*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

infokazanlak.com xin trình làng đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài tập về ankin tất cả đáp án, chọn lọc môn chất hóa học lớp 11, tài liệu bao hàm 3 trang, đầy đủ lý thuyết, phương thức giải cụ thể và bài tập gồm đáp án (có lời giải), giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi môn Hóa học sắp đến tới. Chúc những em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong muốn đợi.

Bạn đang xem: Bài tập ankin có lời giải

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và cài về cụ thể tài liệu dưới đây:

PHÂN DẠNG BÀI TẬP ANKINDẠNG I: BÀI TẬP LÝ THUYẾTCâu 1: hoàn thành phản ứng theo sơ đồ:a) Natri axetat → metan→axetilen→Vinyl Clorua→PVCb) Đá vôi → vôi sống → can xi cacbua → axetilen → vinylaxetilen → đivinyl → cao su thiên nhiên buna

c) Câu 2: hoàn thành các bội phản ứng theo sơ đồ dùng sau:a) metan → axetilen → vinyl clorua → đivinyl → butan → eten → PEb) Tinh bột → glucozơ → etanol → buta-1,3-đien → butan → metan → axetilen → VinylClorua → PVCc) natri axetat → metan → etin → vinyl axetilen → buta-1,3-đien → butan → etilen → etanol → buta-1,3-đien → cao su thiên nhiên bunad) nhôm cacbua → metan → axetilen → tệ bạc axetilua → etin → benzenCâu 3: A với B là nhị ankin liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hh bên trên rồi mang đến spc chiếu vào dd Ca(OH)2 dư thì chiếm được 25 gam kết tủa.a) kiếm tìm CTCT cùng tên của A, B biết MA b) từ bỏ A viết pư điều chế: benzen, etilen, etan, bạc đãi axetilua, PVC và cao su buna.c) Viết pư của B với hiđro(Pd/PbCO3), nước brom.Câu 4:a) tự đá vôi, than đá, muối ăn và nước hãy viết pư pha chế PVCb) mang lại etin pư với nước brom ta thấy chiếm được 3 sản phẩm. Viết pư xảy ra?c) Viết pư của propin; but-2-in với vinylaxetilen với nước brom dư; hiđro dư(xt theo thứ tự là Ni và PbCO3/Pd) với AgNO3 trong dung dịch NH3?Câu 5: A với B đề bao gồm CTĐGN là CH. Biết rằng: Câu 6: nhận biếtA a) Propin; propen; propan; xiclopropanB b) hexan; hex-1-en và hex1-1-inCH4 c) buta-1,3-đien; propin với butanTìm A, B, C, A1, B1 và viết pư xẩy ra etan; eten và etin d) CO2, SO2, Cl2, C2H4, C2H2.

DẠNG II: BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ANKINPhản ứng cháy của ankinCnH2n-2 + (3n - 1)/2O2 → nCO2 + (n - 1)H2O nCO2 > nH2O cùng nCO2 - nH2O = nankin.Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 5,4 g H2O. Vớ cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi vào thấy trọng lượng bình tăng 25,2 g. V có giá trị làA. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 6 lítCâu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin được 3,6 g H2O. Ví như hiđro hoá trọn vẹn 0,1 mol ankin kia rồi đốt cháy thì ít nước thu được là: A. 4,2 g B. 5,2 g C. 6,2 g D. 7,2 gCâu 3: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thể khí chiếm được H2O với CO2 tất cả tổng khối lượng là 25,2g. Trường hợp cho thành phầm cháy trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được 45g kết tủa.1) V có giá trị là: A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít2) CTPT của ankin là: A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích tất cả C2H6 và C2H2 nhận được CO2 cùng H2O gồm tỉ lệ mol là 1:1. Tỷ lệ thể tích mỗi khí trong tất cả hổn hợp đầu thứu tự làA. 50%, một nửa B. 30%, 70% C. 25% ,75% D. 70% ,30%Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn một ankin X sinh sống thể khí chiếm được H2O cùng CO2 tất cả tổng khối lượng là 23 gam. Nếu như cho thành phầm cháy trải qua dung dich Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X làA. C3H4. B. C2H2. C. C4H6. D. C5H8Câu 6: 1 mol hiđrocacbon X đốt cháy cho ra 5 mol CO2, 1mol X phản bội ứng cùng với 2 mol Ag N03/NH3. Xác định CTCT của X. A) CH2=CH-CH2-CºC-H c) CH2=CH-CH=CH-CH3b) HCºC-CH2- CºC-H d) CH2=C=CH-CH-CH2Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình 1 tăng 5,4 gam; bình 2 tăng 17,6 gam. A là hóa học nào trong những chất sau ? (A không công dụng với dd AgNO3/NH3)A. But-1-in. B. But-2-in. C. Buta-1,3-đien. D. B hoặc C.Câu 8: Một hỗn hợp 2 ankin lúc đốt cháy đã tạo ra 13,2g CO2 và 0,36g H2O. Tính trọng lượng Br2 hoàn toàn có thể cộng vào tất cả hổn hợp nói trên (Br= 80).a) 8g b) cảm thấy không được dữ kiện c) 32g d) 16gCâu 9: Một lếu láo hợp bao gồm 2 ankin khi đốt cháy đã cho ra 13,2 gam CO2 cùng 3,6 gam H2O. Tính trọng lượng brom rất có thể cộng vào các thành phần hỗn hợp trên A. 16 gam. B. 24 gam. C. 32 gam. D. 4 gam.Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ngơi nghỉ thể khí, mạch hở, nhẹ nhàng hơn không khí thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến lúc phản ứng hoàn toàn, thấy tất cả 25,6 gam brom làm phản ứng. Cực hiếm của m là: A. 2 gam. B. 4 gam. C. 10 gam D. 2,08 gamDẠNG III: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THẾ VỚI AgNO3/NH3I. Phương thức - Chỉ bao gồm ank-1-in hoặc những chất có links ba đầu mạch mới có phản ứng với AgNO3/NH3.• Ví dụ:CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH3-C≡CAg↓ + NH4NO3.CH3-C≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → không pư.• Tổng quát: CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.• Chú ý:+ nankin = n↓ => m↓ = mankin + 107.n↓.a+ cân nặng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng trọng lượng ankin phản bội ứng.+ Để tái chế tạo ra lại ankin ta mang lại ↓ phản nghịch ứng cùng với HCl.+ Anken và ankan không tồn tại phản ứng này.II. Bài bác tậpCâu 1: hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C6H6 mạch thẳng. Biết 1 mol X tính năng với AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 292 gam kết tủa. CTCT của X hoàn toàn có thể làA. CH ≡CC≡CCH2CH3. C. CH≡CCH2CH=C=CH2.B. CH≡CCH2C≡CCH3. D. CH≡CCH2CH2C≡CH.Câu 2: tất cả hổn hợp X gồm propin cùng một ankin A bao gồm tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X chức năng với dung dịchAgNO3/NH3 dư chiếm được 46,2 gam kết tủa. A làA. But-1-in. B. But-2-in. C. Axetilen. D. Pent-1-in.Câu 3: Một láo hợp gồm C2H2 cùng đồng đẳng A của axetilen có xác suất mol 1:1. Chia hh thành 2 phần bởi nhau+ Phần 1 công dụng vừa đủ với 8,96 lít H2 đktc chế tạo hidrocacbon no+ Phần 2 tác dụng với 300ml dd AgNO31M/NH3 thu được 40,1g kết tủa. Tên gọi của A là:A. Pent-1-in B. Vinylaxetilen C. But-1-in D. PropinCâu 4: Dẫn V (lít) sinh hoạt đktc hỗn hợp X có axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch phản nghịch ứng toàn diện với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z chiếm được 2,24 lít khí CO2(ở dktc) và 4,5 gam nước. Cực hiếm của V bằng:A. 8,96. B. 5,60. C. 13,44. D. 11,2.Câu 5: tất cả hổn hợp A tất cả một propin và một ankin X. đến 0,3 mol A làm phản ứng đầy đủ với 0,2 mol AgNO3 trong NH3. Vậy ankin X là:A. Axetilen. B. But -1-in. C. But -2-in. D. Pent-1-in.Câu 6: cho 6,7 gam tất cả hổn hợp hai hiđrocacbon gồm công thức phân tử là C3H4 cùng C4H6 lội qua một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được 22,75g kết tủa rubi (không thấy gồm khí thoát thoát khỏi dung dịch). Vậy phần trăm cân nặng các khí trên theo lần lượt là:A. 33,33% với 66,67%. B. 66,67% với 33,33%. C. 59,7% cùng 40,3%. D. 29,85% với 70,15%.Câu 7: đến 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phương pháp phân tử của X làA. C4H6. B. C4H4. C. C2H2. D. C3H4Câu 8: cho 13,8 gam hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc thỏa mãn tính chất trên?A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương Nito Photpho Hóa 11 Có Đáp Án

DẠNG IV: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG ANKIN + H2I. Phương pháp- trả sử X là lếu láo hợp ban sơ gồm CnH2n-2 cùng H2; Y là láo lếu hợp những chất sau phản nghịch ứng.+ những phản ứng xảy ra:CnH2n-2 + H2 → CnH2n.CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2.+ tất cả hổn hợp Y hoàn toàn có thể có: CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 cùng H2 dư+ quan hệ giới tính về khối lượng, ta có: mA = mB+ quan hệ tình dục về số mol, ta có: nA– nB= nH2 bội nghịch ứng+ Đốt cháy B cũng chính là đốt cháy A.II. Bài xích tậpCâu 1: hỗn hợp X có C2H2 và H2 có cùng số mol. Rước một lượng hỗn hợp X đến qua chất xúc tác nung nóng, thu được tất cả hổn hợp Y tất cả C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Sục Y vào hỗn hợp brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam với thoát ra 4,48 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2(đktc) buộc phải để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là: A. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 44,8 lít. D. 26,88 lít.Câu 2: Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn cục hỗn hòa hợp Y lội nhàn rỗi qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Cân nặng bình hỗn hợp brom tăng là:A. 1,04 gam. B. 1,64 gam. C. 1,20 gam. D. 1,32 gam.Câu 3: Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 0,02 mol C2H2 cùng 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Mang lại Y lội thong dong v ào bình nước brom (dư), sau thời điểm k ết thúc các phản ứng, khối l ượng bình tăng m gam và bao gồm 280 ml h ỗn hợp khí Z (đktc) bay ra. Tỉ khối của Z đối với H2 là 10,08. Cực hiếm của m làA. 0,328. B. 0,205. C. 0,585. D. 0,620.Câu 4: Đun lạnh 24,6 gam các thành phần hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn lớn àn bộ hỗn đúng theo Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì sót lại 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Trọng lượng bình hỗn hợp brom tăng là:A. 15,6 gam. B. 24,6 gam. C. 18 gam. D. 19,8 gam.Câu 5: Đun nóng 5,8 gam các thành phần hỗn hợp (X) bao gồm C2H2 cùng H2 vào bình bí mật có xúc tác phù hợp thu được hỗn hợp khí (Y). Dẫn khí (Y) qua bình đựng brom dư thấy cân nặng bình tăng 1,2 gam và sót lại hỗn hòa hợp khí (Z). Vậy khối lượng hỗn phù hợp khí (Z) bằng bao nhiêu?A. 2,5 gam. B. 4,6 gam. C. 7,5 gam. D. 4,8 gam.Câu 6: Đun rét 24,6 gam hỗn hợp khí X có C2H2 cùng H2 với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội thảnh thơi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thấy cân nặng bình tăng 19,8 gam với còn l ại V lít các thành phần hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Quý hiếm V là:A. 3,36. B. 6,72. C. 13,44. D. 8,96.Câu 7: Đun rét 11,6gam các thành phần hỗn hợp (X) gồm C2H2 và H2 vào bình kín có xúc tác phù hợp thu được các thành phần hỗn hợp khí (Y). Dẫn khí (Y) qua bình đựng brom dư thấy trọng lượng bình tăng 2,4 gam và còn lại hỗn thích hợp khí (Z). Vậy cân nặng hỗn thích hợp khí (Z) là: A. 5,0 gam. B. 9,2 gam. C. 15 gam. D. 9,6 gam.Câu 8: Một tất cả hổn hợp X tất cả 0,12 mol C2H2 cùng 0,18 mol H2. Mang đến X trải qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. đến Y vào trong bình đựng brom dư, thấy bình brom tăng m gam và thoát ra khí Z. Đốt cháy hết Z và cho tổng thể sản phẩm cháy vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy tất cả 5 gam kết tủa xuất hiện và thấy trọng lượng dung dịch bớt 1,36 gam. Tính quý hiếm của m ?Câu 9: tất cả hổn hợp X gồm 0,15 mol CH4; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng X với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp Y. Cho Y qua dung dịch brom dư thu được các thành phần hỗn hợp khí Z (có tỉ khối so với He là 4). Biết bình brom tăng 0,82 gam. Tính % thể tích của C2H6trong các thành phần hỗn hợp Z.