B. MARN.

C. TARN.

D. Mạch mã gốc.

Câu 14: Phiên mã là quy trình tổng hợp yêu cầu phân tử

A. ADN với ARN

B. Prôtêin

C. ARN

D. ADN

Câu 15: Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ ảnh hưởng với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

A. Vùng khởi động.


B. Vùng mã hoá.

C. Vùng kết thúc.

D. Vùng vận hành.

Câu 16: Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribonucleotit được tổng vừa lòng theo chiều nào?

A. 3’ → 3’.

B. 3’ → 5’.

C. 5’ → 3’.

D. 5’ → 5’.

Câu 17: tiến độ hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã ra mắt ở:

A. Nhân con B. Tế bào hóa học C. Nhân D. Màng nhân

Câu 18: sản phẩm của quy trình tiến độ hoạt hoá axit amin là

A. Axit amin hoạt hoá

B. Axit amin từ do.

C. Chuỗi polipeptit.

D. Phức hợp aa-tARN.

Câu 19: tiến trình hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải

A. Lipit

B. ADP

C. ATP

D. Glucozơ

Câu 20: thông tin di truyền trong ADN được biểu thị thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

A. Nhân đôi ADN cùng phiên mã.

B. Nhân song ADN với dịch mã.

C. Phiên mã và dịch mã.

D. Nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

Câu 21: Cặp bazơ nitơ nào tiếp sau đây không có links hidro xẻ sung?

A. U cùng T

B. T với A

C. A với U

D. G cùng X

Câu 22: đánh giá nào sau đấy là đúng về phân tử ARN?

A. Tất cả các các loại ARN gần như có cấu trúc mạch thẳng.

B. TARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

C. MARN được sao y khuôn tự mạch nơi bắt đầu của ADN.

D. Trên các tARN có các anticodon kiểu như nhau.

Câu 23: Dịch mã là quá trình tổng hợp cần phân tử

A. MARN

B. ADN

C. Prôtêin

D. MARN với prôtêin

Câu 24: Enzim thiết yếu tham gia vào quy trình phiên mã là

A. ADN-polimeraza.

B. Restrictaza.

C. ADN-ligaza.

D. ARN-polimeraza.

Câu 25: Trong quá trình dịch mã, links peptit đầu tiên được hiện ra giữa

A. Hai axit amin kế nhau.

B. Axit amin đầu tiên với axit amin máy hai.

C. Axit amin bắt đầu với axit amin máy nhất.

D. Nhị axit amin cùng nhiều loại hay khác loại.

Câu 26: Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền trên mARN được hotline là

A. Anticodon.

B. Codon.

C. Triplet.

D. Axit amin.

Điều hòa vận động gen

Câu 1: câu chữ chính của việc điều hòa hoạt động gen là

A. điều hòa quá trình dịch mã.

B. điều hòa lượng hàng hóa của gen.

C. điều hòa quy trình phiên mã.

D. điều hoà vận động nhân song ADN.

Câu 2: Trong phép tắc điều hòa hoạt động vui chơi của opêron Lac sinh sống E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

A. Prôtêin khắc chế không đã nhập vào vùng vận hành.

B. Prôtêin ức chế không được tổng hợp.

C. Sản phẩm của gen kết cấu không được sinh sản ra.

D. ARN-polimeraza không tích hợp vùng khởi động.

Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo cô quạnh tự:

A. Vùng khởi rượu cồn – vùng quản lý – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)

B. Gen cân bằng – vùng vận hành – vùng khởi đụng – team gen cấu tạo (Z, Y, A)

C. Gen điều hòa – vùng khởi rượu cồn – vùng vận hành – đội gen kết cấu (Z, Y, A)

D. Vùng khởi đụng – gen cân bằng – vùng quản lý và vận hành – team gen cấu trúc (Z, Y, A)

Câu 4: Enzim ARN polimeraza chỉ khởi rượu cồn được quá trình phiên mã khi xúc tiến được cùng với vùng

A. Vận hành.

B. điều hòa.

C. Khởi động.

D. Mã hóa.

Câu 5: Operon là

A. Một quãng trên phân tử ADN gồm một số gen kết cấu và một gen quản lý chi phối.

B. Nhiều gồm một vài gen cân bằng nằm bên trên phân tử ADN.

C. Một đoạn với nhiều gen kết cấu trên phân tử ADN.

D. Cụm gồm một số trong những gen cấu tạo do một gen cân bằng nằm trước nó điều khiển.

Câu 6: Theo mô hình operon Lac, do sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

A. Vì chưng lactôzơ làm cho mất thông số kỹ thuật không gian của nó.

B. Vày prôtêin khắc chế bị phân hủy khi tất cả lactôzơ.

C. Vị lactôzơ làm gen cân bằng không hoạt động.

D. Vì chưng gen kết cấu làm gen điều hoà bị bất hoạt.

Câu 7: Điều hòa chuyển động gen của sinh vật nhân sơ nhà yếu xảy ra ở giai đoạn

A. Phiên mã.


B. Dịch mã.

C. Sau dịch mã.

D. Sau phiên mã.

Câu 8: Gen ổn định opêron vận động khi môi trường

A. Không tồn tại chất ức chế.

B. Tất cả chất cảm ứng.

C. Không có chất cảm ứng.

D. Tất cả hoặc không có chất cảm ứng.

Câu 9: Trong cấu tạo của một operon Lac, nằm ở trước vùng mã hóa những gen cấu trúc là

A. Vùng điều hòa.

B. Vùng vận hành.

C. Vùng khởi động.

D. Gene điều hòa.

Câu 10: Trong hình thức điều hòa hoạt động của opêron Lac ngơi nghỉ E.coli, lúc môi trường không có lactozo thì protein ức chế đã ức chế quá trình phiên mã bằng cách

A. Links vào vùng khởi động.

B. Links vào gene điều hòa.

C. Link vào vùng vận hành.

D. Links vào vùng mã hóa.

Câu 11: lúc nào thì protein ức chế có tác dụng ngưng buổi giao lưu của opêron Lac?

A. Khi môi trường có rất nhiều lactôzơ.

B. Lúc môi trường không có lactôzơ.

C. Khi tất cả hoặc không có lactôzơ.

D. Khi môi trường có lactôzơ.

Câu 12: Trong chế độ điều hòa buổi giao lưu của opêron Lac sinh sống E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất

A. Xúc tác

B. ức chế.

C. Cảm ứng.

D. Trung gian.

Câu 13: mở đầu của một opêron là 1 trong những trình tự nuclêôtit quan trọng gọi là

A. Vùng điều hòa.

B. Vùng khởi động.

C. Ren điều hòa.

D. Vùng vận hành.

Câu 14: Trong lý lẽ điều hòa hoạt động gen ở sinh vật dụng nhân sơ, phương châm của gen ổn định là

A. Mang tin tức cho câu hỏi tổng vừa lòng một protein ức chế tác động lên các gen cấu trúc.

B. Chỗ gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.

C. Mang thông tin cho câu hỏi tổng đúng theo một protein ức chế tác động ảnh hưởng lên vùng vận hành.

D. Mang thông tin cho vấn đề tổng thích hợp một protein ức chế tác động lên vùng khởi động.

Câu 15: Theo phép tắc điều hòa buổi giao lưu của opêron Lac sinh sống E.coli, khi xuất hiện của lactôzơ vào tế bào, lactôzơ sẽ liên can với

A. Vùng khởi động.

B. Enzim phiên mã

C. Prôtêin ức chế.

D. Vùng vận hành.

Câu 16: trong một operon, vị trí enzim ARN-polimeraza bám vào khởi đụng phiên mã là

A. Vùng vận hành.

B. Vùng khởi động.

C. Vùng mã hóa.

D. Vùng điều hòa.

Câu 17: không thuộc yếu tắc của một opêron nhưng tất cả vai trò quyết định hoạt động vui chơi của opêron là

A. Vùng vận hành.

B. Vùng mã hóa.

C. Gen điều hòa.

D. Gen cấu trúc.

Câu 18: Trình trường đoản cú nuclêôtit đặc trưng của một opêron để enzim ARN-polimeraza dính vào khởi động quy trình phiên mã được gọi là

A. Vùng khởi động.

B. Gen điều hòa.

C. Vùng vận hành.

D. Vùng mã hoá.

Câu 19: thành phầm hình thành sau cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

A. 1 loại protein khớp ứng của 3 gene Z, Y, A có mặt 1 một số loại enzim phân bỏ lactôzơ

B. 3 loại prôtêin khớp ứng của 3 ren Z, Y, A ra đời 3 nhiều loại enzim phân bỏ lactôzơ

C. 1 phân tử mARN có thông tin tương xứng của 3 ren Z, Y, A

D. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gene Z, Y, A

Câu 20: thành phầm hình thành trong phiên mã theo mô hình của opêron Lac ngơi nghỉ E.coli là:

A. 1 một số loại protein tương ứng của 3 ren Z, Y, A ra đời 1 một số loại enzim phân hủy lactôzơ

B. 3 các loại protein tương xứng của 3 ren Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân diệt lactôzơ

C. 3 phân tử mARN tương ứng với 3 gen Z, Y, A

D. 1 chuỗi pôliribônuclêôtit mang thông tin của 3 phân tử mARN tương ứng với 3 ren Z, Y, A

Câu 21: Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện tại ra nguyên lý điều hoà vận động gen ở:

A. Vi khuẩn lactic.

B. Vi trùng E. Coli.

C. Vi trùng Rhizobium.

D. Vi khuẩn lam.

Câu 22: vào operon Lac, sứ mệnh của nhiều gen cấu trúc Z, Y, A là:

A. Tổng hợp protein ức chế phụ thuộc vào vùng khởi cồn để khởi đầu phiên mã.

B. Tổng hòa hợp enzim ARN polimeraza dính vào vùng khởi đụng để mở màn phiên mã.

C. Tổng hòa hợp protein ức chế bám vào vùng vận hành để tránh quá trình phiên mã.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 2 Vật Lý 11 Chương 2 Dòng Điện Không Đổi, Bài Ôn Tập Môn Vật Lý Lớp 11

D. Tổng hợp những loại enzim gia nhập vào bội nghịch ứng phân giải đường lactôzơ.

Câu 23: vào một opêron, vùng gồm trình từ nuclêôtit đặc trưng để prôtêin ức chế dính vào ngăn cản quá trình phiên mã, chính là vùng