Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Hóa học tập lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài học kinh nghiệm trong sgk hóa học lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 10

Mục lục bài tập trắc nghiệm Hóa 10

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cùng định giải pháp tuần hoàn

Chương 3: liên kết hóa học

Chương 4: bội phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: đội halogen

Chương 6: Oxi - lưu giữ huỳnh

Chương 7: vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với định hình thức tuần hoàn

Chương 3: liên kết hóa học

Chương 4: phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: đội halogen

Chương 6: Oxi - lưu huỳnh

Chương 7: vận tốc phản ứng và cân đối hóa học

Trắc nghiệm bài bác 1 : thành phần nguyên tử rất hay có đáp án

Bài 1: Một nguyên tử chỉ có một electron sinh sống vỏ nguyên tử với hạt nhân nguyên tử có trọng lượng là 5,01.10-24 gam. Số phân tử proton cùng hạt nowtron trong hạt nhân nguyên tử này thứu tự là

A. 1 cùng 0. B. 1 và 2.

C. 1 với 3. D. 3 với 0.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Tổng số hạt n và p trong phân tử nhân nguyên tử này là:

*

Nguyên tử có 1 electron nghỉ ngơi lớp vỏ nguyên tử nên sẽ có một proton trong hạt nhân. Suy ra số phân tử nowtron trong hạt nhân là 2.


Bài 2: cho biết thêm nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Å.

a) khối lượng riêng của nguyên tử crom là

A. 2,47 g/cm3.

B. 9,89 g/cm3.

C. 5,20 g/cm3.

D. 5,92 g/cm3.

b) Coi khối lượng của nguyên tử triệu tập trong hạt nhân. Trọng lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử crom là

A. 2,31.1011 kg/cm3.

B. 1,38.1014 kg/cm3.

C. 2,89.1010 kg/cm3.

D. 2,31.1013 kg/cm3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: a/ B; b/ D

Coi nguyên tử crom là hình cầu, thể tích nguyên tử là

V=(4/3) πr3 = 8,78. 10-24 (cm3)

Vậy trọng lượng riêng của nguyên tử là

D = m/V = (52.1,67.10-24)/(8,78. 10-24 ) = 9,89 (g/cm3)

Thực tế coi nguyên tử là một quả cầu rỗng, khối lượng tập trung ở phân tử nhân.

Thể tích phân tử nhân là : V = 4/3 πr3= 3,76.10-39 (cm3)

Vậy cân nặng riêng của hạt nhân là :

D = m/V = (52.1,67.10-27)/(3,76.10-39 ) = 2,31.10-13 (kg/cm3)


Bài 3: bắn một chùm tia αđâm xuyên qua một mảnh kim loại. Hỏi lúc 1 hạt nhân bị bắn phá, có khoảng bao nhiêu phân tử α đã đi xuyên thẳng qua nguyên tử? biết rằng 2 lần bán kính nguyên tử to hơn đường kính của phân tử nhân khoảng tầm 104 lần.

A. 106. B. 107. C. 108. D. 109.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khi bắn một chùm tia α qua một nguyên tử : các tia sẽ trải qua tiết diện ngang của nguyên tử cùng hạt nhân.

Tỉ lệ thân tiết diện ngang của nguyên tử và hạt nhân là : (πd2)/(πd"2 )

Trong đó: d là 2 lần bán kính của nguyên tử và d’ là đường kính hạt nhân. Tỉ lệ này bằng (104)2 = 108.

Vậy: khi có một tia α gặp gỡ hạt nhân thì có 108 hạt α đang đi chiếu thẳng qua nguyên tử.


Bài 4: vào nguyên tử, một số loại hạt nào có trọng lượng không đáng chú ý so với những hạt sót lại ?

A. Proton. B. Nơtron.

C. Electron.D. Nơtron với electron

Hiển thị đáp án

Bài 5: Một nguyên tử (X) bao gồm 13 proton trong hạt nhân. Cân nặng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là:

A. 78,26.1023 gam. B. 21,71.10-24 gam.

C. 27 đvC. D. 27 gam

Hiển thị đáp án

Bài 6: tổng thể nguyên tử vào 0,01 mol phân tử NH4NO3 là

A. 5,418.1021 B. 5,4198.1022

C. 6,023.1022 D. 4,125.1021

Hiển thị đáp án
Bài 7: kim loại crom có kết cấu tinh thể, với phần rỗng chiếm phần 32%. Khối lượng riêng của crom là d = 7,19 g/cm3. Bán kính nguyên tử của crom là: (cho biết Cr: 52g/mol).

A. 1,52 A0 B. 1,52 nm

C. 1,25nm D. 1,25A0

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

1 mol nguyên tử Cr đựng 6,022.1023 nguyên tử Cr

Vtinh thể = 52/7,19 = 7,23 (cm3)

Vnguyên tử Cr = 0,68.7,23/6,023.1023 = 8,16.10-24 cm3 = 4πR3/3

R = 1,25.10-8 centimet = 1,25 A0


Bài 8: Biết 1 mol nguyên tử fe có trọng lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron tất cả trong 5,6g sắt là:

A. 15,66.1024 B. 15,66.1021

C. 15,66.1022 D. 15,66.1023

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nFe = 0,1 mol → số nguyên tử fe = 0,1.6,023.1023 = 6,023.1022

Số hạt p. = 26.6,023.1022 = 15,66.1023


Bài 9: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là

A. Electron.B. Proton.

C. Nơtron. D. Nơtron với electron.

Hiển thị đáp án

Bài 10: vào nguyên tử, các loại hạt như thế nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?

A. Proton. B. Nơtron.

C. Electron.D. Nơtron với electron.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 : phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị rất hay gồm đáp án

Bài 1: vào tự nhiên, một nguyên tử 86222Ra tự động hóa phân chảy ra một hạt nhân nguyên tử 24He cùng một phân tử nhân nguyên tử X. X là

A. 86222Rn

B. 86136Rn

C. 88222Ra

D. 88134Ra

Hiển thị đáp án

Bài 2: khi dung phân tử 2048Ca bắn vào hạt nhân 95243Am thì chiếm được một hạt nhân rất nặng, đồng thời gồm 3 nơtron bị bóc ra. Kết cấu hạt nhân nguyên tố vô cùng nặng này gồm

A. 176n cùng 115p.

B. 173n cùng 115p.

C. 115n cùng 176p.

D. 115n với 173p.

Hiển thị đáp án

Bài 3: vào tự nhiên, oxi tất cả 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2?

A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Trong tự nhiên hidro đa số tồn tại 2 đồng vị 11H cùng 12H (còn call là đơteri, kí hiệu là D). Nước tự nhiên và thoải mái tồn tại dạng nước chào bán nặng (HOD) với nước thường (H2O). Để tách được 1 gam nước buôn bán nặng nên lấy bao nhiêu gam nước tự nhiên? cho biết thêm nguyên tử khối của oxi là 16, nguyên tử khối của hidro là 1,008.A. 17,86 gam. B. 55,55 gam.C. 125,05 gam. D. 118,55 gam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Gọi x là hàm lượng % về số nguyên tử 11H, vậy lượng chất % về số nguyên tử của 12H là (100 – x).

*

Tính ra x = 99,2%

Vậy cứ 1000 phân tử nước thoải mái và tự nhiên thì tất cả 992 phân tử nước thường với 8 phân tử nước phân phối nặng.

Ta có MDOH = 19.

Vậy 1 gam nước phân phối nặng gồm 1/19 = 5,26.10-2 (mol).

Để tách bóc được 5,26.10-2 mol nước buôn bán nặng yêu cầu số mol nước tự nhiên và thoải mái là:

5,26. 10-2. 1000/8 = 6,58 (mol)

Mnước thoải mái và tự nhiên = 1,008.2 + 16 = 18,016.

Khối lượng nước đề nghị dùng là: 6,58.18,016 = 118,55 (gam).


Bài 5: vào tự nhiên, X tất cả hai đồng vị 1735X với 1737X, chiếm phần lần lượt 75,77% cùng 24,23% số nguyên tử X. Y tất cả hai đông vị à 11Y với 12Y, chiếm phần lần lượt 99,2% cùng 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên và thoải mái có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

b) Phân tử khối vừa đủ của XY là

A. 36,0. B. 36,5. C. 37,5. D. 37,0.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

a) những loại phân tử XY là: 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

b) Nguyên tử khối vừa phải của X :

*

Nguyên tử khối vừa đủ Y là:

*

Phân tử khối trung bình của XY: 36,493 ≈ 36,5.


Bài 6: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X cùng Y là 142, trong các số đó tổng số hạt với điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn nữa của X là 12. Hai kim loại X, Y thứu tự là

A. Na, K.B. K, Ca.

C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Ta có hệ:

*

Vậy, sắt kẽm kim loại X là Ca, Y là Fe.


Bài 7: cho những phát biểu sau:

(1). Toàn bộ các hạt nhân nguyên tử số đông được cấu trúc từ các hạt proton với notron.

(2). Trọng lượng nguyên tử tập trung phần nhiều ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron ngay số proton.

(4). Trong phân tử nhân nguyên tử hạt sở hữu điện là proton cùng electron.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Xem thêm: 1300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Theo Từng Bài (Có Đáp Án) Pdf

Số tuyên bố đúng là

A. 1B. 2

C. 3D. 4

Hiển thị đáp án

Bài 8: Nguyên tử Mg có bố đồng vị ứng với thành phần tỷ lệ về số nguyên tử như sau :

Đồng vị 24Mg 25Mg 26Mg
% 78,6 10,1 11,3

Giả sử trong tất cả hổn hợp nói trên bao gồm 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của nhị đồng vị 24Mg và 26Mg lần lượt là:

A. 389 với 56B. 56 với 389

C. 495 với 56D. 56 và 495

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giả sử trong hỗn hợp nói trên tất cả 50 nguyên tử 24Mg, thì số nguyên tử khớp ứng của 2 đồng vị còn lại là :

Số nguyên tử

*

Số nguyên tử

*


Bài 9: biết rằng nguyên tố agon có tía đồng vị không giống nhau, ứng cùng với số khối 36; 38 với A. Xác suất các đồng vị tương ứng lần lượt bằng : 0,34% ; 0,06% với 99,6%. Số khối của đồng vị A của yếu tố agon là? hiểu được nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

A. 37B. 39

C. 40D. 41

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Ta có:

*

Bài 10: mỗi phân tử XY2 tất cả tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 54, số hạt với điện của X thấp hơn số hạt có điện của Y là 12. Hãy khẳng định kí hiệu hoá học của X, Y lần lượt là

A. Fe và SB. S và O

C. C với OD. Pb và Cl

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị điện tích phân tử nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không có điện) của X là NX, Y là NY. Cùng với XY2, ta có những phương trình:

tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178 → 2 ZX + 4 ZY + NX + 2NY = 178 (1)

số hạt mang điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 54 → 2 ZX + 4ZY - NX 2 NY = 54 (2)

số hạt sở hữu điện của X thấp hơn số hạt có điện của Y là 12 → 4 ZY - 2 ZX = 12 (3)

→ ZY = 16; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu lại huỳnh. XY2 là FeS2


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, infokazanlak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đúng theo các video clip dạy học tập từ những giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K mang đến teen 2k5 trên khoahoc.infokazanlak.com