xấp xỉ·ang áng·hầu như·một cách xấp xỉ·phỏng chừng·tròm trèm·áng chừng·độ chừng·ước độ
The Gauss–Legendre method with s stages has order 2s, so its stability function is the Padé approximant with m = n = s.

Bạn đang xem: Approximately là gì


Phương pháp Gauss-Legendre với s quy trình tiến độ có bậc 2s, bởi vậy hàm tính bình ổn của nó là Padé approximant với m = n = s.
Various countries, states, & cities have come up with differing means và techniques lớn calculate an approximate count.
Nhiều quốc gia, công ty nước và các thành phố đang tiếp cận những phương thức và kỹ thuật khác biệt nhằm thống kê giám sát một số lượng ngay gần đúng.
Nucleosomes consist of eight proteins known as histones, with approximately 147 base pairs of DNA wound around them; in euchromatin, this wrapping is loose so that the raw DNA may be accessed.
Nucleosome gồm tám protein được gọi là histone, cùng với khoảng 147 cặp base DNA quấn quanh chúng; ngơi nghỉ vùng nguyên lây lan sắc, sự quấn này là thong dong để sợi DNA thô rất có thể được tiếp cận.
The cyclopeptide-producing Amanita phalloides is well known for its toxic potential & is responsible for approximately 90% of all mushroom fatalities.
Loài Amanita phalloides tạo ra cyclopeptide nổi tiếng vì độc tính cùng là nguyên nhân gây ra khoảng 90% những ca tử vong vì nấm.
It is located adjacent to the village of Momona on the Taieri Plains approximately 22 kilometres south west of Dunedin CBD.
Nó nằm sát liền với buôn bản Momona bên trên Plains Taieri khoảng 22 km về phía phái nam phía tây của trung tâm tp Dunedin.
Approximately 25 minutes after the tìm kiếm and rescue team took off, NASA announced they were in contact with Ovchinin and Hague.
As of 2006, his record sales number at approximately 150 million, và has 267 gold and 70 platinum albums to his credit.
Đến năm 2006, con số kỷ lục bán đĩa của ông vào khoảng 150 triệu USD, và có 267 đĩa vàng, 70 đĩa bạch kim để tín dụng thanh toán của mình.
It was variable in type; approximately 18 in (46 cm) in height, but the weight ranged from the lighter built, leggier dog of North Wales at 35 lb (16 kg) lớn the more solid 40 khổng lồ 45 lb (18 to đôi mươi kg) dogs of Glamorganshire và Monmouthshire.
Chó chăn rán Wales có chiều cao khoảng 18 inch (46 cm), tuy thế trọng lượng dao động của tương đương chó này đối với chó chân dài hơn ở khu vực miền bắc xứ Wales có trọng lượng 35 lb (16 kg) tới các con chó tất cả thân hình chắc hẳn hơn, bao gồm trọng lượng trường đoản cú 40 mang lại 45 lb (18 đến trăng tròn kg) sống Glamorganshire với Monmouthshire.
Approximately ten individuals should be able lớn make meaningful comments during the five minutes allotted for audience participation.
Như vậy, trong vòng năm phút dành riêng cho cử tọa, khoảng mười cả nhà có thể góp phần những lời phản hồi đầy ý nghĩa.
Manchester has the largest UK office market outside London according to GVA Grimley with a quarterly office uptake (averaged over 2010–14) of approximately 250,000 square ft – equivalent khổng lồ the quarterly office uptake of Leeds, Liverpool và Newcastle combined and 90,000 square feet more than the nearest rival Birmingham.
Manchester có thị trường văn phòng bự thứ hai tại nước anh sau Luân Đôn theo GVA Grimley, với tầm hấp thụ văn phòng hàng quý (trung bình quá trình 2010–14) là khoảng 250.000 feet vuông (23.226 m2) tương tự với Leeds, Liverpool với Newcastle cộng lại và cao hơn 90.000 feet vuông đối với kình địch trực tiếp tốt nhất là Birmingham.
Language models are typically approximated by smoothed n-gram models, & similar approaches have been applied to lớn translation models, but there is additional complexity due lớn different sentence lengths and word orders in the languages.
Mô hình ngôn từ thường được tính xấp xỉ bằng quy mô n-gram, và giải pháp tiếp cận tương tự như đã được áp dụng cho quy mô dịch, nhưng có thêm sự phức tạp do độ nhiều năm câu với thứ từ bỏ từ khác biệt trong các ngôn ngữ.
Approximately 216,000 Japanese, Australian và U.S. Soldiers, sailors và airmen died during the New Guinea Campaign.
Xấp xỉ 216,000 binh sĩ, thuỷ thủ cùng phi công Nhật, australia và Mỹ đã bị tiêu diệt trong Chiến dịch New Guinea.
Each December Empty_the Earth and the Sun does align with approximately the center of the Milky Way Galaxy ; nevertheless , there has been no sign of impact or consequence due to this process .
Tháng mười nhì Empty hàng năm đất cùng mặt trời gần như thẳng mặt hàng với trung trung khu của dải ngân hà ; dẫu vậy dù gì đi nữa cũng không có dấu hiệu tác động hay hậu quả do quy trình này gây nên .
In 2000 the Saisiyat numbered 5,311, which was approximately 1.3% of Taiwan"s total indigenous population, making them one of the smallest aboriginal groups in that country.
Vào năm 2000 số lượng dân sinh người Saisiyat đạt 5.311, chiếm khoảng 1,3% tổng dân số phiên bản xứ Đài Loan , cùng họ là trong những nhóm thổ dân nhỏ dại nhất sống nước này.
This figure can rise due lớn commuting into the functional urban area to approximately 477,000 The Metropolitan thành phố of Cagliari extends over the southern part of the Campidano plain, between two mountain ranges.
Con số này có thể tăng lên vì khu đô thị tác dụng có khoảng 477.000 người thành phố đô thị Cagliari trải dài ở chỗ phía phái mạnh của đồng bằng Campidano, giữa hai hàng núi.
Older models can be used lớn calibrate objects weighing up to lớn a maximum of approximately 100 g, whereas the latest instruments can work stably with thử nghiệm objects weighing over 500 g.
Các mô hình cũ hơn hoàn toàn có thể được thực hiện để hiệu chuẩn chỉnh các đối tượng có trọng lượng lên đến tối nhiều khoảng 100 g, trong khi những thiết bị mới nhất có thể hoạt động ổn định với các đối tượng người dùng thử gồm trọng lượng bên trên 500 g .
In most circumstances atmospheric pressure is closely approximated by the hydrostatic pressure caused by the weight of air above the measurement point.
Trong đa số các ngôi trường hợp, áp suất khí quyển gần tương đương cùng với áp suất thủy tĩnh bởi trọng lượng của bầu không khí ở bên trên điểm đo.
Approximately 1,000 army and several hundred VVKJ personnel (including one mobile-workshop unit of six vehicles) escaped via Greece to lớn Egypt.
Khoảng 1.000 lục quân và hàng ngàn nhân viên thuộc không quân hoàng phái Nam bốn (trong đó gồm một đơn vị chức năng phân xưởng cơ rượu cồn với 6 xe cộ) vẫn trốn thoát qua Hy Lạp để đến Ai Cập.
With their two-day tour on July 27–28, 2013, Super Junior was able to lớn bring approximately 110,468 audience.

Xem thêm: Từ: Gesture Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ: Gesture


Với chuyến giữ diễn kéo dãn hai ngày vào ngày 27 mang lại ngày 28 mon 7 năm 2013, Super Junior đã rất có thể thu hút được khoảng 110.468 khán giả.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M