Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (65.26 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm benzen và đồng đẳng

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm Câu 1: hàng đồng đẳng benzen có công thức thông thường là

A.CnH2n+2

B. CnH2n-2

C. CnH2n-4

D. CnH2n-6

Câu 2: bí quyết phân tử của Strien làA. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 3: công thức phân tử của toluen làA. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 là


A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 5: Benzen tính năng với Br2 theo xác suất mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu

được sẩn phẩm hữu cơ làA. C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br4

Câu 6: Benzen công dụng với Cl2 có ánh sáng, chiếm được hexaclorua. Côngthức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl


Câu 7: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. Hex-1-enB. HexanC. 3 hex-1-inD. Xiclohexan

Câu 8: Toluen tính năng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn

phẩm hữu cơ làA. O-bromtoluenB. M-bromtoluen.C. PhenylbromuaD. Benzylbromua

Câu 9: chất nào sau đây có công dụng tham gia phản bội ứng trùng hợp tạppolime?

A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Stiren

Câu 10: hóa học nào dưới đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ngơi nghỉ nhiệt độ

thường?A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Stiren

Câu 11: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 lúc đun nóng?

A. BenzenB. ToluenC. 3 propanD. Metan


Câu 12: Đốt cháy hồn tồn ankybenzen X nhận được 7,84 lít CO2 (đktc)

và 3,6 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 13. Đốt cháy hồn tồn 5,3 gam ankybenzen X chiếm được 8,96 lítCO2 (đktc). Cách làm phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 14: đến benzen tính năng với lượng dư HNO3 đặc tất cả xúc tác H2SO4

đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen pha chế được từ19,5 tấn benzen (hiệu suất phản nghịch ứng 80%) là

A. 30,75 tấnB. 38,44 tấn.C. 15,60 tấnD. 24,60 tấn

Câu 15: mang đến toluen chức năng với lượng dư HNO3 đặc tất cả xúc tác H2SO4

đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Cân nặng điều chế được từ23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

A. 45,40 kgB. 70,94 kgC. 18,40 kgD. 56,75 kg

Câu 16: chất X là đồng đẳng của benzen, có cơng thức dễ dàng và đơn giản nhất làC3H8. Cơng thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học 11


*
tư liệu Đề thi HSG lớp 9 tất cả đáp án 4 1 2
*
bài xích giảng hóa học 11 bài bác 35 benzen với đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon không giống trăng tròn 2 6
*
Slide hóa 11 bài xích 35 benzen cùng đồng đẳng , một trong những hidrocacbon thơm khác tiết 1 _N.H Yến 38 1 1
*
bài bác giảng bài bác benzen cùng đồng đẳng một vài hiđrocacbon khác chất hóa học 11 (2) 26 628 0
*
bài giảng bài bác benzen cùng đồng đẳng một số hiđrocacbon khác chất hóa học 11 (3) 39 501 0


Xem thêm: Những Mặt Hàng Nào Chủ Yếu Được Mua Bán Ở Chợ Làng, “New 2022″

(9.53 KB - 4 trang) - mua Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 bài xích 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm - bài xích tập trắc nghiệm hóa học lớp 11 có đáp án