Bộ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 tất cả 20 thắc mắc ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2, các câu vấn đáp đính kèm. Với 5 đề thi học tập kì 2, 2 đề ôn tập và 15 đề thi được share bộ sách Kết Nối trí thức Với cuộc sống đời thường sẽ giúp những em học viên lớp 2 ôn luyện thi học tập kì 2 năm 2021 – 2022 một giải pháp thành thạo. .

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập toán lớp 2

Với các dạng bài bác tập từ bỏ cơ bản đến nâng cao, các em sẽ rứa vững những dạng Toán và biết phương pháp dành thời gian để triển khai bài một cách thiết yếu xác. Những em cũng hoàn toàn có thể tham khảo Tài liệu rộng 180 Đề Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Chúng tôi mời bạn tải xuống miễn phí:


Nội dung câu trả lời


Ôn tập toán năm 2

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 SGK Toán 2 liên hệ kiến ​​thức với cuộc sống

Câu hỏi 1: Các số 357, 565, 429, 678 theo vật dụng tự từ nhỏ xíu nhất đến mập nhất:

A. 357, 429, 565, 678

C. 357, 565, 678, 429

B. 678, 565, 429, 357

D. 678, 429, 327, 565

câu 2: vào phép tính 5 x 4 = đôi mươi nên 4 được điện thoại tư vấn là

A. Tích B. Nguyên tố C. Dải phân làn Tình yêu của tôi

Câu hỏi 3: >, Ôn tập toán năm 2

Giáo án Toán lớp 2 – siêng đề 1

Bài 1: Đặt phép tính, rồi tính:

35 + 40

…………

…………

…………

86-52

…………

…………

…………

73-53

…………

…………

…………

5 + 62

…………

…………

…………

33 + 55

…………

…………

…………

88-6

…………

…………

…………

Bài 2: Gõ các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 thiết bị tự lớn số 1 đến nhỏ dại nhất:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Bài 3:

Một sợi dây ruy băng nhiều năm 96cm, em cắt còn 26cm. Dải còn lại dài bao nhiêu inch?

Sự hòa tan

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Bài 4:

Mẹ nuôi kê và vịt, tổng bầy có 48 con, trong số đó gà người mẹ là 23 con. Bà bầu nuôi từng nào con vịt?

Sự hòa tan

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Bài 5: > =

1. 45 – 24… ..17 + 10

24 + 35… ..56 – 36

6 + 4 …… .7 + 2

B. 32 + 16 …… 20 + 28

37 – 17 …… 56 – 36

10 – 2 …… ..10 – 1

Giáo án Toán lớp 2 – chủ đề 2

câu hỏi 1: Điền số phù hợp vào khu vực trống

1. 32 +… .. = 65

B.…. + 54 = 87

c. 72 – 24 =…

D. 35 + 43

=

4

=

số 8

Câu hỏi 3: Gõ vết +; –

15… .. 5 …… 2 = 12

17 …… .3 …… 11 = 3

câu 4: Tìm một số trong những có 40 với trừ đi 30 để được 20.

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Câu hỏi 5: Hà có không ít hơn Hà 7 mặt đường nhưng ít hơn 9. Hà có bao nhiêu đường?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Đề cương ôn tập Toán lớp 2 – chuyên đề 3

Câu hỏi 1:

Ngày thứ 3 của tháng là nhà nhật. Ngày 10 của tháng này là ngày gì?

Trả lời: ………………………………

câu 2:

Dũng có một số trong những viên bi, chúng ta ấy mang đến Dũng Khánh 14 viên bi. Sót lại 15 viên bi trong gò phân. Hỏi ban đầu Dũng gồm bao nhiêu viên bi?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Câu hỏi 3:

a) Có… .. điểm vào hình bên; vâng ….. đường thẳng

b) Đọc tên những dòng: ……………………………

câu 4:

Bình bao gồm 78 chiếc kẹo, Bình đến Đào một số kẹo thì Bình còn lại 52 cái. Bình đã cho Đào từng nào cái kẹo?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Câu hỏi 5:

Viết toàn bộ các số có hai chữ số hàng trăm cộng với số hàng đơn vị là 5.

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Đề cương cứng ôn tập Toán lớp 2 – Đề 4

I- PHẦN THỬ NGHIỆM:

Đối với mỗi câu hỏi dưới đây, khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D trước câu vấn đáp đúng:

Câu hỏi 1: số lượng 95 đọc như thế này:

A. Chín năm B. Chín với Năm

C. Chín mươi năm D. Chín mươi lăm

câu 2: Số trước 89:

80 B.90

88 87

Câu hỏi 3: Số lớn nhất có hai chữ số:

98 B.99

C.11 D.10

câu 4: 14 + 2 =… Số đề nghị điền vào lốt chấm:

16 20

C 26 D.24

Câu hỏi 5: vào phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 được gọi là:

sự phân loại B. Nhãn hiệu

C. Số bị trừ D. Phép trừ

Câu hỏi 6: Số thích hợp để điền vào nơi trống trong phép tính:

98 -…. = 90:

A.8 B.9

C.10 D.7

câu 7: 2dm 3 cm =… cm

H.32 cm B.23 cm

C. 203cm D.230cm

câu 8: gồm bao nhiêu hình tam giác trong hình?

2 bức ảnhB. 3 ảnhC. 4 ảnh

câu 9: hiểu được trong một phép trừ, hiệu là số nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số cơ mà tổng hai chữ số là 6 với số trừ là 68. Số đề xuất trừ:

A.73 83

C 53 37

II- PHẦN THẢO LUẬN:

Bài 1: đo lường và thống kê rồi tính toán

64 + 27

………………………….

………………………….

………………………….

47 + 39

………………………….

………………………….

………………………….

70 – 52

………………………….

………………………….

………………………….

100 – 28

………………………….

………………………….

………………………….

Bài 3: có 94 học viên của lớp sản phẩm hai. Lớp ba có thấp hơn lớp nhì là 16 học sinh. Hỏi khối ba có từng nào học sinh?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Đề cương cứng ôn tập Toán lớp 2 – siêng đề 5

Tập 1: Nhiều lựa chọn

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu hỏi 1: trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số mập nhất:

A. 354 B. 253 C. 345 D. 235

câu 2: hàng phép tính 4 x 5 – 2 có công dụng như sau:

A. 22 B. 20 C. 12 D. 18

Câu hỏi 3: đồ vật Năm tuần này, ngày 10 tháng 5. Thiết bị năm tuần sau là ngày gì?

A. 9 B. 17 C. 3

câu 4: lựa chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu hỏi 5: tìm kiếm x

X: 2 = 10

A. X = 5 B. X = 8 C. X = 20

II. Phần viết

Câu 1: Đặt tính rồi tính

342 điểm trở lên 254

…………………………

…………………………

…………………………

789 – 436

…………………………

…………………………

…………………………

68 + 17

…………………………

…………………………

…………………………

92 – 46

…………………………

…………………………

…………………………

câu 2: đo lường và thống kê

3 x 8 – 12 = 36: 4 + 81 =

Câu hỏi 3:

Mỗi bạn cắt 3 ngôi sao. Chúng ta có thể cắt tổng cộng bao nhiêu sao?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Đề cưng cửng ôn tập Toán lớp 2 – Đề 6

I. Kiểm soát ống kính:

Đối cùng với mỗi câu hỏi dưới đây, hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất:

Câu hỏi 1. hiệu quả của phép tính 35 + 55:

89B.90

C.91D.92

câu 2 công dụng phép tính 79 – 23:

54B.55

C.5657

câu 3 Tuần này là lắp thêm Hai, ngày 3 mon Mười Hai. Máy Hai tuần sau là sản phẩm mấy?

A. Ngày 7 mon 12B. Ngày 8 mon 12

C. Ngày 9 mon 12D. 10 mon 12

câu 4 gồm hình sau:

A. 2 hình tam giácB. 3 hình tam giácC. 4 hình tam giácD. 5 hình tam giác

Câu hỏi 5. vào một phép cộng tất cả tổng bằng 16, số hạng trước tiên bằng 9. Số hạng thiết bị hai là gì?

4B.5

C 6D.7

câu 6 Số trước 83 là số nào?

8182

8485

II. Phần viết

Làm những bài tập sau:

câu 7 giám sát rồi tính toán

một, 25 + 9

b, 100 – 16

câu 8 tìm kiếm x

a) x + 5 = 22

b) x – 15 = 25

câu 9 Một bao gạo nặng 24kg, bao ngô nhẹ nhàng hơn bao gạo 7kg. Một bao ngô nặng từng nào kg?

câu 10. tìm kiếm hiệu giữa số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số.

Đề cưng cửng ôn tập Toán lớp 2 – chăm đề 7

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái cho câu trả lời đúng nhất:

Câu hỏi 1: (1 điểm) béo nhất trong những số: 989; Năm 199; 879; 950:

một 989B.199

C.879D.950

câu 2: (1 điểm) công dụng phép tính: 243 + 716 =?

một 969B. 959

C. 559569

Câu hỏi 3: (1 điểm) Số bị phân chia và số bị phân tách lần lượt là 36 và 4. Bởi vậy, một phần:

40B.32

C.9D.8

câu 4: (1 điểm) kế đến số lớn nhất có ba chữ số:

một trăm111

C.999D. 1000

Câu hỏi 5: (1 điểm) 1km =… m?

10mB. đôi mươi m

C. 100mD. 1000m

Câu hỏi 6: (1 điểm) Một hình tứ giác tất cả chu vi là:

H.15cmB.10cmC.11cmD.12cm

II. Máu kiểm tra: (4 điểm)

câu 7: (2 điểm) Nêu phép tính rồi tính:

532 + 245

………………………….

………………………….

………………………….

351 điểm trở lên 46

………………………….

………………………….

………………………….

972 – 430

………………………….

………………………….

………………………….

589 – 35

………………………….

………………………….

………………………….

câu 8: (2 điểm). Lớp em gồm 32 học sinh, cô giáo phân thành 4 nhóm. Tất cả bao nhiêu bạn trong những nhóm?

Đáp lại

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………….

Đề cương ôn tập Toán lớp 2 – Đề 8

I. NHIỀU LỰA CHỌN (Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.)

câu hỏi 1 M1. Số bé dại nhất bao gồm hai chữ số:

10

20

C.30

D.99

câu 2 M1. Hiệu quả của phép tính 35 + 24:

59

61

C.62

71

câu 3 mét vuông Điền số đúng vào địa điểm trống

3dm 4cm = …… cm?

A.7

B.34

43

70

câu 4 M2. tìm x biết 50 – x = 18

42

B.38

C.32

28

Câu hỏi sản phẩm công nghệ 5 M3 Tháng 2 năm 2020 là ngày bao nhiêu?

30 ngày

B.31 ngày

C.29 ngày

D. 28 ngày

câu 6 M1 Điền vào nơi trống mặt dưới

Hình tứ giác là hình có các cạnh.

lần 2

B.3

C.4

D.5

II. SỰ BIÊN TẬP

câu 7. M2.

>

câu 8. Khẳng định và tính toán: M3

45 + 55

……………………… ..

……………………… ..

……………………… ..

90 – 46

………………………….

……………………… ..

Xem thêm: Ban Điều Hành Là Gì - Bạn Có Thực Sự Hiểu Rõ Về Công Việc Này

……………………… ..

câu 9. M3 Lan thu được 24 bông hoa, Liên thu đạt thêm 16 bông hoa từ dàn lan. Các bạn Liên sẽ sưu tập được bao nhiêu bông hoa?