However, according khổng lồ John phường Willerton, these security-intelligence officials brought the work ethic and skills – that Putin apparently favoured – to the administration.

Bạn đang xem: Apparently là gì


Tuy nhiên, theo như John p Willerton, các infokazanlak.comên chức an toàn này, có chức năng và tinh thần thao tác làm infokazanlak.comệc cao để cơ mà điều hành.
By their being sent into captiinfokazanlak.comty, their baldness is lớn be broadened out “like that of the eagle” —apparently a type of vulture that has only a few soft hairs on its head.
Qua vấn đề họ bị lưu giữ đày, nơi sói của mình sẽ nhiều hơn, như ‘sói của chim ưng’. Đây hẳn là một số loại chim kền kền chỉ tất cả vài cọng lông trên đầu.
Now, apparently after the Passover meal, he quotes Dainfokazanlak.comd’s prophetic words: “The man at peace with me, one whom I trusted, who was eating my bread, has lifted his heel against me.”
Giờ đây, bao gồm lẽ là sau bữa tiệc Lễ thừa Qua, ngài trích dẫn lời tiên tri của Đa-vít: “Người chúng ta mà con tin cậy, người nạp năng lượng bánh con, đã và đang trở gót chống nghịch”.
While UEFA does not apparently keep a danh mục of Category 4 stadiums, regulations stipulate that only Category 4 (formerly five-star) stadiums are eligible to host UEFA Champions League Finals,which Atatürk Olympic Stadium did in 2005, và UEFA Europa League (formerly UEFA Cup) Finals,which Şükrü Saracoğlu Stadium did in 2009.
Những giải thích cho đổi khác dân số trước thời cùng hòa rất có thể luận ra trường đoản cú phần #Lịch sử. ^ trong những lúc UEFA không giới thiệu danh sách các sân chuyên chở 4 sao rõ ràng, những quy định chỉ phần lớn sân cao cấp này có thể tổ chức các trận thông thường kết UEFA Champions League cơ mà Sân di chuyển Olympic Atatürk triển khai vào năm 2005, và những trận chung kết quắp UEFA Europa (trước đó là Cúp UEFA), mà Şükrü Saracoğlu Stadium tiến hành 2009.
Rõ ràng chưa thân thuộc với điều lệnh, McClusky đã dẫn đầu phi đội của ông, đơn vị chức năng đến trước, nhắm vào Kaga.
That is, find out why you live within this world of squalor, hatred và misery; apparently it does not touch you.
Đó là, tra cứu ra lý do bạn sống trong cái nhân loại nghèo khó, căm hận và khổ sở này; rõ ràng nó không ảnh hưởng tác động đến bạn.
According to lớn Sheeran, he had to fight his record label lớn keep the song on his album: "They were really, really against "Galway Girl", because apparently folk music isn"t cool."
Theo lời Sheeran, anh đề xuất đấu tranh với thương hiệu thu âm nhằm giữ bài bác hát lại vào album: "Họ cực kì phản đối Galway Girl, vì nhạc dân gian không cuốn hút lắm."
This pharaoh"s mummy was not apparently examined by Grafton Elliot Smith and not included in his 1912 catalogue of the Royal Mummies.
Xác ướp của pharaon này rõ ràng đã không được Grafton Elliot Smith kiểm soát và không được liệt kê trong hạng mục 1912 của ông ta về những xác ướp hoàng gia.
His third heir apparent was his half-brother Salman, who was named as Crown Prince on 18 June 2012, và would succeed him in 2015.
Người kế vị thứ ba của ông là vị em trai khác người mẹ Salman, tín đồ này trở nên thái tử vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, với kế vị vào trong ngày 2015.
Though some of these campaigns were successful in raising money for charity (over $150 million to lớn help combat famine), some observers criticised the approach, claiming it oversimplified chronic poverty; this apparent sensationalism was dubbed by critics as "poverty porn."
Mặc dù một vài chiến dịch này đã thành công xuất sắc trong infokazanlak.comệc quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện (hơn 150 triệu đô la sẽ giúp chống lại nạn đói), một trong những nhà quan tiếp giáp đã chỉ trích phương pháp tiếp cận này, tuyên bố nghèo nàn bẩm sinh; sự đơ gân rõ ràng này được các nhà phê bình hotline là "kích dục nghèo đói".
It has recently been suggested that the apparent contradictory einfokazanlak.comdence as to dating, practical experience, and location of "Theophilus" is best explained if the Schedula is understood lớn be a compilation.
Gần đây tín đồ ta nêu chủ kiến rằng dẫn chứng mâu thuẫn rõ ràng về niên đại, kinh nghiệm thực tiễn, cùng vị trí của "Theophilus" được lý giải rõ duy nhất nếu Schedula được phát âm như là một trong những tài liệu tổng hợp.
" Apparently he had really become a part of the community in Thame và I can believe that because he was such a nice man . "
" Dường như ông ấy thiệt sự đã trở thành 1 phần của cộng đồng ở Thame và tôi có thể tin chắc điều này vì ông ta là người rất là dễ thích "
What did Isaiah prophesy regarding the coming of the Messiah, & what application of Isaiah’s words did Matthew apparently make?
Apparently moved by Jesus Christ’s admonition that a certain rich man sell his belongings and give to the poor, Vaudès made financial proinfokazanlak.comsion for his family and then gave up his riches khổng lồ preach the Gospel.
Dường như lời Chúa Giê-su Christ khuyên một tín đồ nhà giàu phân phối hết sản nghiệp bản thân và ba thí cho người nghèo vẫn động cho lòng ông, Vaudès thu xếp tài chánh mang đến gia đình, rồi từ vứt sự phong lưu để rao truyền Phúc Âm.
(2 Samuel 23:1, 3, 4) Solomon, Dainfokazanlak.comd’s son & successor, apparently got the point, for he requested that Jehovah grant him “an obedient heart” và the ability “to discern between good & bad.”
(2 Sa-mu-ên 23:1, 3, 4) Sa-lô-môn, là bé và là tín đồ kế vị Đa-vít hẳn vẫn hiểu được giá trị của lời đó, bởi ông xin Đức Giê-hô-va ban mang đến “tấm lòng khôn-sáng <“biết lắng nghe”, Tòa Tổng Giám Mục>” và năng lực “phân-biệt điều lành điều dữ”.
At 0056 on the morning of 5 September, Gregory và Little saw flashes of gunfire which they assumed came from a Japanese submarine until radar showed four targets; apparently a cruiser had joined the three destroyers.
Lúc 00 giờ đồng hồ 56 sáng sủa ngày 5 tháng 9, Gregory và Little trông thấy các ánh chớp đạn pháo về phía Đông và tin rằng chúng xuất phát từ một tàu ngầm đối phương, cho đến khi màn hình radar hiển thị bốn kim chỉ nam nổi; rõ ràng một tàu tuần dương địch thủ đã dự vào cùng ba tàu khu trục.
By way of some xe đạp messengers, the guy that runs pickpockets on the south side & a pot sticker joint the guy apparently loved.
Bằng phương pháp của mấy thằng gửi thư bởi xe đạp, gã này kiểm soát đám trộm cắp ở khu phía nam, và thằng này rõ ràng thích nạp năng lượng há cảo.
The title of Front Palace, which was first created in 1688 by King Petracha of Ayutthaya was thus abolished & replaced with an heir apparent, whose succession is to lớn be based on the principle of male primogeniture.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sử 11 Bài 19 - Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19 Có Đáp Án


Tiêu đề của cung điện phía trước, lần đầu tiên được tạo ra vào năm 1688 do vua Petracha Ayutthaya được như vậy, bị bãi bỏ và sửa chữa thay thế bằng một người thừa kế, tín đồ thừa kế là phải dựa trên nguyên tắc quyền nhỏ trưởng nam.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M