Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách mới năm học 2021-2022 được soạn theo gần cạnh với văn bản chương trình vào sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng chế giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật giỏi cho kì thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao nhất. Mời các thầy cô sở hữu file về nhằm xem không hề thiếu nội dung, ship hàng cho công tác làm việc biên soạn đề khám nghiệm cuối học kì 2 mang lại lớp và học viên của mình.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 2


Đề thi học kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sốngIII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ cùng tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến khủng là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào nơi chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. Km C. Dm D. M

c) Số lập tức trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) cực hiếm của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia bao gồm số bị chia bởi 40 và số chia bởi 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số ngay thức thì trước của số lớn số 1 có bố chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng đường từ đơn vị Mai mang đến trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số phù hợp vào nơi trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 centimet =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo đảm động vật, sư tử con cân nặng 107 kilogam hổ con trọng lượng hơn sư tử bé là 32 kg. Hỏi hổ con khối lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép bố thẻ số sau đây được những số có cha chữ số nào? Em hãy lập những số kia (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)

3 5 0

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2021 - 2022

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con cân nặng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

III. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án làm sao dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 giờ đồng hồ chiềuB. 15 giờ tức là 5 giờ chiềuC. 19 giờ có nghĩa là 9 tiếng tốiD. Trăng tròn giờ có nghĩa là 8 tiếng tối

b. Tích của phép nhân có hai thừa số là 2 cùng 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì máy 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số tức thời sau của số lớn số 1 có hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b. Số lớn nhất hơn số bé nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Vào hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau trực thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi cân nặng 434kg, nhỏ gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi bé gấu khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: lựa chọn từ: Có thể, chắc chắn là hay ko thể điền vào nơi chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 11 Học Kì 1 Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Đề Kiểm Tra Học Kì I

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời các bạn tham khảo thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập trực thuộc mục Tài liệu.