Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Việt nam theo chủ đề là tư liệu vô cùng có ích mà infokazanlak.com reviews đến chúng ta học sinh lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 phần Việt Nam bao hàm 42 trang, tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm thuộc 5 nhà đề, theo các giai đoạn lịch sử dân tộc như: phong trào dân tộc dân công ty ở vn giai đoạn 1919 - 1930, tiến độ 1930 - 1945. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt được kết quả cao trong bài xích thi THPT non sông 2021 sắp tới.


Câu hỏi trắc nghiệm việt nam từ 1919 - 1930

Câu 1: Sự kiện nước ngoài sau cuộc chiến tranh đã tác động nổi bật nhất tới biện pháp mạng Việt Nam?


A. Các tổ chủ yếu trị theo lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam nước ngoài lãnh đạo cách mạng win lợi.B. Sư cải tiến và phát triển của phong trào cách mạng duy nhất là phong trào công nhân sống nước Nga theo con đường vô sản.C. Phương pháp mạng tháng Mười Nga thành công xuất sắc có tính năng thúc đẩy giải pháp mạng nước ta chuyển thanh lịch thời kỳ mới.D. Đảng cùng sản ở các nước Pháp, china lần lượt thành lập thúc đẩy Đảng cùng sản việt nam ra đời.

Câu 2: tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác nước ta ngay sau khoản thời gian chiến tranh chũm giới trước tiên ?

A. Để độc chiếm thị phần Việt Nam.B. Do chiến tranh kết thúc, Pháp là nước chiến thắng trận nên tất cả đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.C. Để bù đắp mọi thiệt hại do cuộc chiến tranh gây ra.D. Do vn có nhiều cao su đặc và than là 2 sản phẩm mà thị trường Pháp và chũm giới có nhu cầu lớn sau chiến tranh.

Câu 3: trong cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai, thực dân Pháp chi tiêu vốn nhiều nhất vào những ngành nào?


A. Công nghiệp chế biến. B. Nntt và yêu đương nghiệp.C. Nntt và khai quật mỏ. D. Giao thông vận tải.

Câu 4: chương trình khai thác nước ta lần vật dụng hai của đế quốc Pháp gồm điểm gì new ?

A. Tăng cường vốn chi tiêu vào toàn bộ các ngành gớm tế.B. Chiếm đoạt toàn cục ruộng đất của nông tư thục đồn điền trồng cao su.C. Giảm bớt sự cách tân và phát triển các ngành công nghiệp tốt nhất là công nghiệp nặng.D. Qui mô khai quật lớn hơn, triệt để hơn, xóm hội bị phân hóa sâu sắc.

Câu 5: chính sách khai thác ở trong địa lần 2 của Pháp ở nước ta (1919-1929) gồm điểm gì tương đương với chương trình khai thác thuộc địa lần trang bị nhất?

A. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ. B. Pháp không chi tiêu nhiều vào các ngành công nghiệp nặng.C. Đẩy mạnh chuyển động thương mại xuất nhập khẩu.D. Không chi tiêu nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Câu 6: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhì của thực dân Pháp thực hiện ở vn trong khoảng từ

A. Năm 1919 mang lại năm 1945.B. Năm 1919 cho năm 1925.C. Năm 1919 cho năm 1929. D. Năm 1930 mang đến năm 1945.

Câu 7: Điểm new trong chương trình khai quật thuộc địa lần nhì của thực dân Pháp là gì?

A. Vừa khai quật vừa chế biến. B. Đầu tư trở nên tân tiến công nghiệp nặng.C. Đầu tư trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ. D. Tăng tốc đầu tứ thu lãi cao.


Câu 8: mánh khoé nào ác nghiệp nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở vn sau chiến tranh trái đất thứ nhất?

A. Đánh thuế nặng nề vào các sản phẩm nông sản.B. Tước giành ruộng khu đất của nông dân. C. Bắt dân cày đi phu phen, tạp dịch.D. Quán triệt nông dân tham gia tài xuất.

Câu 9: Tác động của chương trình khai thác lần đồ vật hai đến khiếp tế nước ta là:

A. Nền gớm tế cả nước phát triển độc lập tự chủ.B. Nền tởm tế việt nam phát triển thêm một bước cơ mà bị kìm hãm và lệ thuộc tởm tế Pháp.C. Nền kinh tế cả nước lạc hậu, ko phát triển.D. Nền kinh tế Pháp phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam.

Câu 10: Những thống trị cũ trong làng mạc hội nước ta có từ trước cuộc khai quật thuộc địa của Pháp, kia là giai cấp nào?

A. Nông dân, địa chủ phong kiến.B. Nông dân, địa nhà phong kiến, thợ thủ công.C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tứ sản dân tộc.D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân.

Câu 11: Các kẻ thống trị xã hội vn ra đời sau chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Kẻ thống trị tư sản, vô sản, phong kiến.B. Thống trị vô sản và thống trị tư sản.C. Vô sản và giai cấp tiểu tư sản.D. Kẻ thống trị tư sản và ách thống trị tiểu bốn sản.

Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội nước ta bị phân hóa như vậy nào?

A. Phân hóa sâu sắc mở ra các thống trị mới: tứ sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản.B. Phân hóa sâu sắc bên cạnh ách thống trị cũ: phong kiến, nông dân. Xuất hiện thống trị mới: tư sản, tiểu tứ sản, vô sản.C. Phân hóa sâu sắc trong đó 2 giai cấp mới xuất hiện: vô sản cùng nông dân là lực lượng đặc trưng của phương pháp mạng.D. Phân hóa thâm thúy hơn, thống trị vô sản đã có lần bước vươn lên giành quyền lãnh đạo giải pháp mạng đi đến chiến hạ lợi.


Câu 13: Hãy nêu những xích míc cơ bản của thôn hội nước ta sau chiến tranh nhân loại lần đồ vật nhất?

A. Giữa dân tộc vn với thực dân Pháp, thân g/c bốn sản với g/c vô sản.B. Thân dân tộc vn với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c phong kiến.C. Giữa dân tộc nước ta với thực dân Pháp, thân gc dân cày với g/c tứ sản.D. Giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp, giữa tất cả các ách thống trị trong hội do vị thế và quyền lợi khác nhau nên đầy đủ mâu thuẫn.

Câu 14: Thái độ chủ yếu trị của bốn sản dân tộc sau chiến tranh thế giới đầu tiên thể hiện như vậy nào?

A. Gồm thái độ độ kiên định với Pháp.B. Có lòng tin đấu tranh giải pháp mạng triệt để.C. Bao gồm thái độ ko kiên định, dễ thỏa hiệp.D. Chuẩn bị chống Pháp.

Câu 15: trong cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp đại địa công ty phong kiến như vậy nào?

A. Chuẩn bị thỏa hiệp với nông dân nhằm chống bốn sản dân tộc.B. Chuẩn bị phối phù hợp với tư sản dân tộc để phòng Pháp.C. Chuẩn bị thỏa hiệp cùng với Pháp nhằm hưởng quyền lợi.D. Sẵn sàng vùng dậy chống Pháp nhằm giải phóng dân tộc

Câu 16: Thực dân Pháp sẽ đối xử với kẻ thống trị tư sản Việt Nam như vậy nào?

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.C. Bị thực dân Pháp bóc tách lột nặng nề.D. Được thực dân Pháp đến hưởng sệt quyền, đặc lợi.

Câu 17: thống trị xã hội vn có con số tăng nhanh nhất có thể trong cuộc khai quật thuộc địa lần vật dụng hai là

A. Dân cày B. Bốn sảnC. địa công ty D. Công nhân

Câu 18: bộ phận nào trong giai cấp địa công ty phong con kiến tham gia trào lưu dân tộc, dân chủ phòng Pháp và quyền năng phản hễ tay sai?

A. Đại địa công ty C. Tiểu cùng trung địa chủB. Tiểu địa chủD. Trung cùng đại địa chủ

Câu 19: vào cuộc khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai của thực dân Pháp, thống trị tư sản bị phân hóa như vậy nào?

A. Tư sản dân tộc và tư sản mến nghiệpB. Tư sản dân tộc bản địa và tứ sản mại bảnC. Bốn sản dân tộc bản địa và bốn sản công nghiệpD. Tư sản dân tộc bản địa và tư sản công thương

Câu 20: Lực lượng hăng hái và phần đông nhất của bí quyết mạng Việt Nam


A. Người công nhân B. Dân cày C. Tiểu tư sản D.Tư sản dân tộc

Câu 21: Sự kiện nào mô tả “Tư tưởng phương pháp mạng mon 10 Nga vẫn thấm sâu rộng vào ách thống trị công nhân và bước đầu biến thành hành động của thống trị công nhân Việt Nam”

A. Bãi thực của thợ lắp thêm xưởng bố Son cảng thành phố sài thành (8-1925)B. Nguyễn Ái Quốc gọi sơ luận bàn cương của Lênin về vụ việc dân tộc với thuộc địa (7-1920)C. Giờ đồng hồ bom của Phạm Hồng Thái vang dội làm việc Sa Diện - quảng châu trung quốc (6-1924)D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến họp báo hội nghị Véc xai (6-1919)

Câu 22: cho biết thêm mục tiêu chiến đấu trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1925?

A. Đòi một số quyền lợi về tài chính và các quyền tự do thoải mái dân chủ.B. Chống bầy tư bạn dạng Pháp núm độc quyền xuất cảng lúa gạo.C. Đòi nhà chũm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).D. Thành lập Đảng Lập hiến tập phù hợp lực lượng quần chúng phòng Pháp.

Câu 23: giai cấp công nhân vn xuất thân đa số từ đâu?

A. Kẻ thống trị tư sản bị phá sảnB. ách thống trị nông dân bị mất đất.C. Tầng lớp tiểu bốn sản bị chèn ép.D. Thợ bằng tay bị thất nghiệp.

Câu 24: Điểm khác biệt cơ bạn dạng giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong phong trào dân tộc, dân chủ là

A. ý thức yêu nước. B. Có niềm tin đấu tranh kháng đế quốc, phong kiến.C. Nhanh chóng tiếp thu tư tưởng Mác- Lênin.D. Lực lượng thâm nhập đấu tranh phần đông trong phong trào cách mạng.

Câu 25: Trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919-1925 thống trị nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất

A. Người công nhân B. Tiểu tứ sản C. Dân cày D. Tứ sản

Câu 26: Phong trào thứ nhất do kẻ thống trị tư sản dân tộc bản địa khởi xướng đó là

A. Chống chọn lọc thương cảng dùng Gòn.B. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo phái mạnh Kỳ.C. Phong trào “Chấn hưng nội hóa, tiêu diệt ngoại hóa”.D. Ra đời Đảng lập hiến nhằm tập đúng theo lực lượng quần chúng.

Câu 27: vì chưng sao sau Chiến tranh trái đất thứ nhất, trào lưu yêu nước theo định hướng dân chủ bốn sản cải tiến và phát triển mạnh mẽ?

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền tay sâu rộng lớn vào Việt Nam.B. Do ảnh hưởng của tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.C. ách thống trị công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.D. Thực dân Pháp vẫn trên đà suy yếu.

Câu 28: gần như tờ báo văn minh của thế hệ tiểu tư sản trí thức xuất phiên bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919 – 1926) là

A. “Chuông rè”, “An phái mạnh trẻ”, “Nhành lúa”.B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”.D. “Chuông rè”, “An nam giới trẻ”, “Người công ty quê”.

Câu 29: hồi tháng 8-1925 ra mắt sự kiện nổi bật gì của thống trị công nhân Việt Nam?

A. Cuộc bãi công của người công nhân thợ nhuộm làm việc Chợ Lớn.B. Cuộc đình công của công nhân Bắc Kì.C. Bãi khoá của thợ lắp thêm xưởng bố Son- dùng Gòn.D. đình công của công nhân xí nghiệp sợi nam giới Định.


Câu 30: lý do lại nhận định rằng cuộc bãi công của công nhân cha Son (8-1925) là một trong mốc đặc trưng trên bé đường cải tiến và phát triển của trào lưu công nhân?

A. Do đã ngăn cản trở được tàu chiến Pháp chở bộ đội sang lũ áp trào lưu đấu tranh phương pháp mạng của nhân dân với thủy thủ Trung Quốc.B. Đánh dấu bốn tưởng biện pháp mạng tháng Mười new được ách thống trị công nhân nước ta tiếp thu.C. Bởi vì sau cuộc làm reo của công nhân ba Son có rất nhiều cuộc đình công của người công nhân Chợ Lớn, nam Định, Hà Nội…tổng bến bãi công.D. Đánh dấu bước tiến new của trào lưu công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân vn từ đây bước vào đấu tranh trường đoản cú giác.

Câu 31: vì chưng sao Nguyễn Ái Quốc vứt phiếu đồng tình quốc tế 3?

A. Thế giới này bênh vực mang lại quyền lợi của các nước nằm trong địaB. Quốc tế này giúp quần chúng. # ta tranh đấu chống thực dân PhápC. Quốc tế này đặt ra đường lối cho bí quyết mạng Việt NamD. Thế giới chủ trương thành lập mặt trận dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam

Câu 32: Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc tra cứu thấy tuyến phố cứu nước đúng đắn

Câu 33: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc thống trị nhiệm kiêm chủ cây bút tờ báo nào?

A. Đời sống người công nhân C. Nhân đạoB. Người cùng khổD. Sự thật

Câu 34: Báo bạn cùng khổ vị Nguyễn Ái Quốc thống trị nhiệm, kiêm chủ bút là phòng ban ngôn luận của tổ chức nào?

A. Đảng buôn bản hội Pháp C. Hội nước ta cách mạng thanh niênB. Đảng cùng sản Pháp D. Hội liên hiệp những dân tộc thuộc địa

Câu 35: Sự khiếu nại tháng 6-1924, lắp với chuyển động nào của Nguyễn Ái Quốc sinh sống Liên Xô?

A. Fan dự Đại hội quốc tế nông dân B. Fan dự Đại hội lần vật dụng V quốc tế cộng sảnC. Fan dự Đại hội thế giới phụ nữD. Người dự Đại hội lần trang bị VII của thế giới cộng sản.

Câu 36: tác dụng trong thừa trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919 mang lại 1925 là gì?

Câu 37: tại sao nói Nguyễn Ái Quốc sẽ trực tiếp chuẩn bị về chủ yếu trị, tứ tưởng và tổ chức cho sự thành lập chính đảng vô sản nghỉ ngơi Việt Nam?

A. Tín đồ đã search ra tuyến đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, tuyến đường cách mạng vô sản.B. Bạn đã trình diễn trước Đại hội thế giới cộng sản lần lắp thêm V lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược của giải pháp mạng các nước ở trong địa.C. Bạn đã tiếp nhận được tia nắng của công ty nghĩa Mác-Lênin và đã gồm công truyền bá vào nước ta.D. Sau những năm bôn ba vận động ở nước ngoài Người đang hiểu rõ thực chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 38: Trong trào lưu yêu nước công khai, sự khiếu nại nào rất nổi bật trong năm 1925?

A. Cuộc tranh đấu đòi thả Phan Bội ChâuB. Đám tang Phan Châu TrinhC. Xuất bản tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp”D. Thành lập Hội việt nam cách mạng thanh niên

Câu 39: cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?

A. Trào lưu thể hiện ý thức chủ yếu trị.B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.C. Phong trào chủ yếu đuối đòi quyền lợi và nghĩa vụ chính trị và kinh tế tài chính có ý thức .D. Phong trào chủ yếu đuối đòi nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế tài chính nên còn mang tính tự phát.


Câu 40: mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân hậu năm 1919 mang đến năm 1924 hầu hết là

A. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế tài chính C. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi về ghê tế- chủ yếu trịB. Đòi quyền hạn về thiết yếu trị D. Chống thực dân Pháp nhằm giải phóng dân tộc

Câu 41: Hội việt nam cách mạng thanh niên thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Vày yêu ước của trào lưu công - nông Việt Nam cần phải có tổ chức giải pháp mạng lãnh đạo.B. Mon 6- 1924, sự khiếu nại tiếng bom Sa Diện, giới trẻ yêu nước việt nam đang tập đúng theo tại trung quốc thấy cần phải có tổ chức thiết yếu trị lãnh đạo.C. Vì chưng Nguyễn Ái Quốc đến quảng châu trung quốc 11-1924 tiếp xúc với những nhà bí quyết mạng và giới trẻ tại đây sẵn sàng cho việc thành lập và hoạt động đảng vô sản.D. Do buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 sinh sống Liên Xô và trung hoa dẫn đến yêu cầu cung cấp thiết ra đời tổ chức lãnh đạo.

Câu 42: Lí luận nào tiếp sau đây đã được cán bộ của Hội nước ta Cách mạng tuổi teen truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác - Lênin. B. Lí luận tranh đấu giai cấp.C. Lí luận giải pháp mạng vô sản.D. Lí luận hóa giải dân tộc.

Câu 43: xu hướng của Hội nước ta Cách mạng bạn teen là:

A. Khuynh hướng dân chủ tứ sản. B. định hướng vô sản.C. Xu thế tư sản. D. Kết hợp giữa khuynh hướng vô sản với tư sản.

Câu 44: quy trình phân hóa của Hội nước ta cách mạng bạn teen đã dẫn mang lại sự thành lập các tổ chức triển khai cộng sản nào trong năm 1929?

A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảngB. Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cùng sản đảng cùng Đông Dương cộng sản liên đoànC. Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoànD. Tất cả đều sai

Câu 45: lý do tổ chức Tân Việt biện pháp mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

A. Do buổi giao lưu của Hội nước ta cách mạng bạn trẻ với lý luận và tứ tưởng của công ty nghĩa Mác - Lênin có tác động mạnh mẽ.B. Bởi nội bộ của Tân Việt đã ra mắt cuộc đương đầu giữa tư tưởng cách mạng và bốn tưởng cải lương cuối cùng quan điểm vô sản chiếm phần ưu thế.C. Do một vài đảng viên tiên tiến của Tân Việt gửi sang gia nhập vn Quốc dân đảng.D. Do phần lớn đảng viên của Tân Việt muốn thành lập và hoạt động một chính đảng kiểu bắt đầu theo nhà nghĩa Mác- Lênin.

Câu 46: kim chỉ nam của tồ chức nước ta Quốc dân đảng là gì?

A. Đánh xua thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.B. Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.C. Đánh xua đuổi giặc Pháp, tấn công đổ ngôi vua, tùy chỉnh cấu hình dân quyền.D. Đánh đổ giặc Pháp, tấn công đổ ngôi vua, lập phải nước nước ta độc lập

Câu 47: Địa bàn vận động chủ yếu đuối của việt nam Quốc dân Đảng là:

A. Ở Trung Kỳ. B. Ở Bắc Kỳ C. Ở phái nam Kỳ. D. Vào cả nước.

Câu 48: Năm 1929 ba tổ chức triển khai cộng sản lần lượt ra đời theo sản phẩm tự ?

A. Đông Dương cùng sản liên đoàn, Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.B. An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.C. Đông Dương cùng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cùng sản đảng.D. Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn..

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 11 Chương 1 1 Chương 1, Please Wait

Câu 49: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là chỗ diễn ra sự kiện làm sao sau đây?

A. Đại hội lần thứ nhất của Việt nam giới Cách Mạng Thanh NiênB. Thành lập Đông Dương cộng sản đảngC. Ra đời Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt NamD. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 50: phòng ban ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

A. Báo Nhành LúaB. Báo Người Nhà QuêC. Báo Búa Liềm D. Báo Tiếng Chuông Rè

Câu 51: Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt nam là?

A. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.B. Trung tâm tâm xã.C. Hội.Việt nam cách mạng thanh niênD. Hội những người Việt phái nam yêu nước.

Câu 52: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện chính trị ở quảng châu trung quốc là:

A. “Con rồng tre”. B. “Đường Kách mệnh”.C. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.D. “Người thuộc khổ”

Đáp án trắc nghiệm nước ta từ 1919 - 1930

1C11D21A31A41A51C
2C12B22A32C42A52B
3C13B23B33B43B
4D14C24C34D44A
5B15C25A35B45A
6C16B26C36A46C
7D17D27B37C47B
8B18C28D38D48D
9B19B29C39D49C

10