Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Bởi vậy, không những nắm vững lí thuyết mà các em đề nghị nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung ứng cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và khá đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 1

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần đông chất tung trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là phần đông chất điện li. Axit, bazơ cùng muối là những chất năng lượng điện li.

+ hóa học điện li mạnh dạn là hóa học khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan hầu như phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh áp dụng mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi rã trong nước chỉ có một vài phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định lý lẽ bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cố thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ những ion mang đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ những ion mang lại sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một các loại cation với một một số loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo nên 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tạo ra ít muối hạt tan độc nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- new tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo nên kết tủa với CO32- với SO42- bắt buộc muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ tạo kết tủa cùng với CO32- bắt buộc muối tan đang là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định phương tiện bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định điều khoản bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định điều khoản bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài bác tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: giả dụ = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bởi 9/10 V để thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Vật Lý 10 - Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 10

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.