39 bài Toán cải thiện lớp 2 giúp những em luyện giải đầy đủ dạng bài bác tập nâng cao, nhằm rèn luyện thật tốt kiến thức môn Toán lớp 2, chuẩn bị cho kỳ thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 tiếp đây đạt kết quả như hy vọng muốn.

Bạn đang xem: Bài tập toán nâng cao lớp 2

Với những dạng bài tập Toán lớp 2 như tính nhanh, kiếm tìm x, tìm kiếm hình, viết số theo mẫu, điền dấu phù hợp vào nơi trống, cùng những câu hỏi có lời văn.... Đây cũng chính là tài liệu hữu ích cho các em ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2. Mời những em cùng thiết lập miễn mức giá 39 vấn đề lớp 2 nâng cao trong nội dung bài viết dưới đây:

Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Bài 1: kiếm tìm x biết:


a) x + 39 + 19 = 87 + 9

....................................

....................................

....................................


b) x – 26 = 75 – 17

....................................

....................................

....................................


c) 45 + 47 – x = 59 + 9

....................................

....................................

....................................


Bài 2: Tính nhanh


a) 17 + 25 + 13 + 45

....................................

....................................

....................................

....................................


b) 24 + 18 + 26 + 22

....................................

....................................

....................................

....................................


c) 50 + 17 + 13 + 20

....................................

....................................

....................................

....................................


b) Điền số thích hợp vào ô trống

Số hạng536490490
Số hạng342536205
Tổng878695

Số bị trừ989989
Số trừ576576430
Hiệu413413786

Bài 3: Tấm vải trắng lâu năm 56 m và ít hơn tấm vải vóc hoa 18 m. Hỏi cả 2 tấm vải vóc dài từng nào mét?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 4: mang đến hình vẽ

a) Ở hình tam giác ΔABE có các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG tất cả thêm những tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

d) Số tam giác có tất cả là:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 5:

a) Số ?

Số bị trừ789916769974
Số trừ456302240506650
Hiệu83207522

b) tra cứu x biết:


112 + 143 + x = 999 – 102

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


x - 123 = 400 + 56

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


962 – x = 869 – 28

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bài 6: Anh cao 159cm và cao hơn nữa em 24cm. Hỏi cả hai anh em cao bao nhiêu cm?


Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 7: Viết tên toàn bộ các hình tam giác tất cả ở hình bên:..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


Bài 8:

a) Điền từ thích hợp vào câu sau:

Trong phép cùng nếu ta thêm bao nhiêu đơn vị chức năng vào một trong những hạng và bớt đi bấy nhiêu đơn vị ởsố hạng đó thì tổng nhì số hạng đó ............................................ ..................................................

Ví dụ: 97 + 55 = 100 + 52 = .......

b) Tính cấp tốc theo mẫu ở lấy một ví dụ trên:


198 + 63 = ............................................

499 + 87 = ............................................


395 + 86 = ............................................

146 + 49 = ............................................


Bài 9: Viết số theo mẫu

Số viết bởi cả chữSố viết bằng văn bản sốSố trămSố chụcSố solo vị
Năm trăm bố mươi bảy537537
Bảy trăm hai mươi ba
Tám trăm năm mươi
Chín trăm linh năm
800
901
989

Bài 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng sao để cho trên mỗi hình vẽ dưới đây


a) gồm 2 tứ giác với 1 tam giác


b) có 3 tứ giác


Bài 11: có 1 túi cam nặng nề 9 kg và 1 quả trọng lượng 1 kg. Dùng loại cân tất cả 2 đĩa em làm thếnào cân cho người mua 5 kilogam cam được?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 12: Tấm vải trắng dài 56 centimet và ít hơn tấm vải vóc vải hoa 18 cm. Hỏi cả nhì tấm vải lâu năm baonhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 13: tra cứu x biết


112 + 134 + x = 946 - 269

...............................

...............................

...............................


x - 123 = 400 + 56 - 75

...............................

...............................

...............................


962 - x = 869 - 28

...............................

...............................

...............................


Bài 14: thiết bị năm tuần này là ngày 8 mon 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 15: trang bị sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi vật dụng bảy tuần sau là ngày nào?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Xem thêm: " And So On Là Gì ? Cụm Từ And So On And So Forth Nghĩa Là Gì

........................................................ ........................................................