Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Attitude là gì

*

*

*

*

attitude /”ætitju:d/ danh từ thái độ, quan lại điểmone”s attitude towards a question: quan điểm so với cùng một vấn đềan attitude of mind: cách nhìn phương thức nhìn bốn thế, điệu bộ, hình dạngin a listening attitude: với chiếc dáng đã ngheto strike an attitude: làm điệu cỗ không tự nhiên và thoải mái (như sinh sống sân khấu)quan điểmthái độactive attitude: thể hiện thái độ tích cựcattitude change: sự biến hóa thái độ (của những người dân tiêu dùng)attitude models: hồ hết quy mô thái độattitude survey: việc nghiện giúp thái độconsumer attitude: thái độ bạn tiêu dùngmercenary attitude: cách biểu hiện trọng yêu mến danh trường đoản cú o tứ thế o phía góc của sản phẩm quay phim hoặc máy ảnh dùng vào trắc địa hình ảnh hàng không o hướng trưng bày ngang của một tuyến đường hoặc khía cạnh phẳng


*
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Retainer Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Retainer

Tra câu | xem báo tiếng Anh

attitude

Từ điển Collocation

attitude noun

ADJ. conciliatory, favourable, friendly, positive, responsible, right, sympathetic She seems khổng lồ have the right attitude for the job. | aggressive, bad, belligerent, cavalier, critical, hostile, irreverent, negative, patronizing, wrong | carefree, casual, flexible, laid-back, liberal, relaxed The teachers seem to lớn have a very relaxed attitude towards discipline. | conservative, inflexible, rigid, uncompromising | ambivalent | general, prevailing, public The general attitude of the public is sympathetic. | changing | mental, moral, sexual


VERB + ATTITUDE adopt, have, take The government has taken a positive attitude lớn this problem. | change The experience changed his attitude to lớn religion.

ATTITUDE + VERB exist, persist, prevail This sort of attitude exists among certain groups of people. | change

ATTITUDE + NOUN problem At school he was thought khổng lồ have an attitude problem.

PREP. ~ about changing attitudes about death | ~ of an attitude of confidence và trust Youth is simply an attitude of mind. | ~ to/towards There has been a marked change in attitude towards the European single currency.

PHRASES a change in/of attitude, with attitude (informal) (= having a confident, aggressive attitude that challenges what people think) a rock band with attitude

Từ điển WordNet

n.

a theatrical pose created for effect

the actor struck just the right attitude

position of aircraft or spacecraft relative to lớn a frame of reference (the horizon or direction of motion)

English Slang Dictionary

an overestimation of one”s own abilities, hence conceited similar to lớn shit hot. Used pejoratively“He”s got an attitude”

English Synonym với Antonym Dictionary

attitudessyn.: opinion position standpoint viewpoint